Informacje z Oddziałów Informacje z Oddziałów PTT

Kwartalnik "Tarnowska Perć" Nr 3-4 (8-9) / 2014

Drodzy Czytelnicy,

W imieniu Redakcji życzę, by Święta Bożego Narodzenia były dla Państwa czasem radosnym i spokojnym. Spędzonym w gronie Rodziny i Przyjaciół, a Nowy Rok przyniósł piękne chwile, gdyż jak śpiewał Marek Grechuta „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. Na ten świąteczny czas w Państwa ręce oddajemy nowy numer kwartalnika. Zapraszam do lektury artykułu Wojciecha Flaczyńskiego, który opowie o niezwykłej relacji ojca z synem i łączącej ich pasji. Dzięki uprzejmości redakcji portalu www.norwegofil.pl poznamy zwyczaje świąteczne w Norwegii, a ja zaproszę Państwa do miasteczka Drøbak, w którym bywa norweski święty Mikołaj. Dla tych z Państwa, którzy jako postanowienie noworoczne wybrali podróżowanie, mamy propozycję wakacyjnych wyjazdów, o których opowiedzą Artur Marć w swoim artykule „Na Dachu Bałkanów” i Monika Bandrowska o zdobyciu najwyższego szczytu Hiszpanii.

Życzymy miłej lektury! (pobierz -> 3,30 MB)

Kinga Buras

Nowe władze Koła PTT w Balicach

W poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. w Klubie Wojskowym w Balicach odbyło się Walne Zebranie członków Koła  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Jednostce Wojskowej 4658. Głównym celem Zebrania było podsumowanie działalności Koła za ostatnie trzy lata oraz wybór nowych władz Koła.
Spotkanie rozpoczął prezes Robert Stanisławski. Po przywitaniu zebranych członków Koła oraz zaproszonego gościa wiceprezesa Zarządu Głównego Nikodema Frodymy, został nakreślony porządek Zebrania. Dalsze prowadzenie obrad powierzono Leszkowi Benedyktowiczowi - przewodniczącemu Zebrania oraz Dariuszowi Wójcikowi - sekretarzowi. Ustępujące władze Koła przedstawiły merytoryczne i finansowe sprawozdanie ze swojej trzyletniej działalności. Po wysłuchaniu sprawozdań wśród zebranych rozwinęła się krótka dyskusja podsumowująca pierwsze trzy lata istnienia i działalności Koła. Następnie zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W dalszym toku zebrania dokonano wyboru nowych władz Koła.
Do Zarządu Koła PTT przy JW 4658 wybrani zostali: Robert Stanisławski (prezes), Dariusz Wójcik (sekretarz), Anna Fiema (skarbnik) i Leszek Benedyktowicz (członek).
Wkrótce na naszym portalu przybliżymy przyjęty przez nowych członków Zarządu Koła ramowy plan działania na rok 2015 r. Nowym władzom życzymy sukcesów w działalności.

Robert Stanisławski


uczestnicy walnego zgromadzenia (fot. Nikodem Frodyma)

Promocja książki Antoniny Sebesty w Krakowie

11 grudnia 2014 r. w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK odbyła się promocja książki dr Antoniny Sebesty pt. „Etyka i ethos „ludzi gór”. Była to trzecia i ostatnia w tym roku pozycja wydana przez Fundację im. Zofii i Witolda H. Paryskich, dlatego po wprowadzeniu red. Wiesława A. Wójcika zabrał głos Marcin Guzik (TPN), dyrektor zarządu Fundacji i przybliżył zebranym cele fundacji oraz plany wydawnicze na przyszły rok. Zostanie wydana napisana przez W. H. Paryskiego historia zdobywania Andów przez Polaków (dwie przedwojenne wyprawy polskie w Andy, w drugiej z nich brał udział W.H. Paryski).
Następnie autorka opowiedziała o swojej motywacji do podjęcia tego tematu oraz omówiła zawartość książki. W dyskusji wyróżnił się znany taternik, Jerzy Wala. Przedstawiam zapamiętane stwierdzenia z jego wypowiedzi. Etyka zależy od światopoglądu, dla katolików dużą rolę odgrywa religia. Ważny jest stosunek do spraw bezpieczeństwa w górach, podejmowane ryzyko, odpowiedzialność za partnerów. Przypomniał o wypadku przy przejściu głównej grani Tatr, w którym zginęli Czarnocki i Strumiłło. Jako kierownik tej wyprawy został zawieszony na pół roku przez zarząd Klubu Wysokogórskiego, chociaż bezpośrednio nie miał wpływu na ten wypadek (zejście lawiny, w której zginęli wyżej wymienieni) i karę tę przyjął jako coś normalnego, bo czuł się odpowiedzialny za wyprawę. W czasie ostatniej wyprawy na Broad Peak brak było jego zdaniem odpowiedzialności. W latach 50-tych była duża odpowiedzialność, obecnie poczucie odpowiedzialności zostało rozmyte. Podkreślił znaczenie wiedzy i doświadczenia w podejmowaniu zdobywczych wypraw w góry wysokie. Na sali było sporo osób, ale głos na temat książki zabrały jeszcze trzy. Padło m.in. stwierdzenie, że góry uczą pokory i cierpliwości.

