XXX rocznica reaktywowania PTT

Każdy z nas odczuwa, coraz bardziej z wiekiem, upływ czasu. Mija rok za rokiem i to, co przeżywaliśmy na bieżąco, nieraz na gorąco, zaczyna rozpływać się w niepamięci. Odchodzą starzy, przychodzą młodzi, dla których wybitni seniorzy stają się najwyżej legendą, albo w ogóle nie mają pojęcia, kim byli i o co walczyli, czemu się w życiu poświęcali. Dotyczy to także naszego Towarzystwa. W jego statucie czytamy: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrzańskiego powołanego w r. 1873 i przemianowanego w r. 1922 na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie istniejące do r. 1950.
Te daty mówią o czymś ważnym. Ta pierwsza w Polsce górska organizacja turystyczna, założona w zaborze austriackim, po odzyskaniu niepodległości nazwana polską i rozszerzona na całe państwo, istniała w Polsce Ludowej tylko pięć lat. W 1950 roku mocą politycznej decyzji została rozwiązana, podobnie jak i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. W to miejsce powstało PTTK. W 1980-1981, na fali solidarnościowego ruchu, u wielu dawnych członków PTT rozbudziły się nadzieje na odrodzenie Towarzystwa.
Na czele ruchu na rzecz reaktywowania PTT stanął wówczas krakowski dziennikarz Stefan Maciejewski, obecnie od kilku lat redaktor „Pamiętnika PTT” i nasz członek honorowy. Doprowadził do zwołania w Krakowie Krajowego Sejmiku Obywatelskiego, którego uczestnicy 10-11 października 1981 roku podjęli jednomyślnie uchwałę o reaktywowaniu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Powstał wtedy Tymczasowy Zarząd, który podjął starania o rejestrację Towarzystwa. Władze i nieżyczliwi ludzie skutecznie blokowali zabiegi rejestracyjne. Ogłoszenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku zniweczyły starania o prawne usankcjonowanie organizacji. Trzeba było na to czekać jeszcze blisko 10 lat, aby od 1990 roku stać się legalnie istniejącym stowarzyszeniem miłośników gór.
Z tego pionierskiego okresu walki o restaurację PTT – tej historycznie wielce zasłużonej organizacji – zachowała się bezcenna dokumentacja archiwalna. W oparciu o nią
jest przygotowywana do druku „Kronika odrodzenia PTT 1981-1990”. Będzie ona stanowić utrwalone drukiem dzieje bezprecedensowego zrywu społecznego, który po 30 latach niebytu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, przywrócił mu blask i siłę istnienia, a obecnie od 20 lat prowadzi aktywną działalności na rzecz turystyki górskiej i ochrony przyrody.
Inicjatorzy wydania „Kroniki”,  nie chcąc obciążać kosztami druku wymienionej publikacji Zarządu Głównego PTT, postanowili ją wydać na warunkach subskrypcji – będąc przekonanym, że znajdą się liczni członkowie naszego Towarzystwa, którzy tyleż z chęci poparcia tej inicjatywy, co i z zainteresowań historią swej organizacji – zechcą mieć tę książkę w swojej bibliotece.  
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego zaproponowano kwotę 35 zł przedpłaty za egzemplarz, którą należy wpłacać jako darowiznę na „Kronikę” na konto Zarządu Głównego PTT nr 47 1130 1150 0700 0000 0005 4585. Część osób już zadeklarowała chęć przedpłaty na „Kronikę”, prosimy aby inni powiadomili nas o tym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., abyśmy mogli ustalić wielkość nakładu.
Dodajmy, iż wydanie „Kroniki” stanie się głównym akcentem obchodów rocznicowych. Proponujemy zorganizowanie spotkania rocznicowego w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” (w nim reaktywowano PTT), w sobotę 8 października 2011 z udziałem uczestników historycznego Sejmiku. O szczegółach programu będziemy informować.

Stefan Maciejewski, Barbara Morawska-Nowak