Strona Główna PTT

XVI Turniej Wiedzy o Górach „Beskid Mały” w Myślenicach

Alicja Słomka z klasy 1b i Kacper Fus z klasy 1a (op. prof. Izabela Rokosz-Kowalska) zajęli ex aequo III miejsce indywidualnie w XVI Turnieju Wiedzy o Górach BESKID MAŁY. Pierwsze dwa miejsca stały się udziałem uczniów z II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie (op. prof. Eliza Wojtasik, prof. Urszula Batorska i prof. Magdalena Misztalska). Drużynowo pierwsze miejsce uzyskało I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach (op. prof. Izabela Rokosz-Kowalska), drugie miejsce ex aequo II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie (op. prof. Urszula Batorska i prof. Magdalena Misztalska) i ZSTE im. M. Reja w Myślenicach (op. prof. Małgorzata Czop), a trzecie ex aequo II LO im. T. Chałubińskiego w Myślenicach (op. prof. Sławomir Maślanka) i II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie (op. prof. Eliza Wojtasik). W turnieju wzięły jeszcze udział drużyny z Technikum Turystyczno-Gastronomicznego w Myślenicach (op. prof. Janusz Kaleta). Wszystkie szczegółowe wyniki znajdują się na stronie Szkolnego Koła PTT 

20151211 turniej

Przewodniczącą Jury była Pani Mgr Dorota Kamińska z Punktu Konsultacji Krajoznawczej przy Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach, a w Jury – oprócz wszystkich obecnych opiekunów – zasiadali: wiceprezes PTT, Pan Nikodem Frodyma, jak również prezes Oddziału Krakowskiego PTT, Pan Inż. Michał L. Myśliwiec. Turniej odbył się 8 grudnia 2015 r. w auli szkolnej ZSO w Myślenicach. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor ZSO, prof. Jacek Ślósarz. Organizatorzy jak zwykle dbali o wysoki poziom merytoryczny turnieju. Dziękujemy Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu z siedzibą w Krakowie oraz Bibliotece Pedagogicznej i Starostwu Powiatowemu w Myślenicach za ufundowanie nagród, a wolontariuszom Szkolnego Koła PTT za sprawne przeprowadzenie Turnieju. Zapraszamy już teraz na XVII Turniej Wiedzy o Górach, którego tematem będzie Beskid Żywiecki (szczegółowe informacje pod adresem: http://sk-myslenice.ptt.org.pl/2.htm).


Milena Macko

przewodnicząca Szkolnego Koła PTT (organizator Turnieju)

XI POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTT IX KADENCJI

W dniu 5 grudnia w siedzibie Zarządu Głównego przy ulicy Traugutta 4 w Krakowie odbyło się kolejne jedenaste już posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Po przyjęciu protokołu z X Prezydium ZG PTT w pierwszym punkcie obrad omówiono stan finansów PTT i stwierdzono, że w zakresie odpisów od składek z oddziałów nie nastąpiły żadne zmiany od ostatniego posiedzenia ZG. Następnie zgodnie z przyjętą zasadą na ostatnim posiedzeniu ZG w Wiśle dokonano podziału wpływów środków finansowych z odpisów od podatków 1 % w 2014 roku przypadające na oddziały. Prezes poinformował o darowiznach na rzecz PTT w postaci środków finansowych i wykorzystaniu ich na działalność merytoryczną. W zakresie działalności dotyczącej ochrony przyrody Prezes zapoznał zebranych z odpowiedzią Nadleśnictwa Krościenko na pismo ZG w sprawie działań odnoszących się do naruszania przepisów i zagrożenia bezpieczeństwa turystów przez użytkowników quadów i motocykli krosowych na szlakach turystycznych w Gorcach. Brak odpowiedzi na podobne pismo od wójta gminy z Ochotnicy Dolnej.

