Informacje z Oddziałów Informacje z Oddziałów PTT

Nowe władze Oddziału PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim

We wtorek 3 marca 2015 r. odbyło Walne Zgromadzenie (sprawozdawczo-wyborcze) Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Ostrowcu Św. Głównym celem Zgromadzenia było podsumowanie mijającej kadencji i wybór nowych władz Oddziału.
Zgromadzenie rozpoczęła Prezes Grażyna Jedlikowska, która najpierw powitała członków Oddziału oraz przybyłych Gości - Kingę Buras i Jerzego Zielińskiego z Tarnowa, przedstawicieli ZG PTT, a jednocześnie Opiekunów Oddziału z ramienia Zarządu Głównego. Dalsze prowadzenie Zgromadzenia powierzono Krzysztofowi Kucharskiemu, powierzając mu funkcję Przewodniczącego. Sprawozdanie merytoryczne z działalności w okresie minionej kadencji przedstawiła Grażyna Jedlikowska. Krzysztof Kucharski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a Juliusz Ginter sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. Po wysłuchaniu sprawozdań zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W dalszej części Zgromadzenia przystąpiono do wyboru władz Oddziału. Na Prezesa Oddziału ponownie wybrano Grażynę Jedlikowską. Do Zarządu weszły następujące osoby: Marian Kimbar - wiceprezes, Teresa Karbowniczek - sekretarz, Halina Kostkowska - skarbnik oraz członkowie: Tomasz Gawlik, Grzegorz Górnisiewicz i Łukasz Kamiński. Do Komisji Rewizyjnej powołano: Krzysztofa Kucharskiego jako przewodniczącego, Ryszarda Gawrona jako zastępcę i Grażynę Kowalczyk jako sekretarza. Skład Sądu Koleżeńskiego przedstawia się następująco: przewodnicząca - Ewa Gawlik, zastępca przew. - Juliusz Ginter i sekretarz - Mariola Salwa.

Grażyna Jedlikowska


nowo wybrany Zarząd Oddziału PTT w Ostrowcu Św. (fot. Jerzy Zieliński)

VI Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach - "Beskid Sądecki"

25 marca 2015 r. (środa) o godz. 10.00 w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30 odbędzie się VI Ponadgimnazjalny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach poświęcony w tej edycji konkursu Beskidowi Sądeckiemu


Patronat Honorowy:

Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
Roman Łucarz - Starosta Tarnowski
Józef Haduch - Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego


Organizatorzy:

Społeczne Gimnazjum Matematyczno – Przyrodnicze STO w Tarnowie
Oddział PTT im. ks. Bogusława Królikowskiego COr w Tarnowie

Cel konkursu:
Popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy o górach Polski

Szczegółowy zakres tematyczny:

Ogólna wiedza z geografii, historii, topografii, geologii i hydrologii Beskidu Sądeckkiego, fauna i flora, szlaki turystyczne i schroniska oraz formy ochrony przyrody na w/w terenie.

Regulamin Konkursu znajduje się na zamieszczonym >>>plakacie<<<

>>>Karta Zgłoszenia<<<

Kwartalnik "Tarnowska Perć" Nr 3-4 (8-9) / 2014

Drodzy Czytelnicy,

W imieniu Redakcji życzę, by Święta Bożego Narodzenia były dla Państwa czasem radosnym i spokojnym. Spędzonym w gronie Rodziny i Przyjaciół, a Nowy Rok przyniósł piękne chwile, gdyż jak śpiewał Marek Grechuta „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. Na ten świąteczny czas w Państwa ręce oddajemy nowy numer kwartalnika. Zapraszam do lektury artykułu Wojciecha Flaczyńskiego, który opowie o niezwykłej relacji ojca z synem i łączącej ich pasji. Dzięki uprzejmości redakcji portalu www.norwegofil.pl poznamy zwyczaje świąteczne w Norwegii, a ja zaproszę Państwa do miasteczka Drøbak, w którym bywa norweski święty Mikołaj. Dla tych z Państwa, którzy jako postanowienie noworoczne wybrali podróżowanie, mamy propozycję wakacyjnych wyjazdów, o których opowiedzą Artur Marć w swoim artykule „Na Dachu Bałkanów” i Monika Bandrowska o zdobyciu najwyższego szczytu Hiszpanii.

