Informacje z Oddziałów Informacje z Oddziałów PTT

XV Jubileuszowy Turniej Wiedzy o Górach „Tatry Polskie”

8 grudnia 2014 r. w gościnnych progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach odbyła się jubileuszowa, piętnasta edycja, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem turnieju wiedzy o górach. Tegorocznym tematem były Tatry Polskie, a głównym gościem i jednocześnie autorem zestawów pytań turniejowych był zespół Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w osobach Pana Dra Marka Kota (kierownika CEP TPN) oraz Pani Małgorzaty Kot. Równocześnie był to jubileusz samego Parku, który właśnie obchodzi swoje 60-lecie. 10 lat temu także gościliśmy TPN w naszych murach na 50-lecie Parku, a okolicznościową prelekcję wygłosił ówczesny Wicedyrektor TPN, Pan Stanisław Czubernat.
Otwarcia turnieju dokonał Pan Jacek Ślósarz, Dyrektor ZSO, który nadmienił, że i dla Niego osobiście jest to tożsamy jubileusz, bowiem właśnie zaczyna czwartą kadencję na stanowisku dyrektora naszej Szkoły. Powitał następnie naszych szczególnych gości, zasiadających w jury: Panią Dr Antoninę Sebestową z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczącą jury), Panią Dorotę Kamińską z Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach, Pana Nikodema Frodymę (wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego), Pana Michała Myśliwca (prezesa Oddziału Krakowskiego PTT) i wszystkich opiekunów. Podczas sprawdzania testów, mających wyłonić ścisłych finalistów, Pan Dr Marek Kot wygłosił prelekcję o symbolach Tatr, która wywarła na uczestników turnieju duże wrażenie.
Jury, po zaciętym finale, przyznało dwie równorzędne nagrody pierwsze: dla uczennicy ZSO w Myślenicach, Katarzyny Łapczyńskiej (opiekunka Izabela Rokosz-Kowalska) oraz uczennicy ZSP MSG w Myślenicach, Gabrieli Bocheńskiej (opiekun Sławomir Maślanka). Tutaj należy poczynić istotne uzupełnienie. Otóż w całościowych wynikach szczegółowych, które znajdują się na naszej stronie pod adresem: http://sk-myslenice.ptt.org.pl/2.htm, Kasia Łapczyńska ma o jeden o punkt więcej, bowiem w skład ufundowanej przez Tatrzański Park Narodowy nagrody głównej wszedł tylko jeden egzemplarz bardzo cennego Przewodnika przyrodniczego po Tatrach Polskich (stąd dogrywka w ramach pierwszego miejsca indywidualnie). Drużynowe wyniki turnieju są następujące: zwyciężyła drużyna z ZSP MSG w Myślenicach (opiekunowie: Janusz Kaleta i Sławomir Maślanka), drugie miejsce – ZSO w Myślenicach (op. Izabela Rokosz-Kowalska), trzecie miejsce – ZSTE w Myślenicach (op. Małgorzata Czop), czwarte miejsce – I LO „Collegium Gostomianum” w Sandomierzu (op. Janusz Wieczorek). Pozostałe wyniki można sprawdzić na stronie Szkolnego Koła PTT (adres jak wyżej).
Jako organizatorzy turnieju pragniemy gorąco podziękować wszystkim naszym dobrodziejom. Panu Dr. Marcinowi Guzikowi, kierownikowi Działu Nauki i Edukacji TPN – za pomoc w organizacji turnieju i ufundowanie wspaniałych nagród dla finalistów, ZSO w Myślenicach – za udostępnienie szkolnej auli i sprzętu komputerowego do obliczeń wyników, wolontariuszom Szkolnego Koła PTT – za gastronomiczno-techniczną obsługę turnieju, Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach, Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu z siedzibą w Krakowie i Starostwu Powiatowemu w Myślenicach – za ufundowanie części nagród. Na koniec jesteśmy zmuszeni bardzo przeprosić wszystkich tych uczestników turnieju, dla których nie starczyło nagród pocieszenia. Tak duże zainteresowanie tegoroczną edycją sprawiło (w ostatnim dniu napłynęło aż 30 zgłoszeń), że nie udało nam się wszystkich obdarować (mimo stosownych pism do św. Mikołaja…).