W dalszej części obrad omówiono działania organizacyjne związane ze zbliżającym się X Zjazdem PTT w 2016 roku w Zakopanem. W ramach działalności wydawniczej Prezes poinformował o stanie przebiegu prac dotyczących wydania Pamiętnika PTT tom 24 o temacie wiodącym Bałkany. Przewiduję się, że Pamiętnik będzie wydrukowany pod koniec maja przyszłego roku na co wskazuje aktualny stan zaawansowania prac dotyczących jego opracowania. Omówiono przebieg obchodów Roku Kazimierza Przerwy – Tetmajera. Prezes zapoznał zebranych z ostatnimi wydarzeniami w ramach obchodów Tetmajerowskich w tym o otwarciu wystawy młodopolskich malarzy w willi Atma w Zakopanem i o odznaczeniach przyznanych przez MKiDzN: Medalem za Zasługi dla Kultury Polskiej Gloria Artis odznaczona została Barbara Morawska – Nowak i Srebrną Odznaką za Opiekę nad Zabytkami dla Tadeusza Kiełbasińskiego. Następną imprezą jest otwarcie wystawy dotyczącej życia i twórczości poety 17 stycznia 2016 roku w Podkowie Leśnej w Muzeum Jarosława i Marii Iwaszkiewiczów, następnie wystawa przewidziana jest od lutego 2016 roku w Trzebinii, w Mielcu i w Tarnowie. W ramach spraw bieżących, między innymi, podjęto działania organizacyjne dotyczące ustanowionej prze ZG PTT, Odznaki Wielkiej Korony Tatr i wydania płyty zespołu Zielony Szlak z nagraniami poezji śpiewanej Tetmajera.


Józef Haduch

JUBILEUSZOWY 50 NUMER PŁAJU - XXV LAT TOWARZYSTWA KARPACKIEGO

Ukazał się jubileuszowy 50 numer ,, Płaju '' almanachu karpackiego od dwudziestu pięciu lat wydawanego przez wielce już zasłużone Towarzystwo Karpackie, które też właśnie obchodzi 25 rocznicę istnienia i aktywnej działalności na rzecz Karpat. To niezmiernie ciekawe pismo od pierwszego swojego numeru ma wiernych czytelników i niech tak trwa nadal. Obecny jubileuszowy pięćdziesiąty numer Płaju powiększony objętościowo, też oczywiście nie odbiega od normy i zawiera tym razem ciekawe biograficzne artkuły. Wiodącym jednak artykułem jest bardzo obszerna monografia pasma Bukowicy w Beskidzie Niskim, oparta w znacznej mierze na wywiadach z ostatnimi żyjącymi mieszkańcami przedwojennych wsi łemkowskich. Autorem artykułu jest bardzo aktywny w badaniach regionu podkarpacia Wojciech Krukar. Jak zwykle w Płaju nie zabrakło tematyki huculsko – vincenzowskiej w postaci wyboru śpiewanek z archiwum autora Na wysokiej połoninie i korespondencji z dawnym sąsiadem z Bystryca. Są jeszcze inne ciekawe teksty, w tym artykuły Antoniego Kroha o spotkaniach z Łemkiem z Nowej Wsi i Władysława Midowicza o pracach znakarskich w beskidach.
Zachęcam do lektury pięćdziesiątego jubileuszowego numeru Płaju a Towarzystwu Karpackiemu życzę następnych 50 numerów pisma i kolejnych XXV lat górskiej działalności.


Józef Haduch, Prezes PTT

KARPACKI ŚWIAT BOJKÓW I ŁEMKÓW

"Karpacki Świat Bojków i Łemków" Romana Reeinfussa to album zawierający zbiór fotografii w ilości ponad dwieście sztuk, wykonanych przez autora na terenach górskich w Karpatach przed wojną w granicach II Rzeczpospolitej Polski. Profesor Roman Reinfuss zafascynowany był kulturą, życiem Bojków i Łemków, grup etnicznych wysiedlonych po wojnie z terenów Bieszczad i Beskidu Niskiego. Profesor podróżował po terenach górskich Karpat z aparatem fotograficznym i jako etnograf badał życie codzienne, obyczaje i kulturę rdzennych mieszkańców, górali ruskich Podkarpacia. Oprócz mieszkańców tych ziem w ich strojach ludowych, na zdjeciach możemy zobaczyć chaty, kościoły, kapliczki, krzyże cmentarze oraz dokumenty archiwalne. Album zawierający historyczne zdjęcia, jest niewątpliwie dokumentem przedstawiąjącym efekt pracy profesora Reinfussa jak badacza i etnografa. Zdjęcia są świadectwem historii życia na terenach górskich dawnych Karpat i pochodzą ze zbioru Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Profesor Roman Reinfuss to Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Józef Haduch

