„Biuletyn Informacyjny” – nr 3 (82) / 2015

Ostatni dzień września przynosi nam kolejny numer wydawanego przez Oddział PTT w Bielsku-Białej kwartalnika "Biuletyn Informacyjny", tym razem o objętości 20 stron. Minione wydarzenia dokumentują Kronika Oddziału oraz Kronika Koła PTT w Kozach o łącznej objętości prawie 7 stron. Osobno przybliżono XXX Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT (Szymon Baron, s. 11) oraz dwie wyprawy zorganizowane przez członków Oddziału - na Mont Blanc (Łukasz Kudelski, s.12-13) oraz w masyw Monte Rosy (Robert Słonka, s. 14-16). Planowane wycieczki, prelekcje i spotkania przedstawiamy z kolei tradycyjnie na stronie 2 w planie wydarzeń na czwarty kwartał 2015 r. W numerze znajdziemy także informację o 23. tomie "Pamiętnika PTT" (s. 8), regulamin niedawno ustanowionej odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT "Główny Szlak Sudecki" (s. 17) oraz informację o wyróżnieniach z okazji Światowego Dnia Turystyki dla członków naszego Oddziału (s. 20). Numer uzupełnia artykuł Roberta Słonki o najpiękniejszych halach Beskidu Żywieckiego (s. 18-19).

Serdecznie zachęcamy do lektury! (pobierz -> 3,85 MB)