Trzy lata SKK PTT „RAKI” w Chrzanowie

Szkolne Koło Krajoznawcze PTT „Raki" przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie zostało założone 15 czerwca 2012, a więc przed końcem roku szkolnego. Prezesem Koła wybrano wówczas Rafała Gałasia, nauczyciela gimnazjum oraz Alinę Wróbel i Joannę Potoczek. W nowym roku szkolnym zorganizowano trzy rajdy: do Doliny Pięciu Stawów w Tatrach, na Turbacz oraz na Stożek i Kiczory; na tym ostatnim nadano Kołu imię „Raki". Następnie w zimowych warunkach (22 lutego 2013) 19 osób zdobyło Skrzyczne z przełęczy Salmopolskiej. Jesienią 2013 odbył się w kilku etapach rajd szlakiem „Orlich Gniazd" oraz ponowny rajd na Turbacz w Gorcach, które były rodzinnymi górami patrona szkoły i są powtarzane co roku. W warunkach zimowych w styczniu 2014 roku przebyto trasę z Chrzanowa przez puszczę Dulowską do zamku w Lipowcu. Następnie w marcu grupa przeszła trasę z Krowiarek na Policę schodząc do Bystrej Podhalańskiej. Miesiąc później w trudnych warunkach pogodowych zdobyto Babią Górę. W czerwcu osiągnięto Starorobociański Wierch w Tatrach Zachodnich.
Koło brało udział w akcji sadzenia drzew, współorganizowanej przez Oddział i Nadleśnictwo Chrzanów. Co roku Koło bierze udział w biegach na orientację, w akcji „Sprzątamy Beskidy" i w powiatowych konkursach wiedzy o górach. Koło wydaje gazetkę, prowadzi swoją stronę internetową i kronikę. Na koniec roku 2014 Koło liczyło 50 osób.


W dniu 9 października 2015 roku o godzinie 11.25 odbyło się walne zebranie członków Szkolnego Koła Krajoznawczego PTT ,,RAKI" przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Chrzanowie. W zebraniu brało udział 25 członków Koła. Gościem honorowym był prezes Oddziału PTT w  Chrzanowie Remigiusz Lichota. W czasie zebrania pani Urszula Nagórzańska-Róg przedstawiła plan zebrania, który został zaakceptowany przez obecnych, a następnie za zgodą członków poprowadziła zebranie. Przedstawiła sprawozdanie z trzyletniej działalności koła, a Remigiusz Lichota podziękował odchodzącemu zarządowi za pracę w latach 2012 – 2015 oraz wręczył legitymacje PTT ośmiu nowym członkom Koła. Członkowie Koła udzielili absolutorium odchodzącemu Zarządowi. Kolejnym punktem było wyłonienie komisji mandatowo-skrutacyjnej. Członkami komisji zostały: Wiktoria Leszko, Weronika Macuda i Elwira Nazim. Następnie odbyły się wybory, zgłoszono kandydatów do Zarządu i po uzyskaniu zgody na kandydowanie przeprowadzono głosowanie. W wyniku wyborów wyłoniono zarząd: prezesem została Urszula Nagórzańska-Róg, sekretarzem Alina Wróbel, skarbnikiem Joanna Potoczek. Po wybraniu nowego Zarządu Koła Prezes Oddziału PTT w Chrzanowie Remigiusz Lichota pogratulował nowemu Zarządowi i wręczył pani Urszuli Nagórzańskiej-Róg Pamiętnik PTT tom 23.
Na zakończenie zebrania nowy Zarząd przedstawił plany działalności na najbliższe miesiące.

Remigiusz Lichota