Regulamin "Ku Wierchom" GOT PTT

Regulamin odznaki "Turystyczna Korona Tatr"

turystyczna korona tatr small

1. Odznaka krajoznawczo-turystyczna Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „TURYSTYCZNA KORONA TATR” obejmuje główne szczyty w Tatrach polskich i słowackich, na które prowadzą szlaki turystyczne.

2. Do „TURYSTYCZNEJ KORONY TATR” zaliczono też sześć wybitnych przełęczy tatrzańskich, które są docelowym punktem wyjścia – z których nie prowadzi szlak turystyczny na pobliski szczyt.

3. W trakcie zdobywania odznaki należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz bieżących komunikatów TPN oraz TANAP. Każda osoba decydująca się zdobywać odznakę podejmuje to na własną odpowiedzialność.

4. Odznakę „TURYSTYCZNA KORONA TATR” można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub organizowanych zbiorowo.

5. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek, obywatelstwo, płeć czy przynależność organizacyjną.

6. Odznaka posiada trzy stopnie:

a) brązowa - za poświadczone wejścia na 20 dowolnie wybranych szczytów lub przełęczy;

b) srebrna - za poświadczone wejścia na 40 dowolnie wybranych szczytów lub przełęczy;

c) złota - za poświadczone wejścia na wszystkie wymienione szczyty i przełęcze.

7. Do zdobycia „TURYSTYCZNEJ KORONY TATR” zalicza się szczyty i przełęcze zdobyte od 1 stycznia 2015 r. Kolejność zdobywania szczytów i przełęczy jest dowolna.

8. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.

9. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi.

10. Poświadczenia zdobycia szczytów i przełęczy do odznaki „TURYSTYCZNA KORONA TATR”:

a) dokonuje się w książeczkach odznaki;

b) poświadczeniami są pieczątki najbliższych obiektów turystycznych, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenie uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę na zdobytym szczycie lub przełęczy;

c) książeczki „TURYSTYCZNA KORONA TATR” są do nabycia w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT lub w oddziałach PTT.

11. Po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wymaganej ilości - do odpowiedniego stopnia odznaki - szczytów i przełęczy, ubiegający się o odznakę przedstawia książeczkę „TURYSTYCZNA KORONA TATR” komisji weryfikacyjnej przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyła pocztą załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

12. Po zweryfikowaniu ilości zdobytych szczytów i przełęczy komisja weryfikacyjna potwierdza w książeczce TKT stosowną pieczątką przyznanie odznaki „TURYSTYCZNA KORONA TATR”, co jednocześnie stanowi legitymację uprawniającą do nabycia oraz noszenia odznaki.

13. Wszelkie koszty związane ze zdobywanie poszczególnych stopni odznaki ponosi uczestnik.

14. Zdobywca odznaki „TURYSTYCZNA KORONA TATR” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców.

15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji GOT PTT przy ZG PTT.

16. Wykaz szczytów i przełęczy zaliczanych do odznaki „TURYSTYCZNA KORONA TATR” (wysokości według przewodników Józefa Nyki):

