Informacje z Oddziałów Informacje z Oddziałów PTT

VI Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach - "Beskid Sądecki"

25 marca 2015 r. (środa) o godz. 10.00 w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30 odbędzie się VI Ponadgimnazjalny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach poświęcony w tej edycji konkursu Beskidowi Sądeckiemu


Patronat Honorowy:

Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
Roman Łucarz - Starosta Tarnowski
Józef Haduch - Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego


Organizatorzy:

Społeczne Gimnazjum Matematyczno – Przyrodnicze STO w Tarnowie
Oddział PTT im. ks. Bogusława Królikowskiego COr w Tarnowie

Cel konkursu:
Popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy o górach Polski

Szczegółowy zakres tematyczny:

Ogólna wiedza z geografii, historii, topografii, geologii i hydrologii Beskidu Sądeckkiego, fauna i flora, szlaki turystyczne i schroniska oraz formy ochrony przyrody na w/w terenie.

Regulamin Konkursu znajduje się na zamieszczonym >>>plakacie<<<

>>>Karta Zgłoszenia<<<

Kwartalnik "Tarnowska Perć" Nr 3-4 (8-9) / 2014

Drodzy Czytelnicy,

W imieniu Redakcji życzę, by Święta Bożego Narodzenia były dla Państwa czasem radosnym i spokojnym. Spędzonym w gronie Rodziny i Przyjaciół, a Nowy Rok przyniósł piękne chwile, gdyż jak śpiewał Marek Grechuta „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. Na ten świąteczny czas w Państwa ręce oddajemy nowy numer kwartalnika. Zapraszam do lektury artykułu Wojciecha Flaczyńskiego, który opowie o niezwykłej relacji ojca z synem i łączącej ich pasji. Dzięki uprzejmości redakcji portalu www.norwegofil.pl poznamy zwyczaje świąteczne w Norwegii, a ja zaproszę Państwa do miasteczka Drøbak, w którym bywa norweski święty Mikołaj. Dla tych z Państwa, którzy jako postanowienie noworoczne wybrali podróżowanie, mamy propozycję wakacyjnych wyjazdów, o których opowiedzą Artur Marć w swoim artykule „Na Dachu Bałkanów” i Monika Bandrowska o zdobyciu najwyższego szczytu Hiszpanii.

Życzymy miłej lektury! (pobierz -> 3,30 MB)

Kinga Buras

Nowe władze Koła PTT w Balicach

W poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. w Klubie Wojskowym w Balicach odbyło się Walne Zebranie członków Koła  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Jednostce Wojskowej 4658. Głównym celem Zebrania było podsumowanie działalności Koła za ostatnie trzy lata oraz wybór nowych władz Koła.
Spotkanie rozpoczął prezes Robert Stanisławski. Po przywitaniu zebranych członków Koła oraz zaproszonego gościa wiceprezesa Zarządu Głównego Nikodema Frodymy, został nakreślony porządek Zebrania. Dalsze prowadzenie obrad powierzono Leszkowi Benedyktowiczowi - przewodniczącemu Zebrania oraz Dariuszowi Wójcikowi - sekretarzowi. Ustępujące władze Koła przedstawiły merytoryczne i finansowe sprawozdanie ze swojej trzyletniej działalności. Po wysłuchaniu sprawozdań wśród zebranych rozwinęła się krótka dyskusja podsumowująca pierwsze trzy lata istnienia i działalności Koła. Następnie zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W dalszym toku zebrania dokonano wyboru nowych władz Koła.
Do Zarządu Koła PTT przy JW 4658 wybrani zostali: Robert Stanisławski (prezes), Dariusz Wójcik (sekretarz), Anna Fiema (skarbnik) i Leszek Benedyktowicz (członek).
Wkrótce na naszym portalu przybliżymy przyjęty przez nowych członków Zarządu Koła ramowy plan działania na rok 2015 r. Nowym władzom życzymy sukcesów w działalności.

Robert Stanisławski


uczestnicy walnego zgromadzenia (fot. Nikodem Frodyma)

Promocja książki Antoniny Sebesty w Krakowie

11 grudnia 2014 r. w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK odbyła się promocja książki dr Antoniny Sebesty pt. „Etyka i ethos „ludzi gór”. Była to trzecia i ostatnia w tym roku pozycja wydana przez Fundację im. Zofii i Witolda H. Paryskich, dlatego po wprowadzeniu red. Wiesława A. Wójcika zabrał głos Marcin Guzik (TPN), dyrektor zarządu Fundacji i przybliżył zebranym cele fundacji oraz plany wydawnicze na przyszły rok. Zostanie wydana napisana przez W. H. Paryskiego historia zdobywania Andów przez Polaków (dwie przedwojenne wyprawy polskie w Andy, w drugiej z nich brał udział W.H. Paryski).
Następnie autorka opowiedziała o swojej motywacji do podjęcia tego tematu oraz omówiła zawartość książki. W dyskusji wyróżnił się znany taternik, Jerzy Wala. Przedstawiam zapamiętane stwierdzenia z jego wypowiedzi. Etyka zależy od światopoglądu, dla katolików dużą rolę odgrywa religia. Ważny jest stosunek do spraw bezpieczeństwa w górach, podejmowane ryzyko, odpowiedzialność za partnerów. Przypomniał o wypadku przy przejściu głównej grani Tatr, w którym zginęli Czarnocki i Strumiłło. Jako kierownik tej wyprawy został zawieszony na pół roku przez zarząd Klubu Wysokogórskiego, chociaż bezpośrednio nie miał wpływu na ten wypadek (zejście lawiny, w której zginęli wyżej wymienieni) i karę tę przyjął jako coś normalnego, bo czuł się odpowiedzialny za wyprawę. W czasie ostatniej wyprawy na Broad Peak brak było jego zdaniem odpowiedzialności. W latach 50-tych była duża odpowiedzialność, obecnie poczucie odpowiedzialności zostało rozmyte. Podkreślił znaczenie wiedzy i doświadczenia w podejmowaniu zdobywczych wypraw w góry wysokie. Na sali było sporo osób, ale głos na temat książki zabrały jeszcze trzy. Padło m.in. stwierdzenie, że góry uczą pokory i cierpliwości.

