Informacje ZG PTT Informacje ZG PTT

III Powiatowy Rajd na Orientację w Chrzanowie

III Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie został zorganizowany 18 września 2014 roku w rejonie Kościelca. Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą. Patronat honorowy nad Rajdem objął Pan Adam Potocki - Starosta Powiatu Chrzanowskiego, Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pan Józef Haduch - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów.
Do Rajdu zgłosiło się 206 uczestników z 9 SKK PTT Chrzanów oraz dwóch szkół nie posiadających kół - Gimnazjum nr 1 w Libiążu oraz Zespołu Szkół w Żarkach. O godzinie 9.15 uczestników imprezy oraz ich szkolnych opiekunów przywitał Prezes PTT Oddział w Chrzanowie, Remigiusz Lichota, który przypomniał zasady potwierdzania punktów oraz poinformował o limicie czasowym wynoszącym 1,5 godziny, po których będą odejmowane punkty już zdobyte. O godzinie 9.24 wszystkie drużyny wyposażone w mapy i kompasy wystartowały na trasę. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli za zadanie w ciągu maksymalnie półtorej godziny odnaleźć dziewiętnaście punktów kontrolnych, w których znajdowały się perforatory do potwierdzania na kartach. Dokładna lokalizacja punktów zaznaczona była na mapie do biegu na orientację wykonanej w skali 1:7 500 z cięciem warstwicowym co 2,5 metra. Każdy zespół sam ustalał kolejność potwierdzania punktów w terenie. Po ukończeniu Rajdu wszyscy uczestnicy przeszli nad zalew Chechło, do Miejskiego Klubu Sportów Wodnych „Trzebinia”, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie imprezy. Pan Jerzy Kryjomski - jako przewodniczący Komisji Sędziowskiej - odczytał listę nagrodzonych oraz pogratulował zwycięzcom.
W kategorii indywidualnej szkół podstawowych i gimnazjalnych pierwsi byli „WINNERS” z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie - Mateusz Pucuła i Bartosz Kubiczek. Drugi przybył „GANG DOMINA” z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie - Dominik Paliwoda i Jakub Orszulak, a na trzecim miejscu uplasowały się „WOJOWNICZE ŻÓŁWIE NINJA” z SKK PTT „RAKI” przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie - Beata Heflich oraz Justyna Piątek.
W kategorii drużynowej szkół podstawowych i gimnazjów (za dwa najlepsze zespoły z każdego Koła) pierwsze miejsce zdobyło SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT „RAKI” przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie, a trzecie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkół Gimnazjalnych w Libiążu.
W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyli „KAMILE” z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno -Chemicznych w Trzebini - Kamil Legięć i Bartłomiej Kierc, drugie miejsce przypadło „CIEPŁYM BIZONOM” z SKK PTT przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie - Mateuszowi Tomaszkowi i Markowi Turkowi, natomiast jako trzeci do mety dotarł zespół „MORDECZKI” z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno -Chemicznych w Trzebini - Szymon Przepiórka oraz Daniel Falana.
W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyło SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno -Chemicznych w Trzebini, drugie miejsce SKK PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie, a trzecie miejsce SKK PTT przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie.
Puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych: Pan Adam Potocki - Starosta Powiatu w Chrzanowie, Pan Przemysław Jaśko - pełniący rolę Inspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Chrzanów - Pani Anna Rejdych i Pan Mirosław Siuda. Po wręczeniu pucharów, nagród głównych i dyplomów odbyło się dodatkowe losowanie upominków wśród wszystkich uczestników Rajdu.
Na zakończenie imprezy Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie - Remigiusz Lichota podziękował wszystkim uczestnikom, a następnie zaprosił do wzięcia udziału w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Górach - Gorce, który odbędzie się 27 listopada 2014 roku.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rajdu oraz ich opiekunom, sponsorom imprezy i współorganizatorom jak również patronom honorowym: Panu Staroście Adamowi Potockiemu, Nadleśnictwu Chrzanów, Panu Prezesowi ZG PTT Józefowi Haduchowi oraz patronom medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej "Przełom" i Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej.

Remigiusz Lichota


Przedstawiciel zwycięskiej SKK PTT przy ZSE-Ch w Trzebini

Konferencja konserwatorska w Krakowie

W dniach 26-27 września 2014 r. w Bibliotece Jagiellońskiego odbędzie się konferencja konserwatorska dedykowana pamięci konserwatorom zabytków, małżeństwu – Barbarze Tondos i Jerzemu Turowi. Szczególnie zasłużyli się w zakresie ratowania zabytków budownictwa drewnianego w Karpatach Wschodnich, głównie na Pogórzu Przemyskim, w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach.
Sam chodziłem często ich śladami, szczególnie w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemyskim. Ich działania, a głównie Jerzego Tura, przyczyniły się do powstania Muzeum Budownictwa Ludowego poświęconego m.in. kulturze i budownictwie drewnianym Łemków i Bojków w Sanoku. To dobrze, że pamięta się o ludziach, którzy życie swoje poświęcili podtrzymaniu i ratowaniu zabytków zanikających kultur w południowo-wschodnich, górskich regionach Polski.
Wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie jest już otwarta i można ją zobaczyć. Polecam, bo warto. Zachęcam wszystkich tych, którzy w przeszłości wędrowali po wschodnich regionach Polski i tym co się tam dopiero tam wybierają.

pobierz program

Józef Haduch
Prezes PTT

V Prezydium ZG PTT za nami

6 września 2014 r. w lokalu PTT na ul. Traugutta 4 odbyło się V Prezydium Zarządu Głównego PTT. Przekazuję najistotniejsze informacje z tego Prezydium i zarazem z ostatnich trzech miesięcy naszej działalności.
Rok 2013 został definitywnie zamknięty pod względem sprawozdawczym dla władz nadrzędnych. Są pewne problemy z wprowadzeniem nowych członków Zarządu Głównego do KRS, które niebawem zostaną usunięte. Mamy nadzieję, że skończą się także nasze problemy z odznaką organizacyjną, uznaną przez Sąd za odznakę należną PTT. Złota odznaka PTT z kosówką będzie naszą odznaką honorową. Regulamin przyznawania tej odznaki został uchwalony.
Pamiętnik tom 22 zostanie wkrótce przekazany do składu, który wykona Nikodem Frodyma i będzie drukowany w tej samej drukarni co dwa poprzednie tomy. Tom 23 będzie związany z Rokiem Kazimierza Przerwy-Tetmajera i powinien ukazać się w maju 2015.
Posunięto naprzód organizację Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Będzie znaczek pocztowy i dwie monety związane z Rokiem. Mamy poparcie nowej minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej oraz sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu. Prezes wystąpił pisemnie do muzeów w sprawie zorganizowania wystaw poświęconych Kazimierzowi Przerwie-Tetmajerowi. We wtorek, 9 września mamy się spotkać w Urzędzie Miasta Kraków w sprawie organizacji Roku na terenie Krakowa, gdzie przedstawimy dotychczasowe działania i będziemy zabiegać o wystawę sztalugową na placu Szczepańskim i jej dofinansowanie oraz o dofinansowanie Pamiętnika PTT tom 23, poświęconego Kazimierzowi Przerwie-Tetmajerowi. 22 września będziemy rozmawiać ponownie w Urzędzie Miasta Zakopane z udziałem nowego prezesa Związku Podhalan, zarazem wicestarosty powiatu tatrzańskiego., Andrzeja Skupnia.
Słowo „swojszczyzna” wraca do naszego statutu, głosowali za tym wszyscy uczestnicy Prezydium.
Poinformowano o wizycie reprezentacji PTT u nowego dyrektora TPN (jest o tym oddzielna informacja w gazetce). Już w poniedziałek 8 września prezes Haduch w towarzystwie Janusza Machulika był na spotkaniu ze starostą Makowskim w sprawie zintegrowanego transportu ekologicznego w Zakopanem. Starosta był zainteresowany propozycją PTT i byłaby to duża sprawa, gdyby nasza propozycja została zrealizowana.
Zarząd Główny wykupi po cenie promocyjnej 30 zł, 50 egz. książki Antoniny Sebesty pt. „Etyka i etos ludzi gór”, która ukaże się wkrótce wydana przez Fundację Paryskich. 20 egz. będzie opłaconych z 1% i zostanie rozdane naszym oddziałom. Pozostałe zostaną rozsprzedane przez dział wydawnictw ZG PTT.
Wiceprezes Remigiusz Lichota poinformował, że są już odznaki ”Ku Wierchom”. Aktualna cena odznaki to 15,62 zł.
Ustalono, że posiedzenie Zarządu Głównego odbędzie się 4 października br. na Gubałówce 222, w Domu na Szlaku (szczegóły dojazdu w zaproszeniach na posiedzenie).