Barbara Morawska-Nowak

XV Jubileuszowy Turniej Wiedzy o Górach „Tatry Polskie”

8 grudnia 2014 r. w gościnnych progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach odbyła się jubileuszowa, piętnasta edycja, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem turnieju wiedzy o górach. Tegorocznym tematem były Tatry Polskie, a głównym gościem i jednocześnie autorem zestawów pytań turniejowych był zespół Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w osobach Pana Dra Marka Kota (kierownika CEP TPN) oraz Pani Małgorzaty Kot. Równocześnie był to jubileusz samego Parku, który właśnie obchodzi swoje 60-lecie. 10 lat temu także gościliśmy TPN w naszych murach na 50-lecie Parku, a okolicznościową prelekcję wygłosił ówczesny Wicedyrektor TPN, Pan Stanisław Czubernat.
Otwarcia turnieju dokonał Pan Jacek Ślósarz, Dyrektor ZSO, który nadmienił, że i dla Niego osobiście jest to tożsamy jubileusz, bowiem właśnie zaczyna czwartą kadencję na stanowisku dyrektora naszej Szkoły. Powitał następnie naszych szczególnych gości, zasiadających w jury: Panią Dr Antoninę Sebestową z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczącą jury), Panią Dorotę Kamińską z Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach, Pana Nikodema Frodymę (wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego), Pana Michała Myśliwca (prezesa Oddziału Krakowskiego PTT) i wszystkich opiekunów. Podczas sprawdzania testów, mających wyłonić ścisłych finalistów, Pan Dr Marek Kot wygłosił prelekcję o symbolach Tatr, która wywarła na uczestników turnieju duże wrażenie.
Jury, po zaciętym finale, przyznało dwie równorzędne nagrody pierwsze: dla uczennicy ZSO w Myślenicach, Katarzyny Łapczyńskiej (opiekunka Izabela Rokosz-Kowalska) oraz uczennicy ZSP MSG w Myślenicach, Gabrieli Bocheńskiej (opiekun Sławomir Maślanka). Tutaj należy poczynić istotne uzupełnienie. Otóż w całościowych wynikach szczegółowych, które znajdują się na naszej stronie pod adresem: http://sk-myslenice.ptt.org.pl/2.htm, Kasia Łapczyńska ma o jeden o punkt więcej, bowiem w skład ufundowanej przez Tatrzański Park Narodowy nagrody głównej wszedł tylko jeden egzemplarz bardzo cennego Przewodnika przyrodniczego po Tatrach Polskich (stąd dogrywka w ramach pierwszego miejsca indywidualnie). Drużynowe wyniki turnieju są następujące: zwyciężyła drużyna z ZSP MSG w Myślenicach (opiekunowie: Janusz Kaleta i Sławomir Maślanka), drugie miejsce – ZSO w Myślenicach (op. Izabela Rokosz-Kowalska), trzecie miejsce – ZSTE w Myślenicach (op. Małgorzata Czop), czwarte miejsce – I LO „Collegium Gostomianum” w Sandomierzu (op. Janusz Wieczorek). Pozostałe wyniki można sprawdzić na stronie Szkolnego Koła PTT (adres jak wyżej).
Jako organizatorzy turnieju pragniemy gorąco podziękować wszystkim naszym dobrodziejom. Panu Dr. Marcinowi Guzikowi, kierownikowi Działu Nauki i Edukacji TPN – za pomoc w organizacji turnieju i ufundowanie wspaniałych nagród dla finalistów, ZSO w Myślenicach – za udostępnienie szkolnej auli i sprzętu komputerowego do obliczeń wyników, wolontariuszom Szkolnego Koła PTT – za gastronomiczno-techniczną obsługę turnieju, Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach, Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu z siedzibą w Krakowie i Starostwu Powiatowemu w Myślenicach – za ufundowanie części nagród. Na koniec jesteśmy zmuszeni bardzo przeprosić wszystkich tych uczestników turnieju, dla których nie starczyło nagród pocieszenia. Tak duże zainteresowanie tegoroczną edycją sprawiło (w ostatnim dniu napłynęło aż 30 zgłoszeń), że nie udało nam się wszystkich obdarować (mimo stosownych pism do św. Mikołaja…).

Milena Macko


pamiątkowe zdjęcie uczestników, opiekunów i jury
XV Turnieju Wiedzy o Górach w Myślenicach (fot. Nikodem Frodyma)

