Informacje ZG PTT Informacje ZG PTT

Finał akcji "Czyste Tatry 2013"

Serdecznie zapraszamy na finał akcji "Czyste Tatry 2013", która oficjalnie wspiera Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. W ubiegłym roku na szlaki wyszły grupy z Oddziałów PTT w Bielsku-Białej, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Liczymy, że w tym roku spotkamy się w liczniejszym gronie (pobierz plakat).

Redakcja

Obchody 140-lecia Tow. Tatrzańskiego w Zakopanem

Na co komu jubileusze? Żeby się zadumać, że to już tyle lat? Żeby poczuć więź z tymi, którzy zaczęli i zachować o nich pamięć? Żeby poczuć dumę, bo wytrwaliśmy? Nie zaprzepaściliśmy ogromnego dorobku? Porozmawiać, jak może być jeszcze lepiej? Pokazać tych, co są „primus inter pares”?
To wszystko było na terenie zawsze przyjaznego Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem w dniach 22-23 czerwca 2013 r. podczas obchodów 140. rocznicy powołania Towarzystwa Tatrzańskiego, pierwszej organizacji turystycznej na ziemiach polskich.
W sobotę wieczorem, ci co już przybyli, spędzili czas w przyjacielskiej atmosferze przy ognisku na terenie Ośrodka. W niedzielę jubileusz rozpoczął się od Mszy św. w kościele pw. Świętego Krzyża. Koncelebrował ją nasz kapelan ksiądz Józef Drabik, który w homilii podkreślił dorobek Towarzystwa, życzył tego co najlepsze i podkreślił, że to co robimy na pewno podoba się Panu Bogu, bo chronimy jego dzieło.
Aby wszyscy zainteresowani wiedzieli, gdzie jest początek dzisiejszych największych polskich organizacji turystycznych, w miejscu gdzie powstała idea założycielska, na terenie byłego Zwierzyńca jednego ze współzałożycieli Towarzystwa Tatrzańskiego, Ludwika Eichborna, odsłonięta została tablica pamiątkowa. Ufundowali ją: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Tatrzański Park Narodowy i Urząd Miasta Zakopane. Miejsce to ma też przypominać kolejnym pokoleniom, kto i gdzie urzeczywistniał idee ochrony przyrody.
Wśród szanownych zaproszonych na jubileusz gości byli między innymi: zastępca burmistrza Zakopanego pan Mikołaj Koperski, kierownik CEP TPN dr Marcin Guzik, kapelan PTT ksiądz Józef Drabik, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego pani Anna Wende-Surmiak oraz przedstawiciel Związku Podhalan. Goście, wraz z prezesem ZG PTT Szymonem Baronem, otworzyli w pomieszczeniach Ośrodka wystawę „Jak dawniej po Tatrach chadzano”. Bardzo ciekawe zdjęcia od początków turystycznej penetracji Tatr, ciekawe, czasami zabawne teksty dawnych poradników i przewodników. Wśród uwag z 1796 roku, poświęconych cechom fizycznym i psychicznym, jakie powinien posiadać górski turysta, można przeczytać m.in.: „najodpowiedniejszy wzrost turysty to 150-165 cm, człowiek wysokiego wzrostu nie nadaje się do wspinaczki, ponieważ rzadko kiedy ma on silne muskuły”, „zdecydowanie wyklucza się żonatych mężczyzn (żonaty woli mniej ryzykować, a jako ojciec dzieci niechętnie naraża się na niebezpieczeństwo)”.


Obchody 140. rocznicy powołania Towarzystwa Tatrzańskiego (fot. Jerzy Zieliński)

