Strona Główna PTT

Uroczysty Finisaż Wystawy o Tetmajerze w Kozach

0830 tetmajer

W dniu 27 sierpnia przy kawie i herbacie, odbył się Uroczysty Finisaż Wystawy 150. Rocznica Urodzin Kazimierza Przerwy – Tetmajera, trwającej od 17 sierpnia w Domu Kultury w Kozach, zorganizowany przez Oddział Bielsko – Biała z udziałem Koła PTT w Kozach. Na uroczystości zaprezentowano sylwetkę wielkiego poety, jego dokonania twórcze i imponujące jak na tamte czasy osiągnięcia w Tatrach. Na przemiłej uroczystości w gronie turystów górskich i osób związanych z górami przedstawiono także poezję Tetmajera, we wspaniałym wykonaniu przez jednego z młodych członków PTT w Kozach. Finisaż wystawy był okazją do zaprezentowania nowo wydanego 23. tomu Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego pt. ,,Kazimierz Przerwa – Tetmajer – piewca Tatr i Podhala''.

Józef Haduch

Wystawa w Kozach

2015 kozy wystawa

 

 

Zapraszam w imieniu własnym i Oddziału PTT w Bielsku – Białej oraz Domu Kultury w Kozach do obejrzenia wystawy 150 Rocznica Urodzin Kazimierza Przerwy – Tetmajera i promocji 23. Tomu Pamiętnika PTT w Kozach w dniu 27 sierpnia (czwartek) o godzinie 18:00. Szczegóły o wystawie i promocji w załączonym zaproszeniu.

Józef Haduch

XXX Ogólnopolskie Spotkania Oddziałów PTT

2015.09 klimczok min

 

 

Serdecznie zapraszam w imieniu swoim własnym i organizatorów: Oddział PTT Bielsko – Biała oraz Oddział PTT Chrzanów, do udziału i uczestnictwa w XXX Ogólnopolskich Spotkaniach Oddziałów PTT na Klimczoku w Beskidzie Śląskim w dniach 12 – 13 września 2015 roku. Wszystkie szczegóły dotyczące zgłoszeń i programu Spotkania w załączonym plakacie. Atrakcje i niespodzianki zapewnione. Spotkajmy się przy ognisku, na wspólnej wycieczce, jedyna okazja w klimacie górskim Beskidu Śląskiego.

Józef Haduch

Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem, 13 czerwca 2015r.

13 czerwca 2014 roku o godz. 8.30 rozpoczął się w budynku edukacyjno - muzealnym TPN przy. ul. Chałubińskiego 42 a Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Delegatami były osoby wybrane na IX Zjazd Delegatów PTT, które co roku mają zatwierdzać sprawozdania merytoryczne i finansowe OPP za poprzedni rok. Tym razem dotyczyło to sprawozdań za rok 2014. Powołano Prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący obrad wiceprezes Nikodem Frodyma, sekretarz - Barbara Morawska-Nowak.
Na wstępie Zjazdu wręczono przyznane przez Zarząd Główny odznaki PTT z kosówką.
Prezes Haduch wraz w Januszem Smolką w zastępstwie nieobecnego Prezesa Oddziału Waldemara Skórnickiego wręczyli odznaki Janinie Golus i Marianowi Golusowi. Następnie prezes Haduch wraz z Niną Mikołajczyk w zastępstwie nieobecnego prezesa Oddziału, Krzysztofa Pietruszewskiego wręczyli odznakę Katarzynie Szymańskiej, a pozostałe dla Natalii Golimowskiej, Łukasza Pietrzaka, Ewy Sobczuk i Piotra Fagasiewicza zostaną wręczone na najbliższym spotkaniu Oddziału. Następnie Nikodem Frodyma zaproponował dodanie do porządku dziennego punktu – sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2014. Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.
Powołano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Janina Mikołajczyk (Oddział Łódź) jako przewodnicząca oraz Grażyna Jedlikowska (Oddział Ostrowiec Świętokrzyski) i Jolanta Augustyńska (Odział Beskid w Nowym Sączu).