Milena Macko


pamiątkowe zdjęcie uczestników, opiekunów i jury
XV Turnieju Wiedzy o Górach w Myślenicach (fot. Nikodem Frodyma)

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach "Gorce" w Chrzanowie

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach pod hasłem „Gorce” - jak co roku - został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wspólnie z Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.
Patronat honorowy nad konkursem pełnili: Pan Józef Haduch - prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Starosta Chrzanowski - Pan Adam Potocki, któremu serdecznie dziękujemy także za wsparcie finansowe konkursu. Patronat medialny sprawowali: Tygodnik „Przełom”, „Chrzanowska Telewizja Lokalna” i „Kulturalny Chrzanów”. Nagrody ufundowali: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie oraz Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie. Do zakupu nagród wykorzystano także dotację z Urzędu Miasta w Chrzanowie.
27 listopada w auli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie do konkursu przystąpili uczniowie z 14 szkół gimnazjalnych, 6 szkół ponadgimnazjalnych, jednej szkoły podstawowej oraz 7 Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT - nie tylko powiatu chrzanowskiego, bowiem gościliśmy również uczniów ze Szkolnego Koła PTT Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie.
Uczniowie PCE - Sebastian Staśko oraz Marek Zięba - przywitali gości słowami Leopolda Staffa, który szczególnie umiłował sobie Gorce.
Dyrektor PCE, Pan Mariusz Wacławek wspólnie z prezesem PTT Oddziału Chrzanów, Remigiuszem Lichotą życzyli uczestnikom powodzenia.
Prezes PTT objaśnił zasady oceniania prac konkursowych, a następnie uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testu składającego się z 40 pytań, których autorem był przewodnik beskidzki Adam Biel. Siedmioosobowa komisja w składzie: przewodniczący - Adam Biel oraz członkowie: Wiesław Kurowski, Józef Ryś, Marcin Kornecki, Marcin Ryś, Bogumił Ryś oraz Kacper Szkowron przystąpiła do sprawdzania testów. W tym czasie uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi obejrzeli prezentację pod tytułem: „Na alpejskim szlaku - Bawaria i Tyrol” przygotowaną przez Pana Zygmunta Jelenia, przewodnika beskidzkiego.
Aby poczuć turystyczną atmosferę nasi współorganizatorzy zaprosili wszystkich gości do wspólnego śpiewania piosenek umilających wędrówkę nie tylko po gorczańskich wierchach. Taki śpiew był niegdyś stałym elementem górskiego wędrowania, kiedy dzień kończył się w schronisku. Przy okazji konkursu można więc było przypomnieć sobie tradycyjne piosenki turystyczne, a ci, którzy jeszcze ich nie znali, mieli możliwość uczestniczenia w specyficznej lekcji śpiewania. Repertuar przygotowany przez Pana Konrada Szczurka, nauczyciela PCE w Chrzanowie, zaśpiewany wraz z dziewczętami: Katarzyną Podmokły, Gabrielą Hodur i Wiktorią Kosowską, sprawdził się doskonale. Uczestnikom konkursu rozdano śpiewniki i można było zauważyć, że śpiewali oni coraz śmielej. Część artystyczna zakończyła się piosenką na pożegnanie nad ogniskiem - jak to „drzewiej bywało”.
Nagrody wręczali zwycięzcom: wicestarosta chrzanowski Pani Maria Siuda, dyrektor PCE w Chrzanowie Pan Mariusz Wacławek oraz prezes Zarządu Głównego PTT Pan Józef Haduch.

Zwycięzcami w kategorii indywidualnej szkół gimnazjalnych zostały:
1. Katarzyna Norys - Gimnazjum Nr 1 w Libiążu
2. Patrycja Broda - Szkolne Koło PTT Nr 1 w Tarnowie
3. Dominika Jajkowska - Szkolne Koło PTT Nr 1 w Tarnowie

W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli:
1. Karol Maj - II LO w Chrzanowie
2. Gabriel Kępka - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
3. Agata Kasperczyk - I LO w Chrzanowie

W kategorii drużynowej szkół gimnazjalnych w czołówce uplasowały się:
1. Szkolne Koło PTT Nr 1 w Tarnowie
2. Zespół Szkół Nr 2 w Chrzanowie
3. Gimnazjum Nr 3 w Trzebini

W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych:
1. II LO w Chrzanowie
2. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
3. I LO w Chrzanowie

Zwycięzcom wręczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe - plecaki, śpiwory, kijki, piłki oraz albumy i przewodniki. Wszystkim zaproszonym gościom wręczono upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania konkursu. Dziękujemy Panu Staroście Chrzanowskiemu oraz prezesowi Zarządu Głównego PTT, którzy pełnili Honorowy Patronat nad konkursem. Dziękujemy także współorganizatorowi - Panu dyrektorowi PCE, kierownikowi praktycznej nauki zawodu - Pawłowi Rybie, nauczycielom: Aldonie Bujak, Konradowi Szczurkowi, Oldze Dębskiej, Marii Issakiewicz, Marioli Wójcik oraz uczniom PCE: Sebastianowi Staśce, Markowi Ziębie, Wiktorii Kosowskiej oraz tym, którzy zajęli się przywitaniem i obsługą gości. Dziękujemy także Paniom z obsługi szkoły, które włożyły nieoceniony trud w przygotowanie sal dla gości.
Za ciekawą prelekcję dziękujemy Panu Zygmuntowi Jeleniowi. Podziękowania składamy również patronom medialnym, którymi byli: „Chrzanowska Telewizja Lokalna”, Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” oraz „Kulturalny Chrzanów”. Nade wszystko zaś dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za trud i czas poświęcony na przygotowanie do konkursu.
Już dziś zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu w następnym roku szkolnym, której tematem będzie Beskid Śląski.

Aldona Kozak

27.11.2014 - III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach w Chrzanowie - (fot. Aldona Kozak)

Rehabilitacja Mieczysława Winiarskiego

Koleżanki i Koledzy,4 miesiące temu nasz Kolega i Przyjaciel Mieciu Winiarski, uległ ciężkiemu udarowi mózgu, co spowodowało prawostronny paraliż i utratę mowy. W ubiegłym tygodniu zakończyło się kilkumiesięczne leczenie szpitalne i rehabilitacja, które trzeba intensywnie kontynuować w warunkach domowych. Obecnie Mieciu ma niedowład prawej strony ciała i nadal nie mówi. Porusza się na wózku inwalidzkim. Wymaga stałej opieki oraz pomocy osób trzecich przy wykonywaniu czynności dnia codziennego. W związku z tym, iż dalsze leczenie i rehabilitacja, wymagają znacznych
środków finansowych, zostało utworzone przy Fundacji -"CIEPŁO I SERCE" subkonto, służące do przekazywania darowizn na leczenie i rehabilitację Miecia.Nr Konta: 44 9434 00022001 1000 0560 0003* „Na rehabilitację Mieczysława Winiarskiego” Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu.

Pozdrawiam
Staszek Bochniewicz (tel. 602 692 903 W przypadku pytań proszę o kontakt)

Sądeckie Laury Turystyki dla PTT


20 października w Sanatorium Uzdrowiskowym "Wiktor" Cechini w Żegiestowie, odbyły się po raz 15 Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki. Podczas spotkania wręczono Nagrody Honorowe "Sądeckie Laury Turystyczne 2014". Otrzymali je najlepsi w pięciu kategoriach: hotele, biura turystyczne, agroturystyka, działalność około turystyczna oraz osobowość sądeckiej turystyki. Miło nam poinformować że w kategorii działalność około turystyczna zwyciężył nasz Oddział i otrzymał "Sądecki Laur Turystyczny 2014" oraz grawerton z uzasadnieniem: Za realizację wycieczek "Odkrywanie atrakcji turystycznych Powiatu Nowosądeckiego", "Dzieci zdobywają Koronę Beskidów" oraz "Zdobywamy Zimową Koronę Beskidów". Nagrodę odebrał prezes Oddziału Wojciech Szarota.Doceniono też działalność społeczną Wiesława Wcześnego który otrzymał wyróżnienie w kategorii Osobowość Sądeckiej Turystyki. Ponadto Joanna Dryla-Bogucka wyróżniona została statuetką za profesjonalizm w działaniach promujących miasto Nowy Sącz i Sądecczyznę przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Także Marek Wojsław, członek naszego Oddziału a jednocześnie właściciel Biura Podróży "LaVista" w Nowym Sączu zwyciężył w kategorii biur turystycznych. (MZ)

