Informacje ZG PTT Informacje ZG PTT

Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego dla członków PTT

 

Śląskie obchody Światowego Dnia Turystyki odbyły się 29 września 2017 r. na dziedzińcu Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej. Wydarzenie to jest okazją do wyróżenienia osób zaangażowanych w działalność turystyczną. W tym roku Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego otrzymało czterech członków naszego Towarzystwa: Józef Bernisz i Jerzy Cieślawski z Oddziału PTT w Jaworznie oraz Witold Kubik i Sebastian Kuliński z Oddziału PTT w Bielsku-Białej.
Serdecznie gratulujemy Kolegom!

Szymon Baron


wyróżnieni przez Marszałka Województwa Śląskiego, od lewej: Witold Kubik, Jerzy Cieślawski, Józef Bernisz, Sebastian Kuliński

III posiedzenie Prezydium ZG PTT X kadencji

26 sierpnia, w siedzibie PTT w Krakowie, odbyło się III posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PTT. Zebranie, prowadzone przez wiceprezesa Zbigniewa Jaskiernię, poświęcone było sprawom bieżącym, finansom oraz działalności programowej Towarzystwa. Dyskutowaliśmy także o dostosowaniu wewnętrznych przepisów Towarzystwa do zmieniającej się ustawy o ochronie danych osobowych.
Prezydium postanowiło, że trzydniowa Konferencja Programowa PTT rozpocznie się 18 maja 2018 roku.

Tomasz Kwiatkowski


uczestnicy posiedzenia III Prezydium ZG PTT (fot. Sz. Baron)

V posiedzenie ZG PTT X kadencji

13 maja, w siedzibie PTT w Krakowie, odbyło się V posiedzenie X kadencji Zarządu Głównego PTT. Zebranie, prowadzone przez wiceprezesa Zbigniewa Jaskiernię, poświęcone było głównie przygotowaniom do czerwcowego Zjazdu Delegatów PTT oraz przekształceniu Koła PTT w Tarnobrzegu w Oddział PTT im. Mieczysława Winiarskiego.

Tomasz Kwiatkowski

uczestnicy V posiedzenia ZG PTT X kadencji (fot. Remgiusz Lichota)

Zjazd Delegatów PTT - zaproszenie

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam wszystkich Delegatów wybranych na lata 2016-2019 na Zjazd Delegatów PTT, który odbędzie się w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu przy ul. Jana III Sobieskiego 2 w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota). Rozpoczęcie obrad Zjazdu planowane jest na godzinę 10:00 (I termin) lub 10:30 (II termin).

Proponowany porządek obrad Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
1. Otwarcie obrad Zjazdu.
2. Powołanie Prezydium Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Nadanie przez Zjazd godności Członka Honorowego PTT i wręczenie odznaczeń zasłużonym Członkom PTT.
5. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z X Zjazdu Delegatów PTT.
7. Sprawozdanie merytoryczne OPP za rok 2016.
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
9. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
10. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2016.
11. Stwierdzenie prawomocności obrad.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań: merytorycznego i finansowego.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zjazdu.

Wojciech Szarota, Prezes PTT
Jolanta Augustyńska, Sekretarz PTT

Prezydium Zarządu Głównego PTT spotkało się w Krakowie

1 kwietnia 2017r w Krakowie, prezydium Zarządu Głównego PTT spotkało się na drugim w tej kadencji posiedzeniu. Wśród omawianych tematów znalazły się przygotowania do czerwcowego Zjazdu delegatów, współpraca z innymi organizacjami oraz koordynacja działań związanych z wydaniem dwudziestego piątego tomu Pamiętnika PTT. Jak zwykle, sporo uwagi i dyskusji wywołały tematy związane z finansami, a zwłaszcza koniecznością ponoszenia nieplanowanych wydatków :).

Tomasz Kwiatkowski

w trakcie obrad (fot. Z. Zawiła)