Prezes Józef Haduch zapoznał zebranych ze sprawozdaniami: merytorycznym i finansowym OPP z działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego za rok 2014.
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za okres 1.01.– 31.12.2014 przedstawił jej przewodniczący Zbigniew Zawiła, a sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za okres 1.01 – 31.12.2014 przedstawił w zastępstwie przewodniczącego Tomasza Gawlika jego zastępca, Szymon Baron.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdziła obecność 37 delegatów, co nie stanowi liczby powyżej 2/3 uprawnionych do przeprowadzenia obrad Zjazdu. Wobec powyższego Komisja stwierdziła prawomocność Zjazdu i jego rozpoczęcie w II terminie.
Uchwałą Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem jednogłośnie przyjęto i zatwierdzono sprawozdania: merytoryczne OPP i finansowe za rok 2014.
W wolnych wnioskach Barbara Morawska-Nowak przedstawiła propozycję kol. Artura Desławskiego uhonorowania pionierów odrodzenia PTT zaproponowaną przez niego odznaką. Zgodnie z sugestią Prezesa wniosek taki zostanie skierowany do Komisji Odznaczeń i do Zarządu Głównego.
Następnie Barbara Morawska-Nowak poinformowała o zapowiedzianej ustawie o prawie szlaku, która ułatwiały budowę wyciągów narciarskich w parkach narodowych i rezerwatach zagrażając terenom chronionym. Powinniśmy w tej sprawie zająć stanowisko po stronie parków narodowych.
Prezes Haduch przypomniał o braku odpowiedzi na nasze pismo w sprawie quadów niszczących turystyczne szlaki.
Nina Mikołajczyk przypomniała o akcji sprzątania Tatr w pierwszą niedzielę lipca. Zaapelowała o udział oddziałów w tej akcji.
Szymon Baron zaprosił wszystkich na zakończenie akcji sprzątania Beskidów, którą koordynuje. Będzie to miało miejsce 20 czerwca br. na Hrobaczej Łące.
Włodzimierz Janusik poinformował, że Oddział PTT w Łodzi stara się o uzyskanie osobowości prawnej.
Prezes Haduch zaprosił wszystkich na obchody Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera rozpoczynające się o godz. 11.00 mszą św. w stary kościele przy cmentarzu na Pęksowym Brzyzku.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Zjazdu, Nikodem Frodyma podziękował delegatom za przybycie i ogłosił zamknięcie Zjazdu.

Józef Haduch

VII posiedzenie Zarządu Głównego PTT IX kadencji

VII posiedzenie Zarządu Głównego PTT VII kadencji odbyło się w miejscu naszego zakwaterowania, w domu Wojciecha Łukaszczyka na osiedlu Mrowce-Huty, na Olczy w godzinach wieczornych, w piątek 12 czerwca 2015 roku. Miejsce znane było wcześniej Ninie Mikołajczyk, za której namową zarezerwowaliśmy będąc z końcem marca w Zakopanem. Mieści się bardzo blisko przystanku autobusowego. Jak zwykle, nie wszyscy dopisali, ale było także wiele osób spoza Zarządu Głównego.
Posiedzenie, które zaczęło się koło 19.00 prowadził prezes Haduch, protokołowała Barbara Morawska-Nowak. Najważniejsze było zapoznanie się ze sprawozdaniami OPP za rok 2014 – merytorycznym i finansowym, które po aprobacie Zarządu Głównego, miały być następnie zatwierdzone przez walny Zjazd Delegatów następnego dnia rano. Oba sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte, a następnie, zgodnie z wymogami wszyscy członkowie Zarządu Głównego mieli je podpisać. Niestety, nie było wszystkich, co jest jak zwykle kłopotliwe dla odpowiedzialnego wobec władz prezesa.


Następnie mówiono o wydaniu Pamiętników PTT - tomu 23 związanego z Rokiem Kazimierza Przerwy Tetmajera, który ma się ukazać do 23 lipca br. oraz tomie 24 – którego tematem wiodącym będą Bałkany i który powinien ukazać się na Zjazd, czyli za rok, w czerwcu 2016 roku.
Redaktorami tomu bałkańskiego będą Szymon Baron i Tomasz Kwiatkowski. Prezes powiedział, że mimo braku dotacji na tom 23 Urzędu Miasta Zakopanego, a także Urzędu Miasta Krakowa udało się pozyskać sponsorów i reklamodawców na wydanie obu tomów.
Prezes przedstawił jutrzejszy program Roku Kazimierza Przerwy -Tetmajera, będący już trzecią, oficjalną odsłoną obchodów Roku. Będą omówione w szczegółowej relacji.
Komisja Ochrony Przyrody przedstawiła jak zwykle aktualne sprawy. Nina Mikołajczyk poruszyła sprawę możliwości zaangażowania PTT (zwłaszcza młodzieży) w działalność na rzecz konwencji karpackiej. Zaapelowała także o zaangażowanie się oddziałów w akcję sprzątania Tatr w pierwszą niedzielę lipca br.
Szymon Baron, koordynator akcji „Sprzątajmy Beskidy z PTT" zaprosił na zakończenie i podsumowanie tegorocznej akcji 20 czerwca br. na Hrobaczą Łąkę w Beskidzie Małym. Barbara Morawska-Nowak poruszyła sprawę zamierzonej ustawy Sejmu „prawo szlaku", która umożliwiając budowanie wyciągów narciarskich w parkach narodowych i rezerwatach co stałaby się zagrożeniem dla terenów chronionych.
W sprawach bieżących uchwalono przyjęcie wniosków o nadanie odznak PTT z kosówką zasłużonych członkom PTT z Oddziału im. T. Chałubińskiego w Radomiu – Marianowi i Janinie Golusom oraz z Oddziału w Łodzi - Natalii Golimowskiej, Łukaszowi Pietrzakowi, Ewie Sobczuk, Piotrowi Fagasiewiczowi i Katarzynie Szymańskiej. Odznaki zostaną wręczone na jutrzejszym Zjeździe Delegatów.
Mówiono także o projekcie nowej odznaki honorowej PTT.
Prezes Haduch poinformował o współpracy PTT z Narodowym Bankiem Polskim i Pocztą Polską w realizacji Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Wyemitowano okolicznościowe monety i znaczek pocztowy z okazji Roku. Natomiast Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego patronuje wystawę w Atmie w Zakopanem na temat malarstwa inspirowanego twórczością poety. Wystawa ma być otwarta 27 listopada br. i będzie eksponowana przez pół roku, będąc akcentem zamykającym Rok Tetmajera.
Na wniosek Szymona Barona uchwalono symboliczną wysokość składki dla uczniów zapisujących się do szkolnych kół PTT. Opłacający tę symboliczną składkę nie mieliby praw wyborczych. Szymon Baron uważa, że zwiększy się przez to liczba szkolnych kół PTT.
Na wniosek Remigiusza Lichoty ustanowiono odznakę „Główny Szlak Sudecki PTT" która będzie przyznawana za przejście szlakiem ze Świeradowa Zdroju do Prudnika (444 km).
Obrady zakończono ok. 23.00 a w sobotę o 8.30 rozpoczynał się Zjazd Delegatów PTT w TPN.

Józef Haduch

150 Rocznica Urodzin Kazimierza Przerwy Tetmajera – Zakopane dnia 13.06.2015r.

Uroczystości poświęcone 150 rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy – Tetmajera w Zakopanem rozpoczęły się punktualnie o godzinie 11:00 uroczystą mszą świętą w kościele na Pęksowym Brzyzku. Mszę odprawił ksiądz Józef Drabik kapelan PTT w koncelebrze z proboszczem parafii św. Rodziny, księdzem Bogusławem Filipiakiem. Homilia księdza Drabika na długo pozostanie w pamięci uczestników mszy bo nawiązuje do ukochanych przez poetę Tatr – Kazimierz Przerwa Tetmajer postrzegał góry jako miejsce spotkania z Bogiem, w szczególny sposób, emanujący jego mocą i miłością. Wiedział, że góry - Tatry mają walor otwierania człowieka na piękno i dobro. Piękno gór jest często zaczynem dobra, które wyrasta w sercach ludzi, co z górami związali swoje życie i swoje pasje życiowe. Po mszy świętej uczestnicy w towarzystwie pocztów sztandarowych przeszli na przyległy do kościoła stary cmentarz zasłużonych, gdzie oddano hołd poecie, złożono kwiaty i zapalono znicze przez delegacje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego , Związku Podhalan, Urzędu Miasta Zakopane, Gimnazjum Nr.2 z Ludzimierza, na grobowcu poety w którym w 1986 roku spoczęły prochy Kazimierza Przerwy – Tetmajera. Prezes PTT Józef Haduch przypomniał, że na IX Zjeździe PTT w Zakopanem w 2013 roku Barbara Rapalska zgłosiła wniosek o ogłoszenie roku 2015 - Rokiem Kazimierza Przerwy – Tetmajera w 150 rocznicę urodzin poety. Prezes Związku Podhalan Andrzej Skupień przypomniał działalność i twórczość poety. Po uroczystościach w kościele i na cmentarzu uczestnicy przemaszerowali Kościeliską i Krupówkami prze plac Niepodległości do Parku Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy plenerowej poświęconej życiu i twórczości poety, tej samej która wcześniej była w Krakowie i w Balicach.