1. Rysy - 2503 m n.p.m. (Słowacja)
2. Rysy - 2499 m n.p.m. (Polska)
3. Krywań - 2494 m n.p.m. (Słowacja)
4. Sławkowski Szczyt - 2452 m n.p.m. (Słowacja)
5. Mała Wysoka - 2429 m n.p.m. (Słowacja)
6. Lodowa Przełęcz - 2372 m n.p.m. (Słowacja)
7. Koprowy Wierch - 2367 m n.p.m. (Słowacja)
8. Czerwona Ławka - 2352 m n.p.m. (Słowacja)
9. Bystry Przechód - 2314 m n.p.m. (Słowacja)
10. Przełęcz pod Chłopkiem - 2307 m n.p.m. (Polska)
11. Świnica - 2301 m n.p.m. (Polska)
12. Kozi Wierch - 2291 m n.p.m. (Polska)
13. Rohatka - 2288 m n.p.m. (Słowacja)
14. Kozie Czuby - 2266 m n.p.m. (Polska)
15. Bystra - 2248 m n.p.m. (Słowacja)
16. Zadni Granat - 2240 m n.p.m. (Polska)
17. Pośredni Granat - 2234 m n.p.m. (Polska)
18. Jagnięcy Szczyt - 2229 m n.p.m. (Słowacja)
19. Mały Kozi Wierch - 2228 m n.p.m. (Polska)
20. Skrajny Granat - 2225 m n.p.m. (Polska)
21. Raczkowa Czuba - 2194 m n.p.m. (Słowacja)
22. Baraniec - 2184 m n.p.m. (Słowacja)
23. Banówka - 2178 m n.p.m. (Słowacja)
24. Starorobociański Wierch - 2176 m n.p.m. (Polska)
25. Szpiglasowy Wierch - 2172 m n.p.m. (Polska)
26. Pachola - 2166 m n.p.m. (Słowacja)
27. Hruba Kopa - 2163 m n.p.m. (Słowacja)
28. Błyszcz - 2159 m n.p.m. (Polska)
29. Kościelec - 2155 m n.p.m. (Polska)
30. Trzy Kopy - 2150 m n.p.m. (Słowacja)
31. Wyżni Przysłop - 2145 m n.p.m. (Słowacja)
32. Jarząbczy Wierch - 2137 m n.p.m. (Polska)
33. Rohacz Płaczliwy - 2126 m n.p.m. (Słowacja)
34. Krzesanica - 2122 m n.p.m. (Polska)
35. Skrajne Solisko - 2117 m n.p.m. (Słowacja)
36. Małołączniak - 2096 m n.p.m. (Polska)
37. Ciemniak - 2096 m n.p.m. (Polska)
38. Rohacz Ostry - 2088 m n.p.m. (Słowacja)
39. Spalona - 2083 m n.p.m. (Słowacja)
40. Smrek - 2089 m n.p.m. (Słowacja)
41. Wołowiec - 2064 m n.p.m. (Polska)
42. Salatyn - 2050 m n.p.m. (Słowacja)
43. Rakuska Czuba - 2037 m n.p.m. (Słowacja)
44. Wrota Chałubińskiego - 2022 m n.p.m. (Polska)
45. Beskid - 2012 m n.p.m. (Polska)
46. Kopa Kondracka - 2005 m n.p.m. (Polska)
47. Kończysty Wierch - 2002 m n.p.m. (Polska)
48. Kasprowy Wierch - 1987 m n.p.m. (Polska)
49. Osterwa - 1984 m n.p.m. (Słowacja)
50. Brestowa - 1934 m n.p.m. (Słowacja)
51. Giewont - 1895 m n.p.m. (Polska)
52. Rakoń - 1879 m n.p.m. (Polska)
53. Świstowa Czuba - 1763 m n.p.m. (Polska)
54. Ornak - 1854 m n.p.m. (Polska)
55. Siwy Wierch - 1805 m n.p.m. (Słowacja)
56. Trzydniowiański Wierch - 1758 m n.p.m. (Polska)
57. Grześ - 1653 m n.p.m. (Polska)
58. Gęsia Szyja - 1489 m n.p.m. (Polska)
59. Wielki Kopieniec - 1328 m n.p.m. (Polska)
60. Nosal - 1206 m n.p.m. (Polska)

Regulamin odznaki "Główny Szlak Świętokrzyski"

gsś2

1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTT „Główny Szlak Świętokrzyski” (zwana dalej OKT PTT GSŚ) jest jednostopniowa.

2. Celem OKT PTT GSŚ jest popularyzacja turystyki górskiej w Górach Świętokrzyskich, poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.

3. Odznakę OKT PTT GSŚ uzyskuje się poprzez piesze przejście Głównego Szlaku Świętokrzyskiego na całej jego długości. Dopuszcza się podzielenie trasy GSŚ na odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku. Odznakę OKT PTT GSŚ można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, m.in. GOT PTT i GOT PTT „Ku Wierchom”.

4. Do zdobycia odznaki OKT PTT GSŚ zalicza się wycieczki odbyte od 01.01.2015 roku.

5. Odznakę OKT PTT GSŚ można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych, zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

6. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT GSŚ:

a) Poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się w „Książeczkach OKT PTT GSŚ” lub w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSŚ”

b) Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerami legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

c) Przewodnicy górscy, przewodnicy GOT PTT i przodownicy turystyki górskiej są uprawnieni do potwierdzenia odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce. W/w mogą potwierdzać odbycie wycieczki, gdy mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez osobę.

d) Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) w „Książeczce OKT PTT GSŚ” lub w „ Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSŚ”.

e) Książeczki OKT PTT GSŚ można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT (szczegóły na stronie www.ptt.org.pl). Formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT GSŚ” oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT GSŚ można uzyskać w Oddziałach PTT, a także na stronach internetowych PTT.

