Informacje z Oddziałów Informacje z Oddziałów PTT

Pierwszy zdobywca "Turystycznej Korony Tatr"

Piotr Fejkiel, mieszkaniec Gorlic, członek PTT  Oddziału BESKID w Nowym Sączu jest pierwszym, który zdobył Brązową Odznakę Turystyczna Korona Tatr.
Tak pisze o sobie „po górach chodzę od około 6 lat. Swoje pierwsze górskie szlaki wydeptywałem po dzikim, ale jakże klimatycznym Beskidzie Niskim, który leży tuż obok Gorlic miasta którym mieszkam i pracuję. Staram się chodzić po wielu pasmach górskich, bo przecież wszędzie jest ta magia, to piękno, ta niezwykła i niemożliwa do opisania słowami metafizyczna więź, która ciągle ,,każe Nam'' planować i rozpoczynać kolejną wędrówkę... Jednak to właśnie w Tatrach spędzam najwięcej czasu i to tam moje serce bije najmocniej.
Górskim wędrówkom poświęcam każdą wolną chwilę, to tam znajduję spokój i ciszę tak potrzebną w biegu codzienności, tam odnajduje równowagę i głębiej wchodzę w relację z Bogiem wzorując się na największym turyście Karolu Wojtyle papieżu Janie Pawle II.
Wbrew pozorom to wysiłek w górach najlepiej regeneruje i relaksuje mój organizm i sprawia, że jestem po prostu szczęśliwy. Marzy mi się pokazywać kiedyś góry innym ludziom jako przewodnik. Chciałbym jednak najpierw dobrze je poznać, więc dłuuuuuuuuga droga przede mną... :)
Odznaki to osobny temat który zawsze odsuwałem na bok, bo nie dla nich chodzę po górach jednak od nie dawna wpadłem na pomysł, żeby połączyć to moje wędrowanie ze zdobywaniem różnych ciekawych odznak, żeby pozostała jakaś pamiątka. Na Turystyczną Koronę Tatr PTT natknąłem się w Biurze podróży Wakacyjny Raj w Nowym Sączu podczas weryfikowania Górskiej Odznaki Turystycznej PTT :)"

Ekologiczna akcja sadzenia drzew przez młodzież Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie

 W przepiękny wiosenny dzień, 2 kwietnia 2016 roku Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Nadleśnictwem Chrzanów zorganizowało po raz czwarty akcję sadzenia drzew. Uczestnikami akcji byli członkowie Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie.
Nadleśnictwo tradycyjnie przygotowało sadzonki lipy. Techniką sadzenia w jamkę zasadzono 150 sztuk dwuletniej lipy drobnolistnej. Pracownicy nadleśnictwa, Pani Anna Rejdych oraz Pan Roman Babicki, omówili techniki sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania gatunków na uprawie, określili, na jaką głębokość ma być wysadzony materiał, wskazali więźbę sadzenia, a nade wszystko – poinstruowali, jak bezpiecznie wykonywać pracę.


Akcja zorganizowana została również dlatego, gdyż wyobrażenie ludzi na temat pracy leśnika jest niewielkie. Większość kojarzy ten zawód wyłącznie ze ścinką drzew, czasem sadzeniem lasu. Dzięki takim pracom w terenie można dowiedzieć się więcej na temat ochrony drzewostanu, ochrony przeciwpożarowej, a także  gospodarki leśnej. Osiemdziesięciu dwóch uczestników mogło na własne oczy zobaczyć, jak wiele czasu i pracy wymaga posadzenie jednego drzewa, pomyśleć nad tym jak długo ono rośnie, a przede wszystkim zastanowić się nad sensem i skutkami karczowania i wypalania lasów przez ludzi.Większość uczestników sadziło las po raz pierwszy, tylko dwóm osobom to zajęcie nie było obce. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że takie akcje powinny być organizowane, aby jeszcze bardziej uświadamiać ludzi o tym, jak ważnym elementem ekosystemu są drzewa.

Remigiusz Lichota

VI Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT w Chrzanowie

Rajd został zorganizowany 22 marca 2016 roku w rejonie Żelatowej. Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą.
Patronat honorowy nad Rajdem objął Pan Janusz Szczęśniak – Starosta chrzanowski, Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pan Józef Haduch - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów.
Do Rajdu zgłosiło się 202 uczestników z 8 SKK PTT O/Chrzanów oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogorzycach. O godzinie 9:00 uczestników imprezy oraz ich szkolnych opiekunów przywitał Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie, Remigiusz Lichota, a następnie głos zabrał Pan Krzysztof Kasperek- Wicestarosta chrzanowski. Po przemówieniu gościa, Prezes KS Kościelec Chrzanów - Jerzy Kryjomski poinformował o wszelkich zasadach obowiązujących podczas Rajdu.
O godzinie 9:10 wszystkie drużyny wyposażone w mapy i kompasy podążyły na miejsce startu, znajdujące się na końcu ulicy Bartniczej. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli za zadanie w ciągu maksymalnie półtorej godziny odnaleźć dwadzieścia punktów kontrolnych, w których usytuowane były perforatory do potwierdzania na kartach. Dokładna lokalizacja punktów zaznaczona była na mapie do biegu na orientację wykonanej w skali 1:10 000 z cięciem warstwicowym co 5 m. Każdy zespół sam ustalał kolejność potwierdzania punktów w terenie.