Barbara Morawska-Nowak

XV Jubileuszowy Turniej Wiedzy o Górach „Tatry Polskie”

8 grudnia 2014 r. w gościnnych progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach odbyła się jubileuszowa, piętnasta edycja, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem turnieju wiedzy o górach. Tegorocznym tematem były Tatry Polskie, a głównym gościem i jednocześnie autorem zestawów pytań turniejowych był zespół Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w osobach Pana Dra Marka Kota (kierownika CEP TPN) oraz Pani Małgorzaty Kot. Równocześnie był to jubileusz samego Parku, który właśnie obchodzi swoje 60-lecie. 10 lat temu także gościliśmy TPN w naszych murach na 50-lecie Parku, a okolicznościową prelekcję wygłosił ówczesny Wicedyrektor TPN, Pan Stanisław Czubernat.
Otwarcia turnieju dokonał Pan Jacek Ślósarz, Dyrektor ZSO, który nadmienił, że i dla Niego osobiście jest to tożsamy jubileusz, bowiem właśnie zaczyna czwartą kadencję na stanowisku dyrektora naszej Szkoły. Powitał następnie naszych szczególnych gości, zasiadających w jury: Panią Dr Antoninę Sebestową z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczącą jury), Panią Dorotę Kamińską z Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach, Pana Nikodema Frodymę (wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego), Pana Michała Myśliwca (prezesa Oddziału Krakowskiego PTT) i wszystkich opiekunów. Podczas sprawdzania testów, mających wyłonić ścisłych finalistów, Pan Dr Marek Kot wygłosił prelekcję o symbolach Tatr, która wywarła na uczestników turnieju duże wrażenie.
Jury, po zaciętym finale, przyznało dwie równorzędne nagrody pierwsze: dla uczennicy ZSO w Myślenicach, Katarzyny Łapczyńskiej (opiekunka Izabela Rokosz-Kowalska) oraz uczennicy ZSP MSG w Myślenicach, Gabrieli Bocheńskiej (opiekun Sławomir Maślanka). Tutaj należy poczynić istotne uzupełnienie. Otóż w całościowych wynikach szczegółowych, które znajdują się na naszej stronie pod adresem: http://sk-myslenice.ptt.org.pl/2.htm, Kasia Łapczyńska ma o jeden o punkt więcej, bowiem w skład ufundowanej przez Tatrzański Park Narodowy nagrody głównej wszedł tylko jeden egzemplarz bardzo cennego Przewodnika przyrodniczego po Tatrach Polskich (stąd dogrywka w ramach pierwszego miejsca indywidualnie). Drużynowe wyniki turnieju są następujące: zwyciężyła drużyna z ZSP MSG w Myślenicach (opiekunowie: Janusz Kaleta i Sławomir Maślanka), drugie miejsce – ZSO w Myślenicach (op. Izabela Rokosz-Kowalska), trzecie miejsce – ZSTE w Myślenicach (op. Małgorzata Czop), czwarte miejsce – I LO „Collegium Gostomianum” w Sandomierzu (op. Janusz Wieczorek). Pozostałe wyniki można sprawdzić na stronie Szkolnego Koła PTT (adres jak wyżej).
Jako organizatorzy turnieju pragniemy gorąco podziękować wszystkim naszym dobrodziejom. Panu Dr. Marcinowi Guzikowi, kierownikowi Działu Nauki i Edukacji TPN – za pomoc w organizacji turnieju i ufundowanie wspaniałych nagród dla finalistów, ZSO w Myślenicach – za udostępnienie szkolnej auli i sprzętu komputerowego do obliczeń wyników, wolontariuszom Szkolnego Koła PTT – za gastronomiczno-techniczną obsługę turnieju, Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach, Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu z siedzibą w Krakowie i Starostwu Powiatowemu w Myślenicach – za ufundowanie części nagród. Na koniec jesteśmy zmuszeni bardzo przeprosić wszystkich tych uczestników turnieju, dla których nie starczyło nagród pocieszenia. Tak duże zainteresowanie tegoroczną edycją sprawiło (w ostatnim dniu napłynęło aż 30 zgłoszeń), że nie udało nam się wszystkich obdarować (mimo stosownych pism do św. Mikołaja…).

Milena Macko


pamiątkowe zdjęcie uczestników, opiekunów i jury
XV Turnieju Wiedzy o Górach w Myślenicach (fot. Nikodem Frodyma)