Strona Główna PTT

Projekt LIFE 10 INF PL 677 - Konferencja Zamykająca

W dniu 24 września 2015 roku w Ministerstwie Środowiska w Warszawie odbyła się Konferencja Zamykająca projektu LIFE 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska kampania informacyjno – promocyjna „Poznaj swoją Naturę". Na wstępie UCZESTNIKÓW KONFERENCJI przywitał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia. Następnie Pani Agnieszka Zadanowska z Departamentu Informacji o Środowisku GDOŚ zaprezentowała wyniki projektu „Poznaj swoją Naturę". W projekcie tym Polskie Towarzystwo Tatrzańskie brało udział jako członek Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000 i członek Naturowej Grupy Roboczej w obszarze Natura 2000 „Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego".
Reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie zapoznali zebranych jak wykorzystać inicjatywy zakończonego projektu do realizacji kolejnych działań w ramach projektu ochrony terenów Małopolskiego Przełomu Wisły. Patrycja Stawiarz z Departamentu Informacji o Środowisku omówiła planowane nowe projekty pt. „Wzmocnienie działań ochronnych w obszarach Natura 2000 poprzez aktywizację społeczności lokalnych - partnerstwa naturowe", w ramach programu L

IFE oraz „Bioróżnorodność i Biznes". Jak działać w biznesie dla bioróżnorodności z wykorzystaniem EMAS interesująco zaprezentował przedstawiciel Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej w Tychach, Zbigniew Gieleciak. Doświadczenia we wdrażaniu projektu LIFE oraz nową perspektywę finansową przedstawił przedstawiciel Narodowego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Andrzej Muter. W konferencji udział wzięli przedstawiciele PTT Nina Mikołajczyk – Przewodnicząca Komisji Ochrony Przyrody ZG PTT i Józef Haduch – Prezes PTT. Przy okazji warto przypomnieć CZYM JEST NATURA 2000 ?

  • Natura 2000 jest formą ochrony przyrody wprowadzoną w Polsce w 2004 roku w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Obejmują zarówno powierzchnię lądową, jaki i obszary morskie.
  • Sieć Natura 2000 to kompletny i spójny system ochrony przyrody, który nakłada się na funkcjonujące systemy ochrony obszarowej i gatunkowej, stanowiąc ich uzupełnienie i wzmocnienie.
  • Ochronie podlega nie cały obszar, ale konkretne siedliska i gatunki. Czasami, działalność jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000 lub jego sąsiedztwie może wymagać dostosowania do wymogów jego ochrony.

Sieć Natura 2000 to jedyny międzynarodowy system obszarowej ochrony przyrody, będący potwierdzeniem, że ochrona zagrożonej różnorodności biologicznej Europy jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.
Po zamknięciu konferencji odbyło się jeszcze posiedzenie Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000, na którym omawiano założenia nowego projektu „Bioróżnorodność i Biznes" oraz koncepcje współpracy organizacji pozarządowych ze sferą biznesu i pozyskiwania środków z tej sfery. Prowadząca spotkanie z ramienia GDOŚ, Pani Dominika Sobieraj-Pilniewicz opracuje wstępną analizę zgłoszonych wniosków i przekaże członkom Forum. W posiedzeniu wzięła udział Nina Mikołajczyk.

Nina Mikołajczyk i Józef Haduch

Biografia Tetmajera

 

 

W 150 rocznicę urodzin poety ukazała się: Biografia Tetmajera pt. Kazimierz Przerwa Tetmajer. Autor Tadeusz Januszewski wydawnictwo ISKRY. Biografia Kazimierza Przerwy - Tetmajera (1865 -19440) ukazuje losy pierwszego poety polskiego modernizmu, dekadenta, pełne burzliwych wydarzeń, wielkich sukcesów literackich, gorącej miłości do Tatr i gwałtownych namiętności do kobiet.

Wernisaż wystawy jubileuszowej w 150-lecie urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera: Myślenice

Prawie wszyscy w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim jesteśmy świadomi naszego (organizacyjnego) patronatu nad przedsięwzięciami związanymi z 150. rocznicą urodzin wielkiego piewcy Tatr i góralszczyzny, Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Wielu z nas słuchało koncertów „Zielonego Szlaku" zadedykowanych poezji tatrzańskiej, reprezentujących szeroko rozumiany humanizm. Myślę, że wielu z nas jednak do tej pory nie widziało wystawy poświęconej tej postaci.