Barbara Morawska-Nowak


pamiątkowe zdjęcie uczestników Prezydium ZG PTT

Wizyta u nowego dyrektora TPN

4 września 2014 roku reprezentacja Zarządu Głównego PTT, w składzie prezes Józef Haduch oraz Nina Mikołajczyk i Barbara Morawska-Nowak z Komisji Ochrony Przyrody ZG PTT złożyła wizytę nowemu dyrektorowi TPN, Szymonowi Ziobrowskiemu. Omówiliśmy wszystkie aktualne problemy Parku z transportem konnym na trasie Palenica Białczańska – Włosienica na czele.
Prezes Haduch zaprezentował koncepcję zintegrowanego transportu ekologicznego w Zakopanem, który miałby na celu zredukowanie nadmiernego ruchu samochodowego na Podtatrzu. Zaproponował linię tramwajową z Poronina do wylotu dol. Chochołowskiej i korespondujące z nią autobusy hybrydowe o napędzie elektrycznym na Palenicę (a może też i na Włosienicę) oraz do Kuźnic. Widzi także potrzebę zorganizowania parkingów „park and ride” - zostawianie samochodów i przesiadanie się na komunikację zbiorową.
Dyrektor poinformował nas, że parking na Palenicy będzie wkrótce remontowany i modernizowany, więc nie rozwijaliśmy tematu jego obecnego stanu. Co do zaprezentowanej koncepcji transportu w Zakopanem jest „za”, ale nie jest to w jego gestii – powinniśmy na ten temat rozmawiać ze starostą powiatu tatrzańskiego.
Osobiście poszłabym dalej, co już kilkakrotnie dawniej prezentowałam – parkingi „park and ride” między Nowym Targiem a Szaflarami i przesiadanie się na kolej wahadłową Nowy Targ – Zakopane.
Dyrektor zgadza się na dalsze nieodpłatne udostępnianie PTT swoich pomieszczeń i współudział w organizowaniu sympozjów np. z okazji kolejnej okrągłej rocznicy TPN. Nie zgodził się natomiast na rozprowadzanie przez Park naszych Pamiętników PTT, gdyż Park ma problemy ze sprzedażą wydawnictw własnych. Zwróciłam uwagę na pomijanie prezentacji wydawnictw PTT w kwartalniku „Tatry”. Poprosił panią prowadzącą obecnie Dział Wydawnictw Parku, która otrzymała nasz nowy Pamiętnik tom 21, aby został on mówiony w kolejnym numerze „Tatr”.
Nowy dyrektor zrobił na nas dobre wrażenie. Na koniec wizyty zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Barbara Morawska-Nowak