Po okolicznościowych przemówieniach w muszli koncertowej rozpoczęły się występy artystyczne. Wystąpili: zespół regionalny im. Bartusia Obrochty, zespół dziecięcy ,,Zornica'', tradycyjnie zespół ,,Zielony Szlak'' prezentując m.in. utwory Tetmajera oraz prezentacja twórczości i listów poety przez członków PTT. Upalna pogoda i słońce przez cały dzień, zachęcały do spędzenia czasu na uroczystościach i na świeżym górskim powietrzu.


Józef Haduch

Zakos Nr 229 - Czerwiec 2015

Najnowszy, czerwcowy numer Zakosu rozpoczynamy od planów wakacyjnych wyjazdów naszego oddziału. Z okazji roku Tetmajera w numerze znajdziemy dwa artykuły, pierwszy Jacka Ptaka pt.: Poeta na tatrzańskich szczytach, drugi Niny Mikołajczyk to relacja z otwarcia wystawy w Krakowie. Włodek Janusik opisze wyjazdy naszego oddziału w Góry Stołowe, na Kermesz Łemkowski w Olchowcu, zrelacjonuje spotkanie z oddziałem warszawskim PTT oraz piknik w Arturówku. Nina przybliży nam wyjazd w nieznany Beskid Śląsko - Morawski.
W numerze nie zabraknie także informacji o planach spotkań organizowanych przez koleżanki i kolegów z łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

(pobierz)

Natalia Golimowska

Wystawa Kazimierza Przerwy – Tetmajera w Jednostce Wojskowej nr 4658 w Balicach

 

Dnia 29 maja w piątek 2015 roku w Jednostce Wojskowej 4658 w Balicach odbyło się otwarcie wystawy plenerowej poświęconej życiu i twórczości Kazimierza Przerwy – Tetmajera w 150. rocznicę Jego urodzin. Punktualnie o godz 9:30 przed budynkiem Sztabu 8. BL Tr zebrała się grupa osób gdzie w pobliżu uroczego zielonego zakątka rozlokowane zostały sztalugi z planszami wystawy. Uroczystość otwarcia wystawy rozpoczął okolicznościowym przemówieniem Prezes Koła PTT przy JW 4658 Robert Stanisławski. Następnie zebranych gości przywitał Prezes PTT Józef Haduch i w skrócie przypomniał że, wystawa powstała w wyniku ogłoszenia Roku Kazimierza Przerwy – Tetmajera uchwałą IX Zjazdu PTT w Zakopanem na wniosek Barbary Rapalskiej i sfinansowana została z dotacji Urzędu Miasta Krakowa oraz sponsorów: Narodowego Banku Polskiego, Poczty Polskiej, Knorr – Bremse i Banimex. Prezes podziękował wszystkim którzy przyczynili się do powstania wystawy i zaprosił do jej oglądania. Następnie w budynku Klubu Wojskowego wygłoszona została przez Barbarę Balicką, prelekcja pt. ,,Literackie związki Kazimierza Przerwy Tetmajera – z Ludźmierzem'' a po prelekcji występy artystyczne młodzieży z Gimnazjum Nr 2 im. Kazimierza Przerwy – Tetmajera w Ludźmierzu i zespołu PTT, ,,Zielony Szlak''. Po występach poczęstunek wojskową grochówką i zwiedzanie Wojskowej Izby Tradycji i Historii oraz zapoznanie się z wojskowym lotniczym sprzętem historycznym i współczesnym.