Jeśli te przypuszczenia są słuszne, warto abyśmy w piątek spotkali się w Myślenicach, zaledwie 30 km od Krakowa w kierunku – a jakże! – Zakopanego. Możemy tam być świadkami wernisażu wystawy jubileuszowej która nam przybliży szerszy kontekst historycznoliteracki tamtej epoki – trochę szalonej (bo poprzedzającej Młodą Polskę i rwetes podniesiony przez szereg zakopiańskich luminarzy ks. Stolarczyka, Witkacego, śmietankę towarzyską, niosącą nazwę „Zakopane" w głąb Polski i odrobinę do Europy), trochę strasznej (zważywszy na kruchość ledwie 20-letniego okresu bez wojen w tej części kontynentu) i trochę śmiesznej (wszak zawsze byliśmy najweselszym czy to barakiem w socjalistycznej PRL, czy wcześniej – zaborem w rozebranej na kawałki, tragikomicznej Rzeczypospolitej. Starczy przywieść na myśl Seweryna Goszczyńskiego, czerpiącą z jego tradycji „Piwnicę pod Baranami" czy wreszcie nurt literacki i malarski Witkiewicza, Malczewskiego i innych).

Jeśli nie macie nic do zrobienia lub Waszą obecność w Myślenicach uznajecie za nieobojętną sobie i druhom z Towarzystwa, rodzinie i przyjaciołom – wpadnijcie w ten piątek wieczorem do Domu Greckiego przy ul. Sobieskiego w Myślenicach o godz. 18:00 aby posłuchać naszej poetki i filozofki Tosi Sebesty i spotkać wielu kompanów z górskich wycieczek, a także posłuchać krzepiących nut Asi-Skrzypasi, Agnieszki Beniowskiej, Radka Partyki oraz Prezesa, do tekstów polskich poetów. Serdecznie zapraszamy!

Prezes Michał i Doktorek, w imieniu Komitetu Organizacyjnego wystawy i obchodów Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera

V Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT w Chrzanowie

Rajd został zorganizowany 22 września 2015 roku w rejonie Kolonii Stella. Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą. Patronat honorowy nad Rajdem objął Pan Janusz Szczęśniak – Starosta chrzanowski, Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pan Józef Haduch - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów. Do Rajdu zgłosiło się 232 uczestników z 9 SKK PTT Chrzanów oraz Gimnazjum nr 1 w Trzebini. O godzinie 9:00 uczestników imprezy oraz ich szkolnych opiekunów przywitał Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie, Remigiusz Lichota, a następnie Prezes KS Kościelec Chrzanów Jerzy Kryjomski poinformował o wszelkich zasadach obowiązujących podczas Rajdu. O godzinie 9:25 wszystkie drużyny wyposażone w mapy i kompasy wystartowały na trasę. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli za zadanie w ciągu maksymalnie półtorej godziny odnaleźć dwadzieścia punktów kontrolnych, w których znajdowały się perforatory do potwierdzania na kartach. Dokładna lokalizacja punktów zaznaczona była na mapie do biegu na orientację wykonanej w skali 1:7500 z cięciem warstwicowym co 2,5 metra. Każdy zespół sam ustalał kolejność potwierdzania punktów w terenie. Po ukończeniu Rajdu wszyscy uczestnicy zgromadzili się na terenie Centrum Usług Socjalnych na os. Stella 11, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie imprezy. Na uroczyste rozdanie nagród przybyli następujący goście: Pan Janusz Kawala – Sekretarz Rady Powiatu, Pani Anna Rejdych- przedstawiciel Nadleśnictwa Chrzanów, oraz Pani Dorota Kośmider – Wicedyrektor Centrum Usług Socjalnych.
W kategorii indywidualnej szkół podstawowych i gimnazjalnych pierwsze były:
„CUKIERECZKI" z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Luiza Rajca i Oliwia Głowacz.
Drudzy przybyli „FC CHECHŁO" z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Konrad Cora i Marcin Gradus, a na trzecim miejscu uplasowali się „STREET" z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Bartosz Kubiczek i Szymon Przystalski.
W kategorii drużynowej szkół podstawowych i gimnazjów pierwsze miejsce zdobyło:
SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Libiążu, a trzecie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkół w Jankowicach.


