Informacje ZG PTT PTT

Przekaż 1% podatku dla PTT

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego do przekazania 1% podatku na działalność statutową naszego Towarzystwa. Wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000115547 w odpowiednie polu właściwego formularza PIT. Osoby chcące wesprzeć konkretny Oddział PTT powinny wyszczególnić to w polu "Cel szczegółowy 1%".
Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy!

Zarząd Główny PTT

Zakos Nr 6/239 Czerwiec 2016

20160601 zakosNajnowszy, czerwcowy numer Zakosu rozpoczynamy od fotorelacji z wyjazdu skałkowego do Podlesic. Wojtek Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego kolejny raz zabierze nas na skitury, tym razem zakończymy sezon narciarski, a Włodek Janusik opisze majówkę z Chopinem w Szafarni i Sannikach. Malina i Andrzej Owczarkowie przedstawią relację z wyjazdu do Dwóch Szwajcarii, a Bogusia Zagrodnik opisze akcje ratunkową na tym samych wyjeździe. Nina Mikołajczyk podzieli się wrażeniami z wyjazdu w Beskid Żywiecki,
zaś Piotr Kaźmierczak podpowie jak pobrać wirtualną książkę oraz tapetę z górami na swój komputer. Ewa Białas zrelacjonuje spotkanie z oddziałem warszawskim PTT w Powsinie. W odpowiedzi na artykuł Marcina Kusia, Jacek Karczewski wspomni swoje narciarskie początki na Starorobociańskim Wierchu. W numerze nie zabraknie także informacji o planach spotkań i wyjazdów organizowanych przez koleżanki i kolegów z łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

DO POBRANIA


Natalia Golimowska

Natura 2000 - Konferencja w Karniowicach

Jako organizacja pozarządowa, biorąca udział w Forum Natura 2000 przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostaliśmy zaproszeni na konferencję podsumowującą działania w ramach projektu „Wspólne zarządzanie przyrodą - partycypacyjne mapowanie terenów chronionych na obszarze Natura 2000 Dolinki Jurajskie", finansowanego przez Fundację Batorego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG. Głównym celem projektu było usprawnienie uczestnictwa lokalnych społeczności w zarządzaniu obszarem Natura 2000 Dolinki Jurajskie. Cel ten przez ostatni rok był realizowany na obszarze czterech gmin: Krzeszowice, Jerzmanowice - Przeginia, Wielka Wieś i Zabierzów, poprzez prowadzenie dialogu z wykorzystaniem techniki mapowania partycypacyjnego. Na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych z Wrocławia z udziałem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, która odbyła się 22 kwietnia 2016 r. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprezentowano wyniki projektu oraz zebrano wnioski z dyskusji na temat możliwości użycia wiedzy pozyskanej w projekcie oraz wykorzystania techniki mapowania partycypacyjnego do lepszego opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 z tego terenu i przyczynienia się do efektywniejszego wykorzystywania ich walorów przyrodniczych. Szerzej przedstawione to będzie w „Co słychać" W konferencji wziął udział prezes Józef Haduch, Barbara Morawska – Nowak i ja, Nina Mikołajczyk.

 

Wystawa, Władysław Skoczylas w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Od 13 kwietnia do 12 czerwca 2016 r. w Zamku Żupnym w Wieliczce będzie można oglądać wystawę prac Władysława Skoczylasa, jednego z najwybitniejszych artystów II Rzeczypospolitej.

Ekspozycja prezentuje dorobek artysty we wszystkich dziedzinach jego twórczości - obok drzeworytu obejmuje również malarstwo olejne i akwarelowe, grafikę - także użytkową, tkaniny, rysunki, projekty polichromii, dokumenty i elementy warsztatu graficznego takie jak klocki drzeworytnicze i płyty metalowe, szkicowniki. W sumie około 200 prac.

Przypomnienie wybranych dzieł Władysława Skoczylasa ma za zadanie zwrócić uwagę publiczności i specjalistów na tę niezwykłą osobowość świata sztuki okresu Dwudziestolecia. Władysław Skoczylas był jednym z najpopularniejszych artystów II RP, twórcą polskiej szkoły drzeworytu, ale był też pedagogiem, działaczem, organizatorem, publicystą, wysokim urzędnikiem państwowym, człowiekiem-instytucją. Owocem aktywności twórcy była pozycja, jaką zdobył polski drzeworyt w świecie, do czego przyczyniły się dwie edycje Międzynarodowej Wystawy Drzeworytów w Warszawie w 1933 i 1936 roku.

Skoczylas osiągnął już za życia wysoką pozycję w dziejach sztuki, życia artystycznego oraz w świadomości odbiorców. Wystawa przypomni współczesnym wizerunek artysty - prawdziwego patrioty, człowieka czynu i zasad, działającego mimo, a czasem wbrew wszelkim przeszkodom - „Dla Polski", w myśl hasła narodowej organizacji Związku Młodzieży Polskiej „Zet", z której się wywodził.

Artysta urodził się w Wieliczce w rodzinie od pokoleń związanej z kopalnią soli. W Muzeum Żup Krakowskich znajduje się największy zbiór prac Skoczylasa w Polsce - ponad 400 pozycji, w tym niezwykle cenny zespół ponad trzystu rysunków, obejmujących między innymi szkice i studia do popularnych później drzeworytów.

Postać wybitnego grafika przybliża katalog opracowany przez Marylę Sitkowską, zawierający reprodukcje wszystkich znanych i dostępnych dzieł artysty.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, gdzie miały miejsce jej poprzednie odsłony.


www.muzeum.wieliczka.pl

Podkategorie