VII posiedzenie Zarządu Głównego PTT w Wiśle w dniu 10 października

Kolejne już VII obrady ZG PTT IX kadencji odbyły się w Wiśle w Beskidzie Śląskim w Domu Wczasowym Kłos w dniu 10 października 2015 roku. W obradach uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Prezesi Oddziałów i członkowie PTT.

Na posiedzeniu omówiono wiele tematów organizacyjnych oraz spraw bieżących. Poinformowano o ukazaniu się Pamiętnika PTT t.23 poświęconego w temacie wiodącym ,,Kazimierzowi Przerwie - Tetmajerowi, pt. Piewca Tatr i Podhala''. Jednocześnie omówiono tematykę i treść Pamiętnika PTT t.24 o temacie wiodącym ,,Bałkany''. Przewiduje się że tom ten ukaże się w roku przyszłym przed X Zjazdem PTT pod koniec maja. Przewodnicząca Komisji Ochrony Przyrody ZG Nina Mikołajczyk omówiła działalność w ramach zakończonego projektu prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska związanego z obszarami Natura 2000. Dnia 24 września br. w konferencji podsumowującej projekt, w GDOŚ w Warszawie uczestniczyli Nina Mikołajczyk i Prezes PTT. Ogłoszono nowy projekt pt. ,,Bioróżnorodność i Biznes''. Ponadto omówiono sprawy związane z ochroną turysty na pieszych szlakach górskich, przed zagrożeniem ze strony quadów i motocrossów z naciskiem na dalsze działania na współpracę z administracją państwową. Szymon Baron poinformował że, w roku 2016 Oddział PTT Bielsko – Biała będzie kolejny raz organizatorem rozszerzającej się akcji ,,Sprzątamy Beskidy'' i zachęcił do udziału członków PTT, szczególnie dzieci i młodzież. Akcja sprzątania Beskidów odbywać się będzie w Beskidzie Śląskim, w Beskidzie Żywieckim i w Beskidzie Małym. Dokładne terminy akcji podane będą w listopadzie. Prezes skrótowo podsumował dotychczasowe działania obchodów 150 rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy – Tetmajera i przypomniał o otwarciu wystawy ,,Na skalnym Podhalu. Tatry w twórczości młodopolskich artystów. Pokaz obrazów'' w willi Atma w Zakopanem, organizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie przy współpracy z PTT. Otwarcie wystawy odbędzie się dnia 27 listopada br. Omówiono też sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem X Zjazdu PTT w roku 2016, w tym klucz wyborczy delegatów utrzymując zasady jak na IX Zjazd. Uchwałą ZG przyjęto Regulamin Turystycznej Korony Tatr. Rozdział środków finansowych uzyskanych z wpływów 1% utrzymano na dotychczasowych zasadach. Prowadzone są prace modernizacyjne związane z podniesieniem estetyki i standardu lokalu ZG w Krakowie przy ul. Traugutta.


Józef Haduch