Okolicznościowa pocztówka

pocztowka ptt Z  okazji VIII Zjazdu Delegatów PTT w Zakopanem Poczta Polska w Nowym Sączu wydała okolicznościową kartkę pocztową oraz pamiątkowy stempel filatelistyczny. Można je nabyć na stoisku pocztowo-filatelistycznym w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w czasie trwania Zjazdu, a następnie w urzędzie pocztowym 34-500 Zakopane 1.