Po ukończeniu Rajdu wszyscy uczestnicy zgromadzili się na terenie Szkoły Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie imprezy. Na uroczyste rozdanie nagród przybyli następujący goście: Pan Andrzej Saługa – przewodniczący Komosji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Pani Anna Rejdych- przedstawiciel Nadleśnictwa Chrzanów, oraz Pan Józef Haduch- Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
W kategorii indywidualnej szkół podstawowych i gimnazjalnych pierwsze były: „BOBOKI Z LOSU" z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Natalia Kowal i Aleksandra Urbańczyk. Drudzy przybyli „COCO JAMBO" z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Filip Macuda i Aleks Książek, a na trzecim miejscu uplasowały się „CUKIERECZKI" z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Luiza Rajca i Oliwia Głowacz.
W kategorii drużynowej szkół podstawowych i gimnazjów pierwsze miejsce zdobyło: SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT przy Domu Kultury w Myślachowicach, a trzecie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkół w Jankowicach.
W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyli: „KAMILE" z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini- Kamil Legięć i Mateusz Pucuła. Drugie miejsce przypadło „NAS NIE DOGONIAT" z SKK PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Dariuszowi Czubowi i Kamilowi Sądeckiemu, natomiast jako trzeci do mety dotarł zespół „PATATAJAJE" z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini– Patryk Głowacz i Magdalena Piegza.
W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła drużyna z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, drugie miejsce zdobyło Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, a trzecie miejsce SKK PTT przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie.
Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych oraz sponsorów: Pan Andrzej Saługa , Pani Anna Rejdych oraz Pan Józef Haduch. Po wręczeniu medali, pucharów, nagród rzeczowych i dyplomów odbyło się dodatkowe losowanie upominków wśród wszystkich uczestników Rajdu.
Na zakończenie imprezy Prezes ZG PTT Józef Haduch oraz Prezes Oddziału PTT w Chrzanowie - Remigiusz Lichota podziękowali wszystkim uczestnikom, a następnie zaprosili do wzięcia udziału w VII Powiatowym Rajdzie na Orientację, który odbędzie się 22 września 2016 roku.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rajdu oraz ich opiekunom, sponsorom imprezy i współorganizatorom jak również patronom honorowym: Panu Staroście Januszowi Szczęśniakowi, Nadleśnictwu Chrzanów, Panu Prezesowi ZG PTT Józefowi Haduchowi oraz patronom medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej "Przełom", Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej oraz Informatorowi „Kulturalny Chrzanów". Dziękujemy także Panu Andrzejowi Sałudze- Dyrektorowi Szkoły Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach za udostępnienie nam terenu i pomieszczeń placówki, z których uczestnicy Rajdu mogli korzystać.


Remigiusz Lichota

Szkolne Koło PTT "Diablaki" wystartowało!

