Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000

W odpowiedzi na ofertę dla organizacji pozarządowych, ogłoszoną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z dnia 21.01.2013 r do udziału w Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000 na początku lutego złożyliśmy formularz zgłoszeniowy z podaniem jako przedstawiciela PTT - Janiny Mikołajczyk, Przewodniczącej Komisji Ochrony Przyrody i Zabytków. W planie działalności Forum zaproponowano:
1) wymianę doświadczeń w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej pomiędzy członkami Forum, zmierzającej do wypracowania dobrych praktyk;
2) popularyzowanie ochrony przyrody wśród społeczeństwa;
3) udział w spotkaniach ze społecznością lokalną, władzami lokalnymi oraz przedstawicielami instytucji i organizacji na wybranych obszarach sieci Natura 2000.

Inauguracyjne posiedzenie Forum, na którym byliśmy obecni, odbyło się w dniu 1 marca 2013 r. w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Więcej o Forum będzie można przeczytać w marcowym numerze „Co słychać?”.

Janina Mikołajczyk


uroczyste wręczenie nominacji do udziału w Forum.