Józef Haduch

Adam Ziemianin - beskidzki poeta

Nakładem wydawnictwa Ruthenus z Krosna ukazał się zbiór wierszy i piosenek autorstwa Adama Ziemianina pt. ,,Bieszczadzkie anioły – Wiersze i piosenki''. Adam Ziemianin urodził się w Muszynie niedaleko Krynicy w Beskidzie Sądeckim w 1948 roku. Był dziennikarzem, pracował dla pism Kolejarz i Echo Krakowa. Współpracował m. in. z zespołem Wolna Grupa Bukowina, która oprócz własnych piosenek śpiewała także piosenki wg jego tekstów. Czołową postacią zespołu był legendarny nieżyjący już Wojtek Bellon. Swoje wiersze i teksty poetyckie głównie o Beskidzie Sądeckim, ale nie tylko publikował Adam Ziemianin na łamach m. in. Życia Literackiego i Tygodnika Powszechnego. Jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, wydał wiele tomów poezji i piosenek. Wiersze i opowiadania publikował w najbardziej liczących się periodykach w kraju i zagranicą. Nocny deszcz w Bieszczadach to jeden z wierszy właśnie z nowego wydanego tomu, zachęcam do lektury i do śpiewania.


Józef Haduch

Nocny deszcz w Bieszczadach
Nocny deszcz w górach Jest jak pierwsza spowiedź Grzechów raczej niewiele Więc wyszumią się szeptem A potem Bóg Ojciec Palcem przejedzie po niebie I błyśnie jego pierścień Jak bieszczadzki sierpień Potem po mokrym lesie Grzmot się poniesie
A gdy tylko ucichnie Bieszczady znów mogą Grzeszyć swą urodą

IX posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

20150520 zg

W dniu 16 maja 2015 roku w siedzibie ZG PTT w Krakowie odbyło się IX posiedzenie prezydium ZG poświęcone sprawom organizacyjnym związanym z przygotowaniem zbliżających się w Zakopanem w dniu 13 czerwca: Zjazdu PTT i obchodów 150 Rocznicy Urodzin Kazimierza Przerwy – Tetmajera. Prezes zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym PTT za rok 2014 opracowanym przez profesjonalne biuro księgowe. Omówiono sprawy organizacyjne odnoszące się do: przygotowania posiedzenia ZG w dniu 12.06.2015 i Zjazdu w dniu 13.06.2015. Posiedzenie ZG rozpocznie się w dniu 12.06.2015 o godz. 18:30 (piątek) na osiedlu Olcza, obrady Zjazdu PTT rozpoczną się dnia następnego w sobotę, początek o godz. 8:30 w Zakopanem w sali Ośrodka Edukacyjnego TPN przed rondem do Kuźnic. Ważne jest aby obrady zjazdu przebiegły sprawnie bo o godz. 11:00 w starym kościele w Zakopanem rozpocznie się msza św. na okoliczność obchodów Roku Kazimierza Przerwy – Tetmajera w Zakopanem. Dlatego materiały zjazdowe wysłano do delegatów z ponad miesięcznym wyprzedzeniem aby można było się z nimi zapoznać a uwagi i propozycje wcześniej zgłosić jeszcze przed posiedzeniem ZG. Kolejnym tematem na prezydium to omówienie spraw dotyczących wydania w terminie do dnia 23 lipca Pamiętnika PTT t.23, którego tematem wiodącym jest oczywiście Kazimierz Przerwa – Tetmajer. Tom będzie wydany w głównej części z pieniędzy sponsorów i przewiduje się wydruk 1000 egz. Następnie omówiono program obchodów rocznicowych Kazimierza Przerwy – Tetmajera w Zakopanem w dniu 13.06.2015. Obchody rozpoczną się mszą świętą o g. 11:00 w kościele na Pęksowym Brzyzku. Po mszy złożenie wiązanek kwiatów na grobie poety. Następnie przemarsz do Parku Miejskiego gdzie w muszli koncertowej odbędą się okolicznościowe przemówienia, otwarcie wystawy i występy artystyczne zespołów Zielony Szlak, im. Bartusia Obrochty, Zornica oraz członków PTT. Jako konferansjer wystąpi podobnie jak na otwarciu wystawy w Krakowie, Krzysztof Kabat. Impreza jest informowana plakatami i okolicznościowym bannerem, które już się drukują a organizatorami PTT, Związek Podhalan w Polsce i Urząd Miasta Zakopane. Natomiast wystawa plenerowa na Placu Szczepańskim w Krakowie zorganizowana przez PTT i Urząd Miasta w Krakowie potrwa do 28 maja 2015 roku. Następnie od 29 maja do 6 czerwca będzie eksponowana w Jednostce Wojskowej 4658 w Balicach. Przyjęto też wstępnie projekt bannera PTT typu roll – up, który będzie już zastosowany w Zakopanem. Prezes poinformował też o zawartych porozumieniach i umowach z Pocztą Polską, Narodowym Bankiem Polskim, Muzeum Narodowym w Krakowie w sprawie współpracy przy obchodach 150 Rocznicy Kazimierza Przerwy – Tetmajera.