Życzymy miłej lektury! (pobierz -> 3,30 MB)

Kinga Buras

Nowe władze Koła PTT w Balicach

W poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. w Klubie Wojskowym w Balicach odbyło się Walne Zebranie członków Koła  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Jednostce Wojskowej 4658. Głównym celem Zebrania było podsumowanie działalności Koła za ostatnie trzy lata oraz wybór nowych władz Koła.
Spotkanie rozpoczął prezes Robert Stanisławski. Po przywitaniu zebranych członków Koła oraz zaproszonego gościa wiceprezesa Zarządu Głównego Nikodema Frodymy, został nakreślony porządek Zebrania. Dalsze prowadzenie obrad powierzono Leszkowi Benedyktowiczowi - przewodniczącemu Zebrania oraz Dariuszowi Wójcikowi - sekretarzowi. Ustępujące władze Koła przedstawiły merytoryczne i finansowe sprawozdanie ze swojej trzyletniej działalności. Po wysłuchaniu sprawozdań wśród zebranych rozwinęła się krótka dyskusja podsumowująca pierwsze trzy lata istnienia i działalności Koła. Następnie zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W dalszym toku zebrania dokonano wyboru nowych władz Koła.
Do Zarządu Koła PTT przy JW 4658 wybrani zostali: Robert Stanisławski (prezes), Dariusz Wójcik (sekretarz), Anna Fiema (skarbnik) i Leszek Benedyktowicz (członek).
Wkrótce na naszym portalu przybliżymy przyjęty przez nowych członków Zarządu Koła ramowy plan działania na rok 2015 r. Nowym władzom życzymy sukcesów w działalności.

Robert Stanisławski


uczestnicy walnego zgromadzenia (fot. Nikodem Frodyma)

Promocja książki Antoniny Sebesty w Krakowie

11 grudnia 2014 r. w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK odbyła się promocja książki dr Antoniny Sebesty pt. „Etyka i ethos „ludzi gór”. Była to trzecia i ostatnia w tym roku pozycja wydana przez Fundację im. Zofii i Witolda H. Paryskich, dlatego po wprowadzeniu red. Wiesława A. Wójcika zabrał głos Marcin Guzik (TPN), dyrektor zarządu Fundacji i przybliżył zebranym cele fundacji oraz plany wydawnicze na przyszły rok. Zostanie wydana napisana przez W. H. Paryskiego historia zdobywania Andów przez Polaków (dwie przedwojenne wyprawy polskie w Andy, w drugiej z nich brał udział W.H. Paryski).
Następnie autorka opowiedziała o swojej motywacji do podjęcia tego tematu oraz omówiła zawartość książki. W dyskusji wyróżnił się znany taternik, Jerzy Wala. Przedstawiam zapamiętane stwierdzenia z jego wypowiedzi. Etyka zależy od światopoglądu, dla katolików dużą rolę odgrywa religia. Ważny jest stosunek do spraw bezpieczeństwa w górach, podejmowane ryzyko, odpowiedzialność za partnerów. Przypomniał o wypadku przy przejściu głównej grani Tatr, w którym zginęli Czarnocki i Strumiłło. Jako kierownik tej wyprawy został zawieszony na pół roku przez zarząd Klubu Wysokogórskiego, chociaż bezpośrednio nie miał wpływu na ten wypadek (zejście lawiny, w której zginęli wyżej wymienieni) i karę tę przyjął jako coś normalnego, bo czuł się odpowiedzialny za wyprawę. W czasie ostatniej wyprawy na Broad Peak brak było jego zdaniem odpowiedzialności. W latach 50-tych była duża odpowiedzialność, obecnie poczucie odpowiedzialności zostało rozmyte. Podkreślił znaczenie wiedzy i doświadczenia w podejmowaniu zdobywczych wypraw w góry wysokie. Na sali było sporo osób, ale głos na temat książki zabrały jeszcze trzy. Padło m.in. stwierdzenie, że góry uczą pokory i cierpliwości.

Barbara Morawska-Nowak