VII Powiatowy Rajd na Orientację dla SKK PTT w Chrzanowie

VII Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT został zorganizowany 22 września 2016 roku w Chrzanowie w rejonie Osiedla Stella. Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą. Patronat honorowy nad Rajdem objął Pan Janusz Szczęśniak – Starosta chrzanowski, Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pan Wojciech Szarota - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów.
Do Rajdu zgłosiło się 224 uczestników z dziewięciu Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT, w tym SKG PTT „Sobieski Sunrise Team” przy II LO w Krakowie.
W kategorii indywidualnej szkół podstawowych i gimnazjalnych pierwsze były: „DZIKIE JALASY” z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Natalia Kowal i Aleksandra Urbańczyk. Drugie przybyły „TYPICAL WHITE GIRLS” z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Nartyna Hodur i Zuzanna Ohlaszeny, a na trzecim miejscu uplasowały się „POKEMONY” z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Luiza Rajca i Oliwia Głowacz.
W kategorii drużynowej szkół podstawowych i gimnazjów pierwsze miejsce zdobyło: SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkół w Jankowicach, a trzecie SKK „Raki” przy PG nr 1 w Chrzanowie.
W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyły: „PRZEPIÓRECZKI” z SKG PTT „Sobieski Sunrise Team” przy II LO w Krakowie, drudzy na mecie byli „MATEUSZE” z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini- Kamil Legięć i Mateusz Pucuła. Trzecie miejsce przypadło „SZCZECINIE WĄSACZA” z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini – Bartłomiejowi Kiercowi i Mateuszowi Oczkowskiemu.
W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła drużyna z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, drugie miejsce zdobyło SKG PTT „Sobieski sunrise Team” z II LO w Krakowie, a trzecie miejsce SKK PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.
Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych oraz sponsorów: Pani Anna Rejdych oraz Pan Paweł Szczypta. Po wręczeniu medali, pucharów, nagród rzeczowych i dyplomów odbyło się dodatkowe losowanie upominków wśród wszystkich uczestników Rajdu.
Szerszą relację z tego wydarzenia można przeczytać na stronie www.chrzanow.ptt.org.pl.

Remigiusz Lichota


zwycięzcy rajdu (fot. R. Lichota)