KRESOWA ATLANTYDA – HISTORIA I MITOLOGIA MIAST KRESOWYCH

Ukazał się i jest w sprzedaży VII tom ,,Kresowej Atlantydy'' wielkiego dzieła opisującego historie i losy miast, które po II wojnie światowej pozostały za wschodnią granicą Polski. Autorem Kresowej Atlantydy tomu VII, tak jak tomów dotychczasowych jest profesor Stanisław Nicieja, rektor Uniwersytetu w Opolu. Profesor Stanisław Nicieja to czołowy badacz i popularyzator dziedzictwa Kresów Wschodnich. Badania nad dziejami Kresów Wschodnich profesor prowadzi już od ponad trzydziestu lat opisując niezwykłe losy Polaków i rodów polskich związanych z ziemiami, które pozostały poza wschodnimi granicami Polski. Narracje w wykonaniu autora przedstawiają w pasjonujący sposób wydarzenia sprzed siedemdziesięciu i więcej lat, ściśle związane z niezwykłą historią Polski, z terenami górskimi Karpat Wschodnich, z terenami gdzie przed ponad wiekiem istniało i aktywnie działało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Tom VII Kresowej Atlantydy, autor poświęcił miastom: Drohobycz, Majdan, Schodnica, Sławsko, Turka. Nie trzeba być wielkim znawcą historii, by wiedzieć, że Drohobycz to miasto obywatela świata Bruno Schulza, wybitnego artysty, autora ,,Sklepów cynamonowych'', Majdan i Schodnica to początki wydobycia ropy naftowej i jej przetwórstwa w Karpatach i w Polsce, Sławsko wcześniej zwykła bojkowska wioska, która w szybkim tempie wyrosła na ośrodek sportów zimowych i turystyki narciarskiej a Turka położona na skraju Bieszczadów Wschodnich i Gór Sanocko – Turczańskich do dzisiaj pełni rolę stolicy Bojków – największej chyba grupy etnicznej górali ruskich w Karpatach. Zachęcam do lektury VII tomu Kresowej Atlantydy. Profesor Stanisław Nicieja będzie gościem X Zjazdu PTT w Zakopanem w 2016 roku.


Józef Haduch