Jubileusz Szkolnego Koła PTT w Łabowej

Koło PTT przy Zespole Szkół w Łabowej działa prężnie już pięć lat. We wrześniu 2012 roku pierwszą swoją wycieczkę zorganizowało w słowackie Tatry. Pięć lat później, na świętowanie, wybrało się nad Czarny Staw Gąsienicowy. Z okazji jubileuszu prezes Wojciech Szarota i Zarząd Oddziału uhonorowali Szkolne Koło PTT w Łabowej okolicznościowym grawertonem z gratulacjami i życzeniami dalszej owocnej działalności. Prezes Koła – pani Dorota Rolka oraz organizator i przewodnik wycieczek dla dzieci – Joanna Król zostały uhonorowane Listem Gratulacyjnym „za zaangażowanie i społeczny wkład pracy w organizację wycieczek, propagowanie wśród dzieci i młodzieży turystyki i piękna polskich gór oraz idei Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. Młodzi turyści otrzymali turystyczne  i słodkie upominki.

Zbigniew Smajdor