Koło Miłośników Beskidów „Diablaki” powstało 13 lipca 2010 roku przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej. Nazwa pochodzi od  Diablaka – najwyższego wierzchołka Babiej Góry (1725 m n.p.m.). Założycielem i opiekunem KMB Diablaki jest Norbert Owczarek.
Koło powstało oraz działało w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego,  Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, Honorowym Patronatem Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego oraz wielu innych zacnych instancji.
Działalność Koła Miłośników Beskidów Diablaki została zauważona przez prasę, o czym świadczą liczne artykuły w kilku, poczytnych dziennikach. W listopadzie 2011 roku podczas II Rajdu Szlakami Beskidzkiej 5 otrzymaliśmy przepiękny, wielki puchar oraz dyplom Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy”. Natomiast w  marcu 2012 Nasze Koło Miłośników Beskidów zostało również uhonorowane dyplomem i pucharem, na którym wyryto napis: „Dla KMB Diablaki SP 18 w Dąbrowie Górniczej za wyróżniającą się aktywność w działaniach Ogólnopolskiej Akcji Poznaj Beskidy”. We wrześniu 2012 roku podczas III Rajdu Szlakami Beskidzkiej 5 otrzymaliśmy Puchar Kół Miłośników Beskidów. Poza sukcesami całego Koła mieliśmy również sukcesy indywidualnych jego członków. Należy tutaj wspomnieć o nagrodzie specjalnej ucznia naszego Koła w Ogólnopolskim Konkursie z Wiedzy o Beskidach, czy II miejscu naszej reprezentacji w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Beskidzkiej 5. Uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu wycieczkach, zorganizowaliśmy kilka prelekcji i wystaw związanych z górami. Jesteśmy inicjatorem Ogólnopolskiej Kampanii „Góry Cooltury”. Działalność Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy”, w ramach której działało koło, traciło stopniowo na spontaniczności i kreatywności w swoich działaniach.
Wiosną 2013 roku wzięliśmy udział w drugiej edycji akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT” organizowanej przez PTT o/Bielsko-Biała. Od tego momentu rozpoczęła  się nasza aktywna współpraca z tym oddziałem. Przez kolejne lata uczestniczyliśmy czynnie we wszystkich wycieczkach związanych z porządkami na górskich szlakach. Poznaliśmy niezwykłych, charyzmatycznych choć jednocześnie koleżeńskich i życzliwych ludzi związanych z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim głównie z Bielska-Białej, ale także Kóz, Chrzanowa i Krakowa. Postanowiliśmy zostać częścią tej wyjątkowej, turystycznej rodziny.
We wrześniu bieżącego roku rozpoczęliśmy rozmowy z Szymonem Baronem – prezesem PTT o/Bielsko-Biała na temat stworzenia szkolnego koła właśnie przy tym oddziale. Jednocześnie prowadzone były rozmowy z Dorotą Raczek – Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej, w której do tej pory działało Koło Miłośników Beskidów „Diablaki”. Wszędzie pomysł utworzenia Szkolnego Koła PTT „Diablaki” na fundamentach Koła Miłośników Beskidów „Diablaki” spotkał się z dużą aprobatą. Co nie mniej ważne, udało się nam zainteresować tym pomysłem rodziców i uczniów związanych ze Szkołą Podstawową nr 18 w Dąbrowie Górniczej. Zdołano zebrać kilkudziesięciu miłośników górskich wędrówek, którzy chcieli wstąpić do nowo powstającego SK PTT „Diablaki”.
Powstał list intencyjny o utworzenie szkolnego koła do Zarządu PTT o/Bielsko-Biała, który podpisało dwudziestu jeden uczniów oraz ich opiekun, członek PTT o/Bielsko-Biała – Norbert Owczarek. Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Podczas zebrania Zarządu Oddziału PTT w Bielsku Białej w dniu 13 listopada 2015 roku jednogłośnie podjęto decyzję o utworzeniu Szkolnego Koła PTT „Diablaki” przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej. Przy okazji należy nadmienić, że nowo powstałe SK PTT „Diablaki” jest pierwszym powstałym w województwie śląskim Szkolnym Kołem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Zebranie inauguracyjne nowo powstałego Szkolnego Koła PTT „Diablaki” odbyło się 7 grudnia 2015 roku. Uczestniczyło w nim piętnaścioro członków SK PTT wraz ze szkolnym opiekunem oraz zaproszonymi na tę okazję gośćmi – przedstawicielami Oddziału PTT w Bielsku Białej: Szymonem Baronem i Kornelią Duławą. Podczas zebrania opiekun szkolnego koła – Norbert Owczarek, przybliżył zebranym historię i działalność KMB „Diablaki”, na bazie którego powstało SK PTT „Diablaki”. Szymon Baron przedstawił prezentację zawierającą rys historyczny, cele statutowe oraz działalność Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Następnie członkom nowo powstałego SK PTT „Diablaki” zostały wręczone legitymacje członkowskie oraz pamiątkowe upominki. Nasze koło otrzymało także oficjalną pieczęć oraz publikacje książkowe do szkolnej biblioteki. Podczas zebrania wybrany został Zarząd SK PTT „Diablaki” w składzie: prezes – Weronika Słomczyńska, wiceprezes – Maksymilian Stochelski, sekretarz – Kaja Maślanka, skarbnik – Sonia Pucyk. Na zakończenie zebrania nie mogło zabraknąć pamiątkowej sesji fotograficznej z udziałem „Diablaków” i zaproszonych gości.
W sobotę 12 grudnia będzie miała miejsce pierwsza oficjalna wycieczka SK PTT „Diablaki” w Beskid Mały. Naszym celem będzie najwyższy szczyt tego pasma, czyli Czupel (933 m n.p.m.).

Norbert Owczarek

pamiątkowe zdjęcie członków SK PTT "Diablaki" z Dąbrowy Górniczej

Światowy Dzień Turystyki 2015 - wyróżnienia dla sądeczan

Nowosądecka Izba Turystyczna z Okazji Międzynarodowych Dni Turystyki zorganizowała w dniu 5 października 2015 r. uroczystą galę w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Głównym punktem tej uroczystości było wręczanie Złotego Lauru Turystycznego, którego głównym laureatem w roku ubiegłym był Oddział PTT "Beskid" w Nowym Sączu. W tym roku nowosądecki Oddział PTT otrzymał dyplom uznania za szeroką działalność wspomagającą turystykę w regionie.
Sympatycznym akcentem było odebranie specjalnych wyróżnień Prezydenta miasta Nowego Sącza dla osób szczególnie zasłużonych dla Turystyki w mieście. Wśród wyróżnionych były koleżanki z sądeckiego PTT: Jolanta Augustyńska i Małgorzata Przybylska. Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia!

Wojciech Szarota