Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Urszuli Janickiej – Krzywdy.

Urszula Janicka-KrzywdaZmarła Urszula Janicka Krzywda, etnograf, wieloletni kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie pochodząca spod Babiej Góry, z Zawoi. Od lat zajmowała się kulturą ludową mieszkańców ziem górskich a w szczególności Karpat. Była kierowniczką artystyczną wielu zespołów regionalnych, wieloletnią jurorką Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. W swoim dorobku miała wiele opracowań naukowych i popularno- naukowych oraz publikacji prasowych. Była autorką wielu książek poświęconych zbójnictwu karpackiemu i współautorką ostatnio wydanych książek: ,,Czary góralskie'' oraz „Kultura ludowa Górali Pienińskich", której promocja odbyła się jeszcze 22 stycznia br. Została laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej i Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce
Rodzinie i bliskim Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia składa


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego