I Ogólnopolskie Konkurs Wiedzy o Górach Polski

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Górach Polski odbędzie się w Zakopanem w sali dyrekcji TPN w Kuźnicach w dniu 25 marca 2017 r.
Bardzo proszę Oddziały i Koła, które nie zgłosiły swoich reprezentantów a chcą uczestniczyć w Konkursie o pilne zgłoszenie uczestników.
Dziękuję tym Oddziałom i Kołom, które przesłały swoje zgłoszenia.
Przypominam ponownie, że zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, każdy Oddział może zgłosić po dwie osoby w obu kategoriach.

z tatrzańskim pozdrowieniem,

Jolanta Augustyńska
Sekretarz ZG PTT