Zakos Nr 10/231 - Grudzień 2015

Najnowszy, grudniowy numer Zakosu rozpoczynamy od życzeń świątecznych od Zarządu oddziału. Na pierwszej stronie znajdziemy też informację o rozpoczęciu działalności przez Łódzki Klub Wspinaczkowym PTT. Ola Lesz zrelacjonuje wakacyjny wyjazd do Norwegii, w drugiej części wspomnień "Norweski Północny Wschód". Wojtek Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego opisze zdobywanie Małej Wysokiej przez członków naszego oddziału. Włodek Janusik podzieli się wrażeniami z wyjazdu do kopalni soli w Wieliczce. Stasia Telega pokaże nam piękno listopadowych Tatr. Piotr Kaźmierczak tym razem napisał dwa teksty: w pierwszym dowiemy się o bezpłatnych noclegach na całym świecie, w drugim przeczytamy o Tatzelwrum pękatym robaku żyjącym w Alpach zwanym europejskim waranem. Ksiądz Jan Cholewa podzieli się z nami odbyciem trzech tatrzańskich wycieczek: Ganek, Pośrednia Grań i Staroleśny Szczyt. Nina Mikołajczyk zrelacjonuje wyjazd w Góry Kamienne w artykule "Listopadowe Sudety". W Zakosie znajdziemy także fotorelację z balu andrzejkowego. W numerze nie zabraknie także informacji o planach spotkań organizowanych przez koleżanki i kolegów z łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Natalia Golimowska

KRESOWA ATLANTYDA – HISTORIA I MITOLOGIA MIAST KRESOWYCH

Ukazał się i jest w sprzedaży VII tom ,,Kresowej Atlantydy'' wielkiego dzieła opisującego historie i losy miast, które po II wojnie światowej pozostały za wschodnią granicą Polski. Autorem Kresowej Atlantydy tomu VII, tak jak tomów dotychczasowych jest profesor Stanisław Nicieja, rektor Uniwersytetu w Opolu. Profesor Stanisław Nicieja to czołowy badacz i popularyzator dziedzictwa Kresów Wschodnich. Badania nad dziejami Kresów Wschodnich profesor prowadzi już od ponad trzydziestu lat opisując niezwykłe losy Polaków i rodów polskich związanych z ziemiami, które pozostały poza wschodnimi granicami Polski. Narracje w wykonaniu autora przedstawiają w pasjonujący sposób wydarzenia sprzed siedemdziesięciu i więcej lat, ściśle związane z niezwykłą historią Polski, z terenami górskimi Karpat Wschodnich, z terenami gdzie przed ponad wiekiem istniało i aktywnie działało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Tom VII Kresowej Atlantydy, autor poświęcił miastom: Drohobycz, Majdan, Schodnica, Sławsko, Turka. Nie trzeba być wielkim znawcą historii, by wiedzieć, że Drohobycz to miasto obywatela świata Bruno Schulza, wybitnego artysty, autora ,,Sklepów cynamonowych'', Majdan i Schodnica to początki wydobycia ropy naftowej i jej przetwórstwa w Karpatach i w Polsce, Sławsko wcześniej zwykła bojkowska wioska, która w szybkim tempie wyrosła na ośrodek sportów zimowych i turystyki narciarskiej a Turka położona na skraju Bieszczadów Wschodnich i Gór Sanocko – Turczańskich do dzisiaj pełni rolę stolicy Bojków – największej chyba grupy etnicznej górali ruskich w Karpatach. Zachęcam do lektury VII tomu Kresowej Atlantydy. Profesor Stanisław Nicieja będzie gościem X Zjazdu PTT w Zakopanem w 2016 roku.


