Nowe Szkolne Koło PTT w Jankowicach

  • Drukuj

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 listopada 2013 roku podpisany przez trzydziestu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Jankowicach, Zarząd Oddziału PTT w Chrzanowie podjął w dniu 2 grudnia uchwałę powołującą do życia Szkolne Koło Krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie.
W dniu 17 grudnia 2013 roku odbyło się zebranie założycielskie w Zespole Szkół w Jankowicach. W spotkaniu oprócz zaproszonego zarządu chrzanowskiego Oddziału PTT, który reprezentowali prezes Remigiusz Lichota, skarbnik Marcin Ryś oraz członkowie: Marcin Kornecki i Bogumił Ryś, uczestniczył Prezes Zarządu Głównego PTT Józef Haduch, Dyrektor Zespołu Szkół w Jankowicach pan Remigiusz Paliwoda jak też nauczyciele: pani Joanna Szyndler-Salgueiro, pani Agnieszka Jedynak oraz uczniowie. Zaproszenie na spotkanie założycielskie przyjął także Pan Marek Oratowski z gazety „Przełom - Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej”.
O godzinie 11.00 wszyscy zainteresowani zgromadzili się w sali. Został wprowadzony Sztandar PTT, a prezes chrzanowskiego Oddziału PTT po powitaniu zgromadzonych przybliżył historię PTT oraz opowiedział o działalności chrzanowskiego Oddziału. Następnie Pan Dyrektor wraz z Prezesem Zarządu Głównego PTT i Prezesem Oddziału wręczyli legitymacje członkowskie, kalendarze PTT i zawieszki z logiem Oddziału 30 uczniom i nauczycielom.
W dalszej części spotkania nauczyciele oraz uczniowie wybrali Zarząd Koła SKK PTT. Prezesem została Agnieszka Jedynak, sekretarzem - Joanna Szyndler-Salgueiro, a skarbnikiem uczennica Joanna Kuchta. Członkami Zarządu zostali również uczniowie: Aleksandra Ryś, Gabriel Szala i Jan Berny. Na ręce Pani Prezes została wręczona kronika, a nowo wybranym członkom Zarządu SKK PTT wręczono książeczki GOT, GSB
i MSB PTT. Na zakończenie spotkania wykonano kilka pamiątkowych zdjęć, a następnie wyprowadzono sztandar PTT.
Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół w Jankowicach za przychylność i życzliwość okazaną PTT, nauczycielom za zapał, a uczniom za zaangażowanie i zainteresowanie turystyką górską.

Remigiusz Lichota


Pamiątkowe zdjęcie uczestników zebrania założycielskiego