pamiątkowe zdjęcie z dyrektorem TPN Szymonem Ziobrowskim

Zjazd Delegatów PTT w Kozach

Po krótkiej przerwie na kawę i ciastko, 7 czerwca br, o godz. 12.30 rozpoczął się Zjazd Delegatów PTT. Przybyłych na Zjazd Delegatów przywitał Prezes ZG PTT Józef Haduch. Następnie prezes Koła PTT w Kozach, Miłosz Zelek, główny organizator i gospodarz uroczystości w Pałacu Czeczów przywitał obecnych i zachęcił do zwiedzenia Pałacu i zapoznania się z jego obecną działalnością.
Prezes Haduch poinformował zebranych delegatów, że Zjazd został zwołany zgodnie z obowiązującym prawem dla zatwierdzenia sprawozdań, merytorycznego Organizacji Pożytku Publicznego i finansowego PTT za rok 2013.
Przewodniczącym Zjazdu został wybrany wiceprezes Nikodem Frodyma, a sekretarzem – Barbara Morawska-Nowak. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołano Szymona Barona (Bielsko-Biała), Janinę Mikołajczyk (Łódź) i Roberta Stanisławskiego ( Kraków).
Nastąpiła prezentacja sprawozdań. Prezes Józef Haduch zapoznał zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym OPP z działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego za rok 2013, a Barbara Rapalska, p. o. skarbnika – ze sprawozdaniem finansowym PTT za ten rok. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za okres 17.11.2013 - 31.12.2013 przedstawił jej przewodniczący Zbigniew Zawiła, a przewodniczący Tomasz Gawlik – Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za ten sam okres.
Szymon Baron jako przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w swym protokole stwierdził obecność 47 delegatów. W drugim terminie można uznać za prawomocny Zjazd bez względu na liczbę delegatów. Wobec tego odbyło się głosowanie, w którym jednogłośnie przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP za rok 2013.
Zjazd stał się okazją do jeszcze jednej ważnej uchwały, podjętej także jednogłośnie o poszerzeniu składu o jedno miejsce. Na to miejsce w imieniu Zarządu Głównego, prezes Józef Haduch zarekomendował jako skarbnika Joannę Gąsiorek z oddziału w Chrzanowie i poprosił, aby się przedstawiła. Joanna Gąsiorek już przez pół roku pomagała prowadzić finanse i dała się poznać jako solidna i odpowiedzialna osoba. Obecnie w skład Zarządu Głównego wchodzi 20 członków - w tym Prezes.
Mogę jeszcze odnotować wypowiedzi kol. Jana Weigla, który zaapelował, aby więcej oddziałów postarało się uzyskać osobowość prawną (jak dotąd osobowość prawną mają tylko 4 oddziały). Kol. Weigel poprosił też o rozsyłanie sprawozdań do wszystkich delegatów drogą elektroniczną, podobnie jak robi to Polski Związek Alpinizmu. W kolejnej wypowiedzi kol. Weigel ustosunkował się do pytania: czy powoływać Klub Wysokogórski PTT. Obecnie nie widzi szansy na powoływanie KW PTT. Na koniec ustosunkował się do pomysłu zorganizowania konkursów dotyczących powojennej historii PTT, w tym roku 1950. Po roku 1989 nie było wystąpienia do Sądu w sprawie anulowania ustawy o rozwiązaniu PTT w 1950 r.; a jego zdaniem należało skierować tę sprawę do Sądu Administracyjnego. Sprawa byłaby być może wygrana, ale ówczesny Zarząd Główny zrezygnował z podjęcia tematu.
Barbara Morawska-Nowak nawiązała do obchodów Święta Wolności w 25 rocznicę częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Przypomniała, czym rok 1989 był dla PTT. Mogliśmy legalnie zorganizować się i na I Zjeździe Delegatów 7 października 1989 r. podjąć uchwalę o powrocie do nazwy Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Obecnie czas pomyśleć o przypomnieniu tej rocznicy.
Po wyczerpaniu porządku obrad prowadzący Zjazd, Nikodem Frodyma, podziękował delegatom za przybycie oraz organizatorom z Koła PTT w Kozach za przygotowanie posiedzenia, zaprosił delegatów do udziału w podsumowaniu akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2014” i ogłosił zamknięcie Zjazdu.

Barbara Morawska-Nowak


w trakcie obrad Zjazdu Delegatów PTT (fot. Jerzy Zieliński)