Laury

Pożegnanie Czesława Klimczyka

We wtorek, 14 października br. na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu, przy ul. Dąbrowskiego pożegnaliśmy z wielkim żalem i smutkiem wielkiego miłośnika gór i krajoznawcę Czesława Klimczyka. Tym bardziej dla nas było to przykre, że przez ostatnie pół roku nie wiedzieliśmy, co się z nim dzieje, a tylko niektórzy z nas zdążyli go w końcu odwiedzić już prawie na łożu śmierci. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie żegnało go z pocztem sztandarowym w osobach, wiceprezesa Remigiusza Lichoty, członka Prezydium Zarządu Głównego Barbary Morawskiej-Nowak i prezesa Oddziału PTT w Krakowie Michała Myśliwca, którego to kiedyś jako ucznia przyciągnął do PTT kolega Czesław. Było też czterech jego druhów z dolinek, Tatr, i wielu wypraw w różne rejony świata.
Czesław Klimczyk urodził się w Oświęcimiu 5 kwietnia 1935 roku, tam też spędził wczesne dzieciństwo. Ojciec Józef zmarł jeszcze przed II wojną światową w wieku 34 lat osierocając czwórkę dzieci, z których Czesław był najmłodszy. W czasie wojny matka z dziećmi została wysiedlona do Biłgoraja, żyli tam w bardzo ciężkich warunkach. Po wojnie wrócili do Oświęcimia, gdzie Czesław ukończył szkołę powszechną, a następnie uczęszczał do szkoły plastycznej w Bielsku. Ze szkoły tej został wyrzucony z wilczym biletem za działalność polityczną. Następnie ukończył słynną szkołę im. Antoniego Kenara w Zakopanem z tytułem rzeźbiarza. Tworzył szkice, akwarele, rzeźby w drewnie, ceramikę. Trzy spośród Jego rzeźb znajdują się w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. Swoje prace sprzedawał, a zarobione pieniądze przekazywał na utrzymanie swojej matce. Podejmował studia na ceramice (ASP), na prawie (UJ), na architekturze, ale nie ukończył ich. Miał wolny zawód - artysta-plastyk - długo pracował jako dekorator, projektował medale, znaczki, kartki, plakaty. Potem podjął pracę w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu, później pracował aż do emerytury w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Kętach.
Ożenił się w roku 1958 i miał dwoje dzieci: syna Janusza i córkę Iwonę.
Pobyt w Zakopanem w latach młodości zbliżył go bardzo do Tatr. W Tatry wprowadzali go Zbigniew Bromowicz i Wojciech Niedziałek. Poza Tatrami poznał Beskidy Zachodnie, Sudety, Karpaty Wschodnie z Czarnohorą. Był przewodnikiem górskim i instruktorem krajoznawstwa Polski. Był alpinistą, wspinał się w Alpach Julijskich i Szwajcarskich, w Dolomitach i Pirenejach, górach Norwegii i Szwecji, wreszcie w górach Iranu, gdzie zdobył najwyższy szczyt Iranu – Demawend (5634 m n.p.m) i dokonał pierwszego wejścia filarem północnej ściany Talhuniego (3900 m n.p.m.).
W latach osiemdziesiątych zaangażował się Czesław w sprawę reaktywowania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Brał udział w dorocznych spotkaniach byłych ośrodków PTT w latach 1984-1988, jednemu z tych spotkań przewodniczył. Po I Zjeździe PTT założył w Oświęcimiu Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego był pierwszym prezesem. Oddział liczył wówczas 51 członków. Zorganizował także wyjazdy w Dolomity i Pireneje, w których brali udział także członkowie z innych oddziałów. Chętnie jeździł z prelekcjami do pobliskich oddziałów PTT (Bielsko-Biała, Chrzanów).
Z czasem spadła liczebność Oddziału, aż stał się Kołem PTT w Oświęcimiu przy Oddziale PTT w Krakowie. Czesław regularnie odprowadzał za Koło składki na moje ręce, przy okazji odwiedzając. Była to także okazja do penetracji księgarń, bo był bibliofilem, zbierał książki o tematyce górskiej i posiadał cenny górski księgozbiór, a także duże zbiory przeźroczy ze swych wypraw. Zazwyczaj odwiedzał wówczas zamieszkałą w Krakowie córkę – architekta wnętrz.
W ostatnich latach stan zdrowia Czesława pogarszał się; rozwijający się parkinsonizm, któremu dzielnie przez lata stawiał czoło, coraz bardziej ograniczał jego aktywność ruchową i organizacyjną. Z początkiem lutego dał się namówić na wizytę u ks. Szczepana Gacka w Gliczarowie Górnym i był to ostatni bardzo udany wyjazd z nim; z niego pochodzi załączone zdjęcie.

Barbara Morawska-NowakCzesław Klimczyk podczas ostatniego wyjazdu z PTT O/Kraków do Gliczarowa Górnego