W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyli:
„CZUBY" z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini- Kamil Legięć i Mateusz Pucuła
drugie miejsce przypadło „TEAM PUCUŚ" z SKK PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Dariuszowi Czubowi i Kamilowi Sądeckiemu, natomiast jako trzeci do mety dotarł zespół „ASGARD" z SKK PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Sebastian Russek i Piotr Oczkowski
W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyło Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych
w Trzebini, a trzecie miejsce SKK PTT przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie.
Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych oraz sponsorów: Pan Janusz Kawala – Sekretarz Rady Powiatu, Pani Anna Rejdych- przedstawiciel Nadleśnictwa Chrzanów oraz Pani Dorota Kośmider – Wicedyrektor Centrum Usług Socjalnych.
Po wręczeniu medali, pucharów, nagród rzeczowych i dyplomów odbyło się dodatkowe losowanie upominków wśród wszystkich uczestników Rajdu.
Na zakończenie imprezy Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie - Remigiusz Lichota podziękował wszystkim uczestnikom, a następnie zaprosił do wzięcia udziału w VI Powiatowym Rajdzie na Orientację, który odbędzie się 21 marca 2016 roku.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rajdu oraz ich opiekunom, sponsorom imprezy i współorganizatorom jak również patronom honorowym: Panu Staroście Januszowi Szczęśniakowi, Nadleśnictwu Chrzanów, Panu Prezesowi ZG PTT Józefowi Haduchowi oraz patronom medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej "Przełom", Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej oraz Informatorowi „Kulturalny Chrzanów". Dziękujemy także Pani Alinie Suchan Dyrektorowi Centrum Usług Socjalnych w Stelli za udostępnienie nam terenu i pomieszczeń placówki, z których uczestnicy Rajdu mogli korzystać.


Remigiusz Lichota

Imprezy w Chrzanowie

 

 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie zaprasza w dniu 17 października 2015 r. o godz. 15.00 na otwarcie wystawy plenerowej przed Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie z okazji 150. rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy — Tetmajera.
Następnie zapraszamy Państwa do sali teatralnej MOKSiR na pokaz multimedialny ks. Zbigniewa Pytla i Piotra Nawary oraz poezję śpiewaną w wykonaniu zespołu Zielony Szlak.

X Prezydium Zarządu Głównego PTT

W dniu 05.09.2015 w siedzibie Zarządu Głównego w Krakowie przy ulicy Traugutta odbyło się pierwsze po wakacjach X Prezydium ZG PTT. Na posiedzeniu omówiono szereg spraw organizacyjnych PTT. Sprawy ochrony przyrody, w tym temat ciągle aktualny dotyczący quadów, motocykli, szlaków i ścieżek, dróg rowerowych a w tym kontekście bezpieczeństwo turysty. Wg członków prezydium należy w dalszym ciągu prowadzić działania ukierunkowane na stworzenie takich procedur aby turysta czuł się bezpiecznie na szlaku turystycznym w górach i nie był narażony na zagrożenie życia ze strony poruszających się pojazdów mechanicznych szlakiem wyznaczonym dla pieszego. Innym tematem były prace prowadzone w Gorcach, których celem jest podniesienie ich atrakcyjności w tym budowa wież widokowych i nowych traktów turystycznych. Poinformowano o nowym projekcie GDOŚ, którego celem jest zainteresowanie biznesu w ochronie środowiska. Rok Kazimierza Przerwy – Tetmajera obchodzony jest w oddziałach z wykorzystaniem wystawy wcześniej już prezentowanej w Krakowie i w Zakopanem, przed nami uroczyste obchody w Willi Atma w dniu 27 listopada br. w Zakopanem.

Ukazał się Pamiętnik PTT t.23 poświęcony Tetmajerowi pt. Piewca Tatr i Podhala i można go nabyć bezpośrednio w redakcji. Jednocześnie w opracowaniu jest nowy 24 tom Pamiętnika PTT a tematem przewodnim są Bałkany. Tom ten ukaże się na X Zjazd w Zakopanem w 2016 roku i będzie wydany w nowej szacie graficznej i nowej okładce. Ustalono już wstępnie daty: X Zjazdu tj. 11.06.2016 i ostatniego posiedzenia ZG IX kadencji na dzień 10.06.2016 rok. Omówiono i przedyskutowano Regulamin Wielkiej Korony Tatr, który będzie przedmiotem obrad na posiedzeniu Zarządu Głównego w Wiśle w Beskidzie Śląskim w dniu 10.10.2015 roku. Posiedzenie ZG PTT odbędzie się w Pensjonacie WATRA ul. Na Stoku 6. Omówiono też wstępnie przygotowania organizacyjne do przyszłorocznego X Zjazdu PTT. Prezes zaprosił i zachęcił wszystkie oddziały do uczestnictwa w XXX Ogólnopolskich Spotkaniach Oddziałów PTT na Klimczoku w Beskidzie Śląskim w dniach 12-13.09.2015.


Józef Haduch

Tatrzańskie fantasmagorie - Wystawa w Zamku Lubomirskich w Nowym Wiśniczu

W dniach od 12 września do 31 października 2015 roku w Zamku Lubomirskich w Nowym Wiśniczu trwać będzie wystawa prac malarskich Jolanty Hałas z Jaworzna pt. ,, Tatrzańskie fantasmagorie''. Autorka jest mieszkanką Jaworzna. Uwielbia samotne włóczęgi po Tatrach. Uważa, że Tatry to najpiękniejsze góry świata. Chętnie też podejmuje wędrówki z jaworznicką grupą PTT. Malarstwo to kolejna pasja oprócz wędrówek, a Tatry to wiodący temat. Swoje przemyślenia, spostrzeżenia, zauroczenia przelewana płótno lub karton. Swoje prace wystawiała już w galeriach wielu miast Polski.

V Rajd na orientację - Chrzanów

20150922 rajd ch min

 

 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie serdecznie zaprasza młodzież z Kół i wszystkich Oddziałów PTT, do wzięcia udziału w "Piątym Powiatowym Rajdzie na Orientację". Rajd odbędzie się 22 września 2015 r. w Chrzanowie.

Szczegółowe informacje na plakacie i w regulaminie. Regulamin i karty zgłoszeniowe można pobrać na stronie: www.chrzanow.ptt.org.pl
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 886-059-850 (w godzinach 8:00-20:00).

Zakos Nr 7/230 - Wrzesień 2015

Najnowszy, wrześniowy numer Zakosu rozpoczynamy od informacji o20150903 zakos planowanym na pierwszą środę października walnym zebraniu naszego oddziału w celu wybrania nowych władz. Z okazji roku Tetmajera w numerze znajdziemy relacje Niny Mikołajczyk ze zjazdu PTT w Zakopanem. Wojciech Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego opowie nam historię z Bieszczadów, w artykule "Tajemnice Chryszczatej". Jagoda Janusik zrelacjonuje spacer w wieczór świętojański. Hania Zawadzka opisze jak przebiegało wakacyjne spotkanie
pod karuzelą w Manufakturze oraz wyjazd do zoo safari w Borysewie. Nina Mikołaczyk opisze swoje wakacyjne wojaże po Tatrach w dwóch artykułach: Sprzątanie Tatr 2015 oraz Staroleśny zdobyty z okazji Roku Tetmajera. Kolory Polski to festiwal organizowany przez Filharmonię Łódzką. W numerze znajdziemy relację z dwóch odsłon tego wydarzenia w tekstach Hani Zawadzkiej i Włodka Janusika. W numerze nie zabraknie także informacji o planach spotkań organizowanych przez koleżanki i kolegów z łódzkiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

 

(pobierz .pdf)

Natalia Golimowska

Kazimierz Przerwa Tetmajer – piewca Tatr i Podhala

To tematycznie wiodące hasło tomu 23. Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Temat przewodni związany jest z Rokiem Kazimierza Przerwy-Tetmajera obchodzonym w 2015 roku przez PTT i Związek Podhalan w 150 rocznicę urodzin Poety. Kazimierz Przerwa – Tetmajer był też od 1913 roku członkiem honorowym Towarzystwa Tatrzańskiego. Nie poskąpiliśmy miejsca jubilatowi; aż osiem artykułów na temat jego życia, twórczości i działalności zajęło ok. 100 stron. Jego sylwetka, twórczość i działalność zostały wyczerpująco przedstawione. Podkreślona została rola, jaką Kazimierz Przerwa-Tetmajer odegrał w kształtowaniu ruchu podhalańskiego i w założeniu Związku Podhalan. Zaangażował się także bardzo w działalność na rzecz przyłączenia Spisza i Orawy do Polski. Mamy też kilka obszernych artykułów na inne tematy: drugą część wspomnień Jana Sawickiego, o stuletniej historii zmagań z Matterhornem w Alpach Berneńskich, o obchodach stulecia II Brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich, o parkach narodowych Ameryki Południowej, wreszcie historia ratownictwa tatrzańskiego. Tuzin recenzji wydanych ostatnio książek i czasopism o tematyce górskiej lub regionalnej, zachęca do zapoznania się z nimi.
Odeszło na zawsze z naszego grona kilkanaście osób, wspomnień w tym tomie doczekali się Czesław Klimczyk (Oświęcim) i Mirosław Przychodni (Łódź). Coraz bardziej obszerna jest kronika działalności Zarządu Głównego oraz oddziałów i kół PTT dzięki zastosowaniu mniejszej czcionki nie powiększyła objętości całego tomu ponad 400 stron. Są kolorowe liczne reklamy, sponsorów i darczyńców, w tym Poczty Polskiej i Narodowego Banku Polski dzięki którym mogliśmy ten tom wydać.
Okazją do nabycia tomu będą najbliższe Prezydium ZG PTT z początkiem września i tydzień po nim Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów i Kół PTT na Klimczoku. Cena tomu podobnie jak poprzednich wynosi 25 zł.
Pamiętnik PTT - Kazimierz Przerwa -Tetmajer piewca Tatr i Podhala, tom 23 za rok 2014. Redaktor - Barbara Morawska-Nowak, redakcji językowa – Katarzyna Śledź, skład i redakcja techniczna – Nikodem Frodyma. Kraków 2015 Drukarnia Pasaż.

Barbara Morawska-Nowak

Podkategorie