Odbył się Zjazd Delegatów PTT w Zakopanem

W sobotnie popołudnie, 22 czerwca 2013 r. w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem odbył się Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego celem było zatwierdzenie sprawozdań PTT: merytorycznego i finansowego za rok 2012.
Zjazd otworzył prezes PTT Szymon Baron (O/Bielsko-Biała), a prowadzenie obrad zebrani powierzyli Tomaszowi Kwiatkowskiemu (O/Radom) jako przewodniczącemu, natomiast protokołowanie - Barbarze Morawskiej-Nowak (O/Kraków). 53 przybyłych delegatów wysłuchało sprawozdań PTT przedstawionych przez Szymona Barona i Joannę Król (O/Nowy Sącz).
W imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawiła Barbara Rapalska (O/Jaworzno) wnosząc o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań, a sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawił Tomasz Gawlik (O/Ostrowiec Świętokrzyski). Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 zostały przyjęte i zatwierdzone przez delegatów jednogłośnie.

Szymon Baron


Zjazd Delegatów PTT w Zakopanem (fot. Jerzy Zieliński)