7. Przebieg Głównego Szlaku Świętokrzyskkiego:

Gołoszyce - (4,5 km) góra Truskolaska - (6,6 km) góra Wesołówka - (8,4 km) Przełęcz Karczmarka - (11,4 km ) góra Szczytniak - (13,8km) Przełęcz Jeleniowska - (16,2 km) góra Jeleniowska - (19,2km) Paprocice - (20,4 km) Kobyla Góra - (21,6 km) Trzcianka - (24,6 km) Łysa Góra (Święty Krzyż) - (26,4 km) Przełęcz Hucka - (32,4 km) Podlesie - (33,6 km) Kakonin - (34,8 km) kapliczka Św. Mikołaja - (37,8 km) Łysica - (39,6 km) Święta Katarzyna - (44,4 km) góra Wymyślona - (46,2 km) góra Radostowa - (47,4 km) Ameliówka MPK - (50,4 km) góra Klonówka "Wielki Kamień" - (51,6 km) góra Klonówka - (55,8 km) Biała Góra - (58,2 km) Dąbrowa Łąki MPK - (61,8 km) góra Krzemionka - (67,2 km) Tumlin PKP - (69,6 km) góra Grodowa - (71,4 km) Tumlin Podgrodzie - (72,6 km) góra Wykień - (73,8 km) góra Kamień - (75,6 km) Ciosowa - (78 km) Porzecze szkoła - (82,8 km) Barania Góra - (84 km) Widoma - (85,2 km) Siniewska Góra - (91,2 km) Perzowa Góra - (92,4 km) Kuźniacka Góra - (93 km) Kuźniaki.

8. Po zebraniu potwierdzeń z przejścia całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia „Książeczkę OKT PTT GSŚ” z potwierdzeniami lub potwierdzone „Wykazy OKT PTT GSŚ” komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyłając pocztą, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

9. Po zweryfikowaniu i otrzymaniu potwierdzenia w „Książeczce OKT PTT GSŚ” odznakę można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT (szczegóły na stronie www.ptt.org.pl).

10. Nadzór nad OKT PTT GSŚ sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.

 

 

Regulamin odznaki "Główny Szlak Sudecki"

1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTT „Główny Szlak Sudecki” (zwana dalej OKT PTT GSS) jest jednostopniowa.

2. Celem OKT PTT GSS jest popularyzacja turystyki górskiej w Sudetach, poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.

3. Odznakę OKT PTT GSS uzyskuje się poprzez piesze przejście Głównego Szlaku Sudeckiego na całej jego długości. Dopuszcza się podzielenie trasy GSS na odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku. Odznakę OKT PTT GSS można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, m.in. GOT PTT i GOT PTT „Ku Wierchom”.

4. Do zdobycia odznaki OKT PTT GSS zalicza się wycieczki odbyte od 01.01.2015 roku.

5. Odznakę OKT PTT GSS można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych, zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

6. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT GSS:

a) Poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się w „Książeczkach OKT PTT GSS” lub w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSS”

b) Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerami legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

c) Przewodnicy górscy, przewodnicy GOT PTT i przodownicy turystyki górskiej są uprawnieni do potwierdzenia odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce. W/w mogą potwierdzać odbycie wycieczki, gdy mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez osobę.

d) Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) w „Książeczce OKT PTT GSS” lub w „ Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSS”.

e) Książeczki OKT PTT GSS można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT (szczegóły na stronie www.ptt.org.pl). Formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT GSS” oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT GSS można uzyskać w Oddziałach PTT, a także na stronach internetowych PTT.

