Informacje ZG PTT Informacje ZG PTT

IV Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich

Witam serdecznie,

Pragnę zaprosić Koleżanki i Kolegów na kolejne spotkanie w Górach Świętokrzyskich, które przybliży trochę inny obszar tych starych gór, zapozna z historią i z pewnością będzie okazją do podtrzymania nawiązanych kontaktów i przyjaźni.
Informacje na temat Spotkania można znaleźć tutaj.

z tatrzańskim pozdrowieniem,

Grażyna Jedlikowska
Prezes PTT O/Ostrowiec Św.

XXXI Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT

Tegoroczne Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT miało nieco spontaniczny charakter. Nie było ono uwzględnione w planie wydarzeń Zarządu Głównego PTT na ten rok, a ogłosił je nowo wybrany prezes Wojciech Szarota, niedługo po czerwcowym Zjeździe Delegatów PTT.
Tym niemniej, do Jaworek, wsi położonej na granicy Pienin i Beskidu Sądeckiego, na terenie dawnej Rusi Szlachtowskiej, przybyli w większej lub mniejszej liczbie przedstawiciele Oddziałów PTT z Bielska-Białej, Jaworzna, Łodzi, Nowego Sącza, Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia, Sosnowca. Niemal wszyscy przybyli już w piątkowe popołudnie. Wolny czas poświęciliśmy na rozmowy z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami z innych oddziałów, była też okazja do poznania nowych towarzyszy tatrzańskich. Wieczorny, niemal nieograniczony poczęstunek zarówno w piątek, jak i w sobotę zapewnili przybyłym organizatorzy z Oddziału PTT w Nowym Sączu.
Na sobotę zaplanowana została wycieczka górska w Beskid Sądecki, a wieczór członkowie Prezydium ZG PTT wykorzystali na pierwsze w tej kadencji posiedzenie. Niedzielny program przewidywał mszę, zwiedzanie Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej i kolejną wycieczkę górską.
W „XXXI Ogólnopolskim Spotkaniu Oddziałów PTT” w Jaworkach wzięło udział około siedemdziesięciu osób. Dziękujemy gospodarzom z Oddziału PTT „Beskid” w Nowym Sączu za organizację naszego corocznego spotkania. Do zobaczenia za rok!

Szymon Baron


uczestnicy spotkania na Polanie Bukowinki (fot. Zbigniew Smajdor)

I posiedzenie Prezydium ZG PTT X kadencji

I posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego X kadencji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego odbyło się 19 listopada 2016 r. w Jaworkach, podczas „XXXI Ogólnopolskiego Spotkania Oddziałów PTT”.
Prezes Wojciech Szarota zaznajamiając zebranych z tematyką spotkania, przedstawił założenia programowe na najbliższy rok i całą kadencję. W obecnej kadencji należy koncentrować się na zacieśnieniu współpracy pomiędzy oddziałami, ich integracji i dążeniu do tego, aby spotkania ogólnopolskie oddziałów faktycznie stały się świętem całego PTT.
Z dużą przychylnością członków Prezydium spotkała się propozycja Zbigniewa Jaskierni, który zaproponował zorganizowanie czwartej konferencji programowej PTT. Uzgodniono, iż najlepszym terminem tego przedsięwzięcia będzie rok 2018. Skarbnik Ludwik Szymański przedstawił zgromadzonym stan finansów oraz propozycję preliminarza na przyszły rok. Omówiony został również stan prac związanych z wydaniem kolejnego tomu „Pamiętnika PTT”. Na zakończenie Prezes zaprosił zebranych na symboliczne zakończenie sezonu Oddziału PTT „Beskid” z Nowego Sącza.

Tomasz Kwiatkowski


w trakcie posiedzenia Prezydium (fot. Zbigniew Jaskiernia)

Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów w Jaworkach - zaproszenie

Serdecznie zapraszam na Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów, które odbędzie się w dniach 18-20 listopada w Jaworkach k/Szczawnicy.

Program spotkania:

  • piątek: przyjazd wszystkich, którzy mogą w godz. popołudniowych, zakwaterowanie, spotkanie integracyjne
  • sobota: ok. godz. 8:00 wyjście na wycieczkę do Litmanowej poprzez przeł. Rozdziela, następnie przez masyw Eliaszówki na Obidzę i szlakiem czerwonym zejście do Jaworek
  • niedziela: o godz. 9:00 msza św. w cerkwi w Jaworkach, po jej zakończeniu krótkie przedstawienie historii świątyni, następnie ok. godz. 10.30 wejście do muzeum pienińskiego w Szlachtowej, ok godz. 11.00 wyjście na trasę do schroniska na Durbaszce i zejście na pol. Bukowinki, gdzie spotkamy się z uczestnikami zakończenia sezonu Oddziału PTT "Beskid" z Nowego Sącza; ok. godz. 15.30 pożegnanie.

z tatrzańskim pozdrowieniem,
Wojciech Szarota
Prezes PTT

Zimowy kurs turystyki wysokogórskiej SVTS w słowackich Tatrach Wysokich

W imieniu współpracującego z nami słowackiego SVTS, serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PTT na zimowy kurs turystyki wysokogórskiej, który odbędzie się w terminach do wyboru: 13-15 stycznia 2017 r., 3-5 lutego 2017 r. i 17-19 marca 2017 r. z bazą w schronisku przy Zielonym Stawie Kieżmarskim w słowackich Tatrach Wysokich. Kurs ten jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i chcących podnieść swoje umiejętności i będzie prowadzony przez instruktorów słowackich organizacji tatrzańskich, a na jednego instruktora będzie przypadać maksymalnie 5 szkolonych. Więcej informacji na temat szkolenia można znaleźć tutaj lub telefonicznie u członka Prezydium ZG PTT, Jana Nogasia (tel.: 502 346 442).

Jan Nogaś