V Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT w Chrzanowie

  • Drukuj

Rajd został zorganizowany 22 września 2015 roku w rejonie Kolonii Stella. Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą. Patronat honorowy nad Rajdem objął Pan Janusz Szczęśniak – Starosta chrzanowski, Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pan Józef Haduch - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów. Do Rajdu zgłosiło się 232 uczestników z 9 SKK PTT Chrzanów oraz Gimnazjum nr 1 w Trzebini. O godzinie 9:00 uczestników imprezy oraz ich szkolnych opiekunów przywitał Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie, Remigiusz Lichota, a następnie Prezes KS Kościelec Chrzanów Jerzy Kryjomski poinformował o wszelkich zasadach obowiązujących podczas Rajdu. O godzinie 9:25 wszystkie drużyny wyposażone w mapy i kompasy wystartowały na trasę. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli za zadanie w ciągu maksymalnie półtorej godziny odnaleźć dwadzieścia punktów kontrolnych, w których znajdowały się perforatory do potwierdzania na kartach. Dokładna lokalizacja punktów zaznaczona była na mapie do biegu na orientację wykonanej w skali 1:7500 z cięciem warstwicowym co 2,5 metra. Każdy zespół sam ustalał kolejność potwierdzania punktów w terenie. Po ukończeniu Rajdu wszyscy uczestnicy zgromadzili się na terenie Centrum Usług Socjalnych na os. Stella 11, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie imprezy. Na uroczyste rozdanie nagród przybyli następujący goście: Pan Janusz Kawala – Sekretarz Rady Powiatu, Pani Anna Rejdych- przedstawiciel Nadleśnictwa Chrzanów, oraz Pani Dorota Kośmider – Wicedyrektor Centrum Usług Socjalnych.
W kategorii indywidualnej szkół podstawowych i gimnazjalnych pierwsze były:
„CUKIERECZKI" z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Luiza Rajca i Oliwia Głowacz.
Drudzy przybyli „FC CHECHŁO" z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Konrad Cora i Marcin Gradus, a na trzecim miejscu uplasowali się „STREET" z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Bartosz Kubiczek i Szymon Przystalski.
W kategorii drużynowej szkół podstawowych i gimnazjów pierwsze miejsce zdobyło:
SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Libiążu, a trzecie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkół w Jankowicach.


W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyli:
„CZUBY" z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini- Kamil Legięć i Mateusz Pucuła
drugie miejsce przypadło „TEAM PUCUŚ" z SKK PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Dariuszowi Czubowi i Kamilowi Sądeckiemu, natomiast jako trzeci do mety dotarł zespół „ASGARD" z SKK PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Sebastian Russek i Piotr Oczkowski
W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyło Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych
w Trzebini, a trzecie miejsce SKK PTT przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie.
Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych oraz sponsorów: Pan Janusz Kawala – Sekretarz Rady Powiatu, Pani Anna Rejdych- przedstawiciel Nadleśnictwa Chrzanów oraz Pani Dorota Kośmider – Wicedyrektor Centrum Usług Socjalnych.
Po wręczeniu medali, pucharów, nagród rzeczowych i dyplomów odbyło się dodatkowe losowanie upominków wśród wszystkich uczestników Rajdu.
Na zakończenie imprezy Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie - Remigiusz Lichota podziękował wszystkim uczestnikom, a następnie zaprosił do wzięcia udziału w VI Powiatowym Rajdzie na Orientację, który odbędzie się 21 marca 2016 roku.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rajdu oraz ich opiekunom, sponsorom imprezy i współorganizatorom jak również patronom honorowym: Panu Staroście Januszowi Szczęśniakowi, Nadleśnictwu Chrzanów, Panu Prezesowi ZG PTT Józefowi Haduchowi oraz patronom medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej "Przełom", Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej oraz Informatorowi „Kulturalny Chrzanów". Dziękujemy także Pani Alinie Suchan Dyrektorowi Centrum Usług Socjalnych w Stelli za udostępnienie nam terenu i pomieszczeń placówki, z których uczestnicy Rajdu mogli korzystać.


Remigiusz Lichota