"Co słychać?"

"Co słychać?" - informator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” jest miesięcznikiem Zarządu Głównego PTT, pełniącym rolę łącznika pomiędzy ZG PTT, Oddziałami, Kołami i sympatykami Towarzystwa. Czasopismo ukazuje się w formie elektronicznej, jest ponadto rozsyłane w postaci kserodruku do wszystkich Oddziałów i Kół.
W "Co słychać?" publikowane są informacje i materiały związane z działalnością Zarządu Głównego PTT, Oddziałów i Kół, choć nie brakuje również tekstów publicystycznych i wspomnieniowych związanych tematycznie z górami.

Od samego początku, tj. od roku 1990 "Co słychać?" ukazuje się pod redakcją Barbary Morawskiej-Nowak. Wyjątkiem były lata 1996-97, kiedy to redakcji podjęli się Michał Myśliwiec i Antonina Sebesta. Od połowy 2007 roku do pracy redakcyjnej i wydawniczej w "Co słychać?" włączył się Szymon Baron, podnosząc jakość graficzną i poziom merytoryczny pisma, a w roku 2009 redakcję uzupełnił Marcin Kolonko. Od drugiej połowy 2010 roku, przez rok za skład i layout naszego miesięcznika odpowiadał Jarek Majcher.
Obecnie składem "Co słychać?" zajmuje się Katarzyna Śledź, a w skład redakcji wchodzą Szymon Baron, Kinga Buras i Barbara Morawska-Nowak.


Czytaj online - rocznik:

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990


Praktyczne informacje dla autorów:

 • tekst i tytuły piszemy standardową czcionką (Times lub Calibri nr 10 do 12);
 • tytuł tekstu powinien mieć maksymalnie trzy lub cztery wyrazy, a podtytuł (7 do 12 wyrazów) może wyjaśniać w krótkim zdaniu zawartość tekstu;
 • nie wytłuszczamy tytułów, ani nie stosujemy żadnych justowań (na środku kolumny, czy od prawej);
 • w długich tekstach wskazane są śródtytuły;
 • kursywa jest dopuszczalna tylko do stosunkowo krótkich cytatów i wyrazów specjalnego znaczenia; jeśli 4/5 tekstu jest cytatem, piszemy czcionką regularną;
 • nie stosujemy tabulatorów do tworzenia akapitów, czy kolumn z poezją;
 • w programie Word używany justowania do lewej, a nie pełnego oraz nie używamy stylów;
 • po napisaniu czytamy własny tekst co najmniej dwukrotnie, dbając o POJEDYNCZE SPACJE;
 • stosujemy zgodną z zasadami języka polskiego pisownię liczebników porządkowych i dat (np. "22 września 1876 roku" lub "w latach 1905-21" albo "1987-2011") oraz wielkich liter;
 • przed czytaniem warto włączyć w programie Word funkcję SŁOWNIK lub AUTOKOREKTA, która podkreśla wyrazy błędnie napisane lub "podejrzane";
 • przy "wyliczance" nie stawiamy znaków specjalnych (glify, duże punkty, strzałki, groty, etc).

Osoby zainteresowane nieodpłatną publikacją swojego artykułu proszone są kontakt z Barbarą Morawską-Nowak (e-mail: morawska(at)ptt.org.pl).