7. Przebieg Głównego Szlaku Sudeckiego:

Świeradów Zdrój - Stóg Izerski - schr. PTTK - Polana Izerska - Rozdroże Pod Kopą - Rozdroże Pod Izerskimi Garbami - Rozdroże Pod Zwaliskiem (18 km) - schr. Wysoki Kamień - Szklarska Poręba - schr. Kamieńczyk - schr. Na Hali Szrenickiej - Czarcia Ambona - Czarna Przełęcz (36 km) - Przeł. Karkonoska - Słonecznik - schr. Dom Śląski - Karpacz Orlinek - Karpacz Płóczki (57 km) - Radzicz - Mysłakowice - Bukowiec - Przeł. Pod Średnicą - Rozdroże pod Bobrzakiem (83 km) - Szarocin - Paprotki - Bukówka - Lubawka (100 km) - Krzeszów - Grzędy (118 km) - Kowalowa Ługowina - Sokołowsko - schr. PTTK Andrzejówka - Turzyna (135 km) - Jedlina Zdrój - Przeł. Marcowa - Grządki - Przeł. Sokola (153 km) - Wielka Sowa - Przeł. Jugowska - schr. PTTK Zygmuntówka - Przeł. Woliborska - Przeł. Pod Szeroką (171 km) - Przeł. Pod Gołębią - Mała Przeł. Srebrna - Korzecznik - Słupiec - Kościelec - Księżno (196 km) - Ścinawka Średnia - Wambierzyce - Studzienno - Wąska Łąka - Burzowa Łąka (215 km) - Droga Nad Urwiskiem - Karłów - Błędne Skały - Rozdroże pod Lelkową - Kudowa Zdrój - Dańczów - Kulin Kłodzki (243 km) - Grzywacz - Duszniki Zdrój - Sołtysia Kopa - Zieleniec - schr. PTTK Orlica - Autostrada Sudecka (264 km) - Lasówka - Spalona - schr. PTTK Jagodna (278 km) - Ponikwa - Długopole Zdrój - Wilkanów (294,5 km) - Igliczna - schr. na Iglicznej - Międzygórze - schr. PTTK na Śnieżniku - Żmijowiec - Czarna Góra (316,5 km) - Przeł. Pod Chłopkiem - Kąty Bystrzyckie - Lądek Zdrój (330,5 km) - Wojtówka - Orłowiec - Jawornik Wielki - Złoty Stok (347,5 km) - Błotnica - Paczków - Lisie Kąty - Ujeździec (368 km) - Piotrowice Nyskie - Kałków (380 km) - Jarnołtów - Gierałcice - Bodzanów (404 km) - Głuchołazy - Podlesie - Jarnołtówek - Biskupia Kopa - Zamkowa Góra - Pokrzywna (428 km) - Wieszczyna (Nowa Wieś) - Dębowiec - Prudnik (444 km).

8. Po zebraniu potwierdzeń z przejścia całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia „Książeczkę OKT PTT GSS” z potwierdzeniami lub potwierdzone „Wykazy OKT PTT GSS” komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyłając pocztą, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

9. Po zweryfikowaniu i otrzymaniu potwierdzenia w „Książeczce OKT PTT GSS” odznakę można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT (szczegóły na stronie www.ptt.org.pl).

10. Nadzór nad OKT PTT GSS sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.

 

Regulamin odznaki "Wielka Korona Beskidów"

1. Odznaka krajoznawczo-turystyczna PTT „Wielka Korona Beskidów” (zwana dalej OKT PTT WKB) jest dwustopniowa.

a) Pierwszy stopień OKT PTT WKB stanowią cztery niezależne odznaki: „Korona Beskidów Polskich”, „Korona Beskidów Czeskich”, „Korona Beskidów Słowackich” i „Korona Beskidów Ukraińskich”.

b) Drugim stopniem OKT PTT WKB jest „Wielka Korona Beskidów”.

2. Celem OKT PTT WKB jest popularyzacja turystki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów turystycznych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.

3. Odznakę OKT PTT WKB uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm Beskidów na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy oraz najwyższych szczytów poszczególnych grzbietów Beskidów Śląsko-Morawskich.

a) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Polskich” należy zaliczyć 9 szczytów:

  • Babia Góra (Beskid Żywiecki) - 1725 m n.p.m.
  • Tarnica (Bieszczady) - 1346 m n.p.m.
  • Turbacz (Gorce) - 1310 m n.p.m.
  • Radziejowa (Beskid Sądecki) - 1262 m n.p.m.
  • Skrzyczne (Beskid Śląski) - 1257 m n.p.m.
  • Mogielica (Beskid Wyspowy) - 1171 m n.p.m.
  • Lackowa (Beskid Niski) - 997 m n.p.m.
  • Czupel (Beskid Mały) - 933 m n.p.m.
  • Lubomir (Beskid Makowski) - 903 m n.p.m.

b) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Czeskich” należy zaliczyć 6 szczytów:

  • Łysa Góra (Beskidy Śląsko-Morawskie, Lysohorska rozsocha) - 1323 m n.p.m.
  • Smrek (Beskidy Śląsko-Morawskie, Radhostsky hrbet) - 1276 m n.p.m.
  • Ropica (Beskidy Śląsko-Morawskie, Ropicka rozsocha) - 1083 m n.p.m.
  • Wielki Połom (Beskidy Śląsko-Morawskie, Zadni hory) - 1067 m n.p.m.
  • Wielki Jawornik (Beskidy Śląsko-Morawskie, Verkovicke vrchy) - 918 m n.p.m.
  • Bobek (Beskidy Śląsko-Morawskie, Klokočovská hornatina) - 871 m n.p.m.

c) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Słowackich” należy zaliczyć 9 szczytów:

  • Babia Góra (Beskidy Orawskie) - 1725 m n.p.m.
  • Minčol (Magura Orawska) - 1394 m n.p.m.
  • Wielka Racza (Beskidy Kysuckie) - 1236 m n.p.m.
  • Kremenaros (Góry Bukowskie) - 1221 m n.p.m.
  • Minčol (Góry Czerchowskie) - 1157 m n.p.m.
  • Pupov (Góry Kisuckie) - 1096 m n.p.m.
  • Eliasovka (Ľubovnianska vrchovina) - 1023 m n.p.m.
  • Busov (Beskid Niski) - 1002 m n.p.m.
  • Smilniansky vrch (Pogórze Ondawskie) - 749 m n.p.m.

d) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Ukraińskich” należy zaliczyć 11 szczytów:

  • Howerla (Czarnohora) – 2061 m n.p.m.
  • Bliźnica (Świdowiec) – 1883 m n.p.m.
  • Sywula (Gorgany) – 1836 m n.p.m.
  • Stij (Połonina Borżawa) – 1677 m n.p.m.
  • Baba Ludowa (Połoniny Hryniawskie) – 1590 m n.p.m.
  • Syhłański (Połonina Krasna) – 1563 m n.p.m.
  • Rotyło (Góry Pokucko-Bukowińskie) – 1483 m n.p.m.
  • Riwna (Połonina Równa) – 1482 m n.p.m.
  • Pikuj (Bieszczady Wschodnie) - 1405 m n.p.m.
  • Magura Łomniańska (Góry Sanocko -Turczańskie) – 1024 m n.p.m.
  • Ciuchowy Dział (Beskidy Brzeżne) - 942 m n.p.m.

e) OKT PTT WKB „Wielka Korona Beskidów” otrzymuje się za zdobycie wszystkich czterech odznak pierwszego stopnia.

4. OKT PTT WKB można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

5. OKT PTT WKB można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi m.in. GOT PTT, GOT PTT „Ku Wierchom”, OKT PTT MSB, OKT PTT GSB. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

6. Do zdobycia OKT PTT WKB zalicza się szczyty zdobyte od 01.01.2013 r.

7. Poświadczenia zdobycia szczytów do OKT PTT WKB:

a) Poświadczenie zdobycia szczytów dokonuje się w książeczkach OKT PTT WKB na odpowiednich stronach lub w wykazie górskich wycieczek do OKT PTT WKB.

b) Poświadczeniami są pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznym miejscu na zdobytym szczycie. Przy każdym poświadczeniu musi być zamieszczona data zdobycia szczytu.

c) Książeczki OKT PTT WKB można nabyć w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT lub w Oddziałach PTT. Formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT WKB” oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT WKB można uzyskać w Oddziałach PTT, a także na stronach internetowych PTT.

8. Po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia szczytów Korony Beskidów poszczególnych krajów, ubiegający się o odznakę przedstawia książeczkę OKT PTT WKB z potwierdzeniami lub potwierdzone wykazy OKT PTT WKB komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyła ją pocztą załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

9. Po zweryfikowaniu zdobytych szczytów i otrzymaniu potwierdzenia w książeczce OKT PTT WKB, która jest legitymacją upoważniającą do nabycia i noszenia odznak „Korony Beskidów”. Odznaki można nabyć w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT lub w Oddziałach PTT.

10. Nadzór nad OKT PTT WKB sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.

.

 

Podkategorie