Nowe władze Koła PTT w Balicach

W poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. w Klubie Wojskowym w Balicach odbyło się Walne Zebranie członków Koła  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Jednostce Wojskowej 4658. Głównym celem Zebrania było podsumowanie działalności Koła za ostatnie trzy lata oraz wybór nowych władz Koła.
Spotkanie rozpoczął prezes Robert Stanisławski. Po przywitaniu zebranych członków Koła oraz zaproszonego gościa wiceprezesa Zarządu Głównego Nikodema Frodymy, został nakreślony porządek Zebrania. Dalsze prowadzenie obrad powierzono Leszkowi Benedyktowiczowi - przewodniczącemu Zebrania oraz Dariuszowi Wójcikowi - sekretarzowi. Ustępujące władze Koła przedstawiły merytoryczne i finansowe sprawozdanie ze swojej trzyletniej działalności. Po wysłuchaniu sprawozdań wśród zebranych rozwinęła się krótka dyskusja podsumowująca pierwsze trzy lata istnienia i działalności Koła. Następnie zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W dalszym toku zebrania dokonano wyboru nowych władz Koła.
Do Zarządu Koła PTT przy JW 4658 wybrani zostali: Robert Stanisławski (prezes), Dariusz Wójcik (sekretarz), Anna Fiema (skarbnik) i Leszek Benedyktowicz (członek).
Wkrótce na naszym portalu przybliżymy przyjęty przez nowych członków Zarządu Koła ramowy plan działania na rok 2015 r. Nowym władzom życzymy sukcesów w działalności.

Robert Stanisławski


uczestnicy walnego zgromadzenia (fot. Nikodem Frodyma)