Walne Zgromadzenie w O/Sosnowiec

7 października 2010 r. w sosnowieckim hotelu "Orion" odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału PTT im. gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu.
W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano nowe władze oraz czterech delegatów na VIII Walny Zjazd Delegatów PTT i ich zastępców.

Zarząd Oddziału na lata 2010-2013:

Prezes: Paweł Kosmala
Wiceprezes: Sylwester Dąbrowski
Wiceprezes / Sekretarz: Krzysztof Czesak
Skarbnik: Bożena Wardyń
Członek: Tomasz Grabolus

Komisja Rewizyjna Oddziału: Zbigniew Zawiła (przew.), Ewa Kubis, Urszula Mużykowska

Sąd Koleżeński Oddziału: Arkadiusz Wardyń (przew.), Anna Dąbrowska, Olga Nabrdalik

Gratulujemy wybranym i życzymy wielu ciekawych pomysłów do realizacji w tej nowej kadencji... oraz dużo wolnego czasu, który będą mogli poświęcić Oddziałowi.