Józef Haduch

Wystawa Kazimierz-Przerwa Tetmajer - Plac Szczepański w Krakowie, otwarta - 14 maja 2015 roku o godz. 11.00

 

 

Punktualnie o 11.00 na reprezentacyjnym Placu Szczepańskim w Krakowie nastąpiło otwarcie wystawy plenerowej poświęconej Kazimierzowi Przerwie-Tetmajerewi, w ramach ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Jego Roku. Pod sztalugami, na których umieszczone były plansze zebrała się grupa osób, które na tę uroczystość przybyły. Na tle wystawy zespół góralski „Skalni" rozpoczął muzykowanie. Jako konferansjer wystąpił Krzysztof Kabat z Nowego Targu, onegdaj następca Macieja Mischke na stanowisku prezesa ZG PTT. Udzielił głosu panu Rafałowi Perłowskiemu, dyrektorowi Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, który otworzył wystawę w imieniu prezydenta miasta, Jacka Majchrowskiego. Po przerywniku muzycznym zabrała głos w imieniu prezesa ZG Związku Podhalan Andrzeja Skupnia wiceprezes ZG ZP Stanisława Trebunia-Staszel, która podkreśliła zasługi Tetmajera dla tworzącego się ruchu podhalańskiego. Ostatnim otwierającym wystawę był prezes Józef Haduch, który przypomniał że na Zjeździe PTT w 2013 roku z inicjatywy Barbary Rapalskiej, w 150 rocznicę urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera ogłoszono uchwałą rok 2015 Jego Rokiem. Prezes podziękował wszystkim sponsorom z prezydentem Majchrowskim na czele – dotacja Urzędu Miasta umożliwiła zrealizowanie wystawy. Dziękował również Poczcie Polskiej (na jednej z plansz można było zobaczyć wyemitowany z inicjatywy PTT znaczek pocztowy), Narodowemu Bankowi Polskiemu (wyemitowane z inicjatywy PTT okolicznościowe monety), firmie Banimex, a także firmie KNORR – BREMSE, w której prezes pracuje. Dowiedzieliśmy się, ze projekt graficzny wystawy zrealizowali Nikodem Frodyma wraz ze swoją matką Teresą.
Następnie Prezes dziękował dowódcy jednostki wojskowej w Balicach, w której działa Koło PTT, za wsparcie logistyczne i transport, a samemu prezesowi Koła Robertowi Stanisławskiemu z kolegami za montaż wystawy, który wcale nie był taki łatwy. Przekonałam się o tym osobiście przechodząc dzień wcześniej przez plac Szczepański i obserwując Roberta w akcji. Słowo o Tetmajerze wygłosiła dr Antonina Sebesta przypominając Tetmajera jako turystę wysokogórskiego. Na koniec wystąpił zespół folkowy Zielony Szlak związany z Oddziałem PTT w Krakowie, wykonujący muzykę do słów poezji Tetmajera, a przybyli na otwarcie wystawy zaczęli ją oglądać. Jeżeli popatrzeć na osoby związane z wystawą, Nikodem Frodyma, Robert Stanisławski, Antonina Sebesta i Michał Myśliwiec (prezes oddziału PTT Kraków) oraz dwoje członków z Zielonego Szlaku, to możemy uznać na duże zaangażowanie Oddziału PTT w Krakowie w organizację obchodów Roku Tetmajera.
Byli obecni przedstawiciele oddziałów PTT spoza Krakowa w strojach organizacyjnych, więc obecność członków PTT była widoczna i wyraźnie zaznaczała się pośród przybyłych na otwarcie wystawy. Byli też członkowie honorowi PTT, Wincenty Cieślewicz i Stefan Maciejewski, Maciej Zaremba, nie licząc mej skromnej osoby.
Wystawa będzie czynna na placu Szczepańskim przez dwa tygodnie do 28 maja, po czym będzie eksponowana w jednostce wojskowej w Balicach, a następnie przewieziona do Zakopanego, gdzie będzie otwarta 13 czerwca w Parku Miejskim.

Barbara Morawska-Nowak

Podkategorie