Informacje ZG PTT Informacje ZG PTT

I posiedzenie Prezydium ZG PTT X kadencji

I posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego X kadencji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego odbyło się 19 listopada 2016 r. w Jaworkach, podczas „XXXI Ogólnopolskiego Spotkania Oddziałów PTT”.
Prezes Wojciech Szarota zaznajamiając zebranych z tematyką spotkania, przedstawił założenia programowe na najbliższy rok i całą kadencję. W obecnej kadencji należy koncentrować się na zacieśnieniu współpracy pomiędzy oddziałami, ich integracji i dążeniu do tego, aby spotkania ogólnopolskie oddziałów faktycznie stały się świętem całego PTT.
Z dużą przychylnością członków Prezydium spotkała się propozycja Zbigniewa Jaskierni, który zaproponował zorganizowanie czwartej konferencji programowej PTT. Uzgodniono, iż najlepszym terminem tego przedsięwzięcia będzie rok 2018. Skarbnik Ludwik Szymański przedstawił zgromadzonym stan finansów oraz propozycję preliminarza na przyszły rok. Omówiony został również stan prac związanych z wydaniem kolejnego tomu „Pamiętnika PTT”. Na zakończenie Prezes zaprosił zebranych na symboliczne zakończenie sezonu Oddziału PTT „Beskid” z Nowego Sącza.

Tomasz Kwiatkowski


w trakcie posiedzenia Prezydium (fot. Zbigniew Jaskiernia)

Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów w Jaworkach - zaproszenie

Serdecznie zapraszam na Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów, które odbędzie się w dniach 18-20 listopada w Jaworkach k/Szczawnicy.

Program spotkania:

  • piątek: przyjazd wszystkich, którzy mogą w godz. popołudniowych, zakwaterowanie, spotkanie integracyjne
  • sobota: ok. godz. 8:00 wyjście na wycieczkę do Litmanowej poprzez przeł. Rozdziela, następnie przez masyw Eliaszówki na Obidzę i szlakiem czerwonym zejście do Jaworek
  • niedziela: o godz. 9:00 msza św. w cerkwi w Jaworkach, po jej zakończeniu krótkie przedstawienie historii świątyni, następnie ok. godz. 10.30 wejście do muzeum pienińskiego w Szlachtowej, ok godz. 11.00 wyjście na trasę do schroniska na Durbaszce i zejście na pol. Bukowinki, gdzie spotkamy się z uczestnikami zakończenia sezonu Oddziału PTT "Beskid" z Nowego Sącza; ok. godz. 15.30 pożegnanie.

z tatrzańskim pozdrowieniem,
Wojciech Szarota
Prezes PTT

Zimowy kurs turystyki wysokogórskiej SVTS w słowackich Tatrach Wysokich

W imieniu współpracującego z nami słowackiego SVTS, serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PTT na zimowy kurs turystyki wysokogórskiej, który odbędzie się w terminach do wyboru: 13-15 stycznia 2017 r., 3-5 lutego 2017 r. i 17-19 marca 2017 r. z bazą w schronisku przy Zielonym Stawie Kieżmarskim w słowackich Tatrach Wysokich. Kurs ten jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i chcących podnieść swoje umiejętności i będzie prowadzony przez instruktorów słowackich organizacji tatrzańskich, a na jednego instruktora będzie przypadać maksymalnie 5 szkolonych. Więcej informacji na temat szkolenia można znaleźć tutaj lub telefonicznie u członka Prezydium ZG PTT, Jana Nogasia (tel.: 502 346 442).

Jan Nogaś

III posiedzenie ZG PTT X kadencji

W niedzielę, 9 października 2016 r. w krakowskiej siedzibie Towarzystwa, odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji PTT. Było ono w dużej mierze poświęcone zapewnieniu Towarzystwu sprawnego działania. Poza sprawami bieżącymi Zarząd zajął się między innymi kalendarzem przyszłorocznych spotkań. I tak IV Zimowe Spotkanie Oddziałów w Górach Świętokrzyskich zaplanowano na 27-29.01.2017 a Dni Gór na weekend 6-8.10.2017 r. Po zakończeniu obrad, ich uczestnicy powędrowali w kierunku Klubu pod Gruszką, w którym XXXV lat wcześniej nasi starsi koledzy reaktywowali Towarzystwo.

Tomasz Kwiatkowski

 


uczestnicy III posiedzenia ZG PTT w Krakowie

 

Zdobywajmy Turystyczną Koronę Tatr

Propozycję stworzenia odznaki tatrzańskiej zasugerował na początku jesieni ubiegłego roku Oddział PTT w Nowym Sączu. Pomysł wszyscy obecni na Zebraniu Zarządu Głównego w Wiśle zaakceptowali, nie bez uwag, ale  zgodnie z nazwą naszego Towarzystwa związanego przecież od początku z Tatrami. Nie tylko Beskidy, główne szlaki beskidzkie, czy korony Beskidów. Tatrzańskie Towarzystwo powinno promować poznawanie Tatr, bezpiecznie i systematycznie. Nie chcąc kopiować innych odznak i ich regulaminów od początku  zamysłem jej było to, aby było to odznaka nie tylko dla wyczynowców, ale właśnie dla ludzi chodzących po Tatrach dla zdrowia, przyjemności i wszechstronnego ich poznania – stąd nazwa „Turystyczna Korona Tatr”.
Roboczo regulaminem i wzorem odznaki zajęli się członkowie Zarządu: Zbigniew Smajdor i Władysław Łoboz. Po wielu uzgodnieniach z Zarządem Głównym, a później z drukarnią, książeczka i odznaka ujrzały światło dzienne w lutym 2016 roku. Od tego momentu odznaka najpierw powoli, ale zbiegiem czasu coraz intensywniej zaczęła funkcjonować w życiu turystycznym. Największe zainteresowanie wykazały Oddziały PTT w Chrzanowie i Bielsku-Białej, cieszy się ona również dużą popularnością w naszym regionie. Tylko w naszym Oddziale wręczyliśmy już dwie złote odznaki, sporą ilość srebrnych i dużą brązowych. Coraz częściej upominają się o nią schroniska tatrzańskie głównie: z Doliny Pięciu Stawów, Doliny Chochołowskiej czy w Doliny Gąsienicowej. Wzrasta również zainteresowanie odznaką indywidualnych turystów z różnych regionów Polski. O dużym zainteresowaniu niech świadczy fakt, że z 500 egz. książeczek na dzień dzisiejszy (14 września 2016) pozostały tylko 4 szt.
Uaktywniliśmy prawie 500 ludzi zaangażowanych w to, aby zdobyć szczyty czy w wyjątkowych sytuacjach przełęcze w Tatrach. Oczywiście potrzebne jest większe zapoznanie się z tą ofertą, większa reklama. Tatrzańskie schroniska sugerowały aby propagować tę ideę, ponieważ widzą w niej potencjał i duże zainteresowanie. Czy wszyscy Polskim Towarzystwie Tatrzańskim wiedzą o takim trofeum? Jeżeli nie, to zapraszamy do Oddziału PTT „Beskid” w Nowym Sączu i kontakt w Władysławem Łobozem, który zajmuje się dystrybucja i weryfikacją tej odznaki. Książeczki i odznaki można nabywać także w innych oddziałach Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu pośród nas wielokrotnie zdobywało większość szczytów czy przełęczy tatrzańskich ale zawsze warto pokusić się o kolejne zdobywanie, choćby tylko dla siebie.

Władysław Łoboz


wręczenie odznaki na tatrzańskim szlaku (fot. Zbigniew Smajdor)