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach "Gorce" w Chrzanowie

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach pod hasłem „Gorce” - jak co roku - został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wspólnie z Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.
Patronat honorowy nad konkursem pełnili: Pan Józef Haduch - prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Starosta Chrzanowski - Pan Adam Potocki, któremu serdecznie dziękujemy także za wsparcie finansowe konkursu. Patronat medialny sprawowali: Tygodnik „Przełom”, „Chrzanowska Telewizja Lokalna” i „Kulturalny Chrzanów”. Nagrody ufundowali: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie oraz Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie. Do zakupu nagród wykorzystano także dotację z Urzędu Miasta w Chrzanowie.
27 listopada w auli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie do konkursu przystąpili uczniowie z 14 szkół gimnazjalnych, 6 szkół ponadgimnazjalnych, jednej szkoły podstawowej oraz 7 Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT - nie tylko powiatu chrzanowskiego, bowiem gościliśmy również uczniów ze Szkolnego Koła PTT Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie.
Uczniowie PCE - Sebastian Staśko oraz Marek Zięba - przywitali gości słowami Leopolda Staffa, który szczególnie umiłował sobie Gorce.
Dyrektor PCE, Pan Mariusz Wacławek wspólnie z prezesem PTT Oddziału Chrzanów, Remigiuszem Lichotą życzyli uczestnikom powodzenia.
Prezes PTT objaśnił zasady oceniania prac konkursowych, a następnie uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testu składającego się z 40 pytań, których autorem był przewodnik beskidzki Adam Biel. Siedmioosobowa komisja w składzie: przewodniczący - Adam Biel oraz członkowie: Wiesław Kurowski, Józef Ryś, Marcin Kornecki, Marcin Ryś, Bogumił Ryś oraz Kacper Szkowron przystąpiła do sprawdzania testów. W tym czasie uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi obejrzeli prezentację pod tytułem: „Na alpejskim szlaku - Bawaria i Tyrol” przygotowaną przez Pana Zygmunta Jelenia, przewodnika beskidzkiego.
Aby poczuć turystyczną atmosferę nasi współorganizatorzy zaprosili wszystkich gości do wspólnego śpiewania piosenek umilających wędrówkę nie tylko po gorczańskich wierchach. Taki śpiew był niegdyś stałym elementem górskiego wędrowania, kiedy dzień kończył się w schronisku. Przy okazji konkursu można więc było przypomnieć sobie tradycyjne piosenki turystyczne, a ci, którzy jeszcze ich nie znali, mieli możliwość uczestniczenia w specyficznej lekcji śpiewania. Repertuar przygotowany przez Pana Konrada Szczurka, nauczyciela PCE w Chrzanowie, zaśpiewany wraz z dziewczętami: Katarzyną Podmokły, Gabrielą Hodur i Wiktorią Kosowską, sprawdził się doskonale. Uczestnikom konkursu rozdano śpiewniki i można było zauważyć, że śpiewali oni coraz śmielej. Część artystyczna zakończyła się piosenką na pożegnanie nad ogniskiem - jak to „drzewiej bywało”.
Nagrody wręczali zwycięzcom: wicestarosta chrzanowski Pani Maria Siuda, dyrektor PCE w Chrzanowie Pan Mariusz Wacławek oraz prezes Zarządu Głównego PTT Pan Józef Haduch.

Zwycięzcami w kategorii indywidualnej szkół gimnazjalnych zostały:
1. Katarzyna Norys - Gimnazjum Nr 1 w Libiążu
2. Patrycja Broda - Szkolne Koło PTT Nr 1 w Tarnowie
3. Dominika Jajkowska - Szkolne Koło PTT Nr 1 w Tarnowie

W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli:
1. Karol Maj - II LO w Chrzanowie
2. Gabriel Kępka - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
3. Agata Kasperczyk - I LO w Chrzanowie

W kategorii drużynowej szkół gimnazjalnych w czołówce uplasowały się:
1. Szkolne Koło PTT Nr 1 w Tarnowie
2. Zespół Szkół Nr 2 w Chrzanowie
3. Gimnazjum Nr 3 w Trzebini

W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych:
1. II LO w Chrzanowie
2. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
3. I LO w Chrzanowie

Zwycięzcom wręczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe - plecaki, śpiwory, kijki, piłki oraz albumy i przewodniki. Wszystkim zaproszonym gościom wręczono upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania konkursu. Dziękujemy Panu Staroście Chrzanowskiemu oraz prezesowi Zarządu Głównego PTT, którzy pełnili Honorowy Patronat nad konkursem. Dziękujemy także współorganizatorowi - Panu dyrektorowi PCE, kierownikowi praktycznej nauki zawodu - Pawłowi Rybie, nauczycielom: Aldonie Bujak, Konradowi Szczurkowi, Oldze Dębskiej, Marii Issakiewicz, Marioli Wójcik oraz uczniom PCE: Sebastianowi Staśce, Markowi Ziębie, Wiktorii Kosowskiej oraz tym, którzy zajęli się przywitaniem i obsługą gości. Dziękujemy także Paniom z obsługi szkoły, które włożyły nieoceniony trud w przygotowanie sal dla gości.
Za ciekawą prelekcję dziękujemy Panu Zygmuntowi Jeleniowi. Podziękowania składamy również patronom medialnym, którymi byli: „Chrzanowska Telewizja Lokalna”, Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” oraz „Kulturalny Chrzanów”. Nade wszystko zaś dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za trud i czas poświęcony na przygotowanie do konkursu.
Już dziś zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu w następnym roku szkolnym, której tematem będzie Beskid Śląski.

Aldona Kozak

27.11.2014 - III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach w Chrzanowie - (fot. Aldona Kozak)