Wreszcie ostatni argument: „długa i częsta nieobecność męża wystawia kobietę na pokusy i prowadzi do małżeńskiej zdrady”. Autor tych porad, Balthazar Hacquet, pisząc to miał 57 lat. Z kolei Juliusz Zborowski w 1796 roku zalecał na lodowcach bardzo przydatne raki na ręce i nogi. Ze ścian patrzą twarze pierwszych przewodników tatrzańskich, działaczy Towarzystwa, turystów, mieszkańców Zakopanego, w gablotach oryginały kolejnych odznak TT, PTT, przewodniki, poradniki. Wystawa warta obejrzenia.
Po oficjalnym powitaniu gości prowadzący obchody jubileuszowe prezes ZG PTT odczytał list od Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, a zastępca burmistrza pan Koperski w swoim wystąpieniu podkreślił i uświadomił, że historia Zakopanego to właściwie historia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, bo jak mówią dokumenty, często cieszyło się ono większym szacunkiem i poważaniem wśród mieszkańców i przyjezdnych, niż władze administracyjne. Kolejne wystąpienia gości podkreślały dorobek i znaczenie Towarzystwa w dziejach polskiej turystyki. Na wniosek ZG PTT, trzem zasłużonym i aktywnym działaczom, zostały przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i wręczone odznaki honorowe „Za zasługi dla turystyki”.
Na sesji poświęconej 140-leciu PTT w czterech wystąpieniach prelegentów: Józefa Durdena, Janusza Machulika, Barbary Morawskiej-Nowak i Tomasza Kwiatkowskiego została przedstawiona historia Towarzystwa od powstania do chwili obecnej. Przewinęły się nazwiska, daty, zdarzenia świadczące o ogromie pracy działaczy, determinacji w realizacji celów statutowych, które również ulegały modyfikacji i pozytywnych efektach tej działalności, docenianych przez coraz większy krąg społeczeństwa.
W ostatnim wystąpieniu padały pytania, jak powinno działać Towarzystwo w czasach współczesnych, aby cele wytyczone przez założycieli miały swoje miejsce i sens.
Wierzymy, że tak jak w ciągu 140 lat, tak i teraz podołamy.

Jan Nogaś


Wręczenie odznak honorowych "Za zasługi dla turystyki" (fot. Nikodem Frodyma)

Odbył się Zjazd Delegatów PTT w Zakopanem

W sobotnie popołudnie, 22 czerwca 2013 r. w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem odbył się Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego celem było zatwierdzenie sprawozdań PTT: merytorycznego i finansowego za rok 2012.
Zjazd otworzył prezes PTT Szymon Baron (O/Bielsko-Biała), a prowadzenie obrad zebrani powierzyli Tomaszowi Kwiatkowskiemu (O/Radom) jako przewodniczącemu, natomiast protokołowanie - Barbarze Morawskiej-Nowak (O/Kraków). 53 przybyłych delegatów wysłuchało sprawozdań PTT przedstawionych przez Szymona Barona i Joannę Król (O/Nowy Sącz).
W imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawiła Barbara Rapalska (O/Jaworzno) wnosząc o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań, a sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawił Tomasz Gawlik (O/Ostrowiec Świętokrzyski). Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 zostały przyjęte i zatwierdzone przez delegatów jednogłośnie.

Szymon Baron


Zjazd Delegatów PTT w Zakopanem (fot. Jerzy Zieliński)

X Posiedzenie ZG PTT w Zakopanem za nami

W sobotę 22 czerwca 2013 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem odbyło się X Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego VIII Kadencji. W trakcie obrad omawiano sprawozdania ZG PTT za rok 2012, sprawy wydawnicze oraz nadchodzące wydarzenia: wrześniowe, Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT w Żegiestowie-Zdroju oraz listopadowy sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Delegatów PTT.

Szymon Baron


Na zdjęciu uczestnicy X Posiedzenia ZG PTT VIII Kadencji w Zakopanem (fot. Jerzy Zieliński)

Obchody 140. rocznicy powołania Towarzystwa Tatrzańskiego - zaproszenie

140 lat – to już ładny szmat czasu. Zaczęło się jeszcze w XIX wieku, pod zaborami, gdy 3 sierpnia 1873 roku zrodziła się inicjatywa założenia Towarzystwa Tatrzańskiego, zrealizowana w ciągu niespełna roku – poprzez wypracowanie statutu, rejestrację i wybory pierwszego Wydziału (Zarządu Głównego) Towarzystwa z prezesem hr. Mieczysławem Reyem (maj 1874). To cały wiek XX z dwoma wojnami światowymi, powołaniem w 1950 roku PTTK w miejsce dwóch rozwiązanych towarzystw PTT i PTK, reaktywowaniem PTT w 1981 roku aż po jego działalność już w XXI wieku. Mam nadzieję, że jest to dla nas wszystkich bardzo ważna rocznica, dlatego zapraszam wszystkich członków i sympatyków PTT do udziału w jej obchodach, 23 czerwca 2013 roku w Zakopanem. W dawnym Towarzystwie Tatrzańskim odbywały się doroczne (zwykle w sierpniu) wiece członków ze wszystkich trzech zaborów, dla których ówczesne Zakopane jawiło się jako oaza wolności. Poczujmy się spadkobiercami tej wspólnoty!

Gorąco zachęcam do udziału w uroczystych obchodach 140. rocznicy powołania Towarzystwa Tatrzańskiego, pierwszej organizacji turystycznej na ziemiach polskich. (pobierz zaproszenie)

Szymon Baron
Prezes PTT