Józef Haduch

NA SKALNYM PODHALU. Tatry w twórczości młodopolskich artystów z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie – pokaz w willi ATMA w Zakopanem

W dniu 27 listopada 2015 w willi Atma w Zakopanem w ramach organizowanych przez PTT obchodów Roku Kazimierza Przerwy – Tetmajera, odbyła się uroczystość otwarcia pokazu młodopolskich artystów inspirowanych poezją Tetmajera. Na wystawie zobaczyć można obrazy Leona Wyczółkowskiego, Stanisław Gałka i Jana Stanisławskiego. Licznie zgromadzonych uczestników uroczystości, w tym władz Zakopanego przywitała Pani Zofia Gołubiew - Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Prezes PTT Józef Haduch dziękując za współpracę przekazał dla MN okolicznościową srebrną monetę wydaną prze NBP z wizerunkiem Tetmajera i Tatr oraz okolicznościowy poświęcony Tetmajerowi tom Pamiętnika PTT.


W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie przyznanych przez M K i Dz , Medalu za Zasługi dla Kultury Polski Gloria Artis dla Barbary Morawskiej – Nowak, która od pierwszego numeru zajmowała się opracowaniem redakcyjnym i wydawaniem Pamiętnika PTT oraz Srebrnej Odznaki za Opiekę nad Zabytkami dla Tadeusza Kiełbasińskiego, który we wsi Olchowiec stworzył i prowadzi muzeum Łemkwska Chyża i Huculska Izba. Uroczystość uświetnił koncert pieśni do słów Kazimierza Przerwy – Tetmajera wg muzyki W. Żeleńskiego, M. Karłowicza, K. Szymanowskiego, K. Pendereckiego w wykonaniu Sebastiana Szumskiego, śpiew i Weroniki Krówki, akompaniament fortepian. 8 grudnia 2015 roku odbędzie się wykład Urszuli Kozakowskiej - Zauchy pt. Na skalnym Podhalu. Tatry w twórczości młodopolskich artystów. 29 stycznia 2016 roku odbędzie się wykład dr. Antoniny Sebesty pt. Tatry a Tetmajer oraz koncert poezji śpiewnej wg Kazimierza Przerwy – Tetmajera, zespołu Zielony Szlak. Wystawa potrwa do 27 marca 2016 roku. Zapraszamy do Atmy w Zakopanem.

Józef Haduch

Kazimierz Przerwa Tetmajer: 150 rocznica urodzin - wystawa w Sosnowcu

 

Oddział PTT w Sosnowcu w dniu 20 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego zorganizował otwarcie wystawy poświęconej 150. Rocznicy Urodzin Kazimierza Przerwy Tetmajera. Zgromadzonych uczestników uroczystości przywitał prowadzący uroczystość Zbigniew Jaskiernia i prezes sosnowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Sylwester Dąbrowski a po nim gospodarz i dyrektor biblioteki Elwira Kabat – Gieorgijewa. Następnioe głos zabrał prezes PTT Józef Haduch, będący również kuratorem wystawy który, opowiedział o obchodach Roku Kazimierza Przerwy – Tetmajera w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim. Opowiedział też o wystawie oraz o twórczości i życiu Kazimierza Przerwy Tetmajera. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes PTT wręczył dyrektorowi biblioteki okolicznościowy Pamiętnik PTT t.23 poświęcony Tetmajerowi i okolicznościoiwą pamiątkową srebrną monetę z wizerunkiem poety i fragmentem Tatr wydaną przez Narodowy Bank Polski, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

 Po zapoznaniu się z wystawą i poczęstunkiem zebrani przenieśli się do okazałej sali widowiskowej. Na wstępie Janusz Machulik przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego przedstawił sylwetkę poety, ciekawostki z jego bogatego życia i twórczości wpisujace się w relacje z treściami regionalnymi Podhala, Krakowa i swojszczyzny. Po wystąpieniu Janusza Machulika wystąpił zespół wokalno - muzyczny Zielony Szlak i zaprezentował w swojej interpretacji poezję śpiuewaną Tetmajera oraz innych poetów. Wieczór zakończył się gorącymi oklaskami w podziękowaniu za wspaniały występ zespołu Zielony Szlak i okolicznościowym spotkaniem przy kawie i herbacie. Wystawa w bibliotece w Sosnowcu potrawa do 4 grudnia br.

